Ɔwʋlʋ́ Gyankpapʋá Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Tesalonikafɔ
1
Mɩ́ Paulo, mɩ́a Silwano pʋ́ Timoteo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ ɔpasua ánɩ́ ígyi anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo klɛ́, ɩbʋ Tesalonika wúlutɔ.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Tesalonikafɔ Hógyi
Nɩ́ anɩdɛ́ mpáɩ bɔ há mlɩ brégyíbrɛ́ á, anɩtɛdá Bulu ɩpán mlɩ fɛ́ɛ́ nwunsʋ. Anɩtetsíá káɩ́n anɩ Sɩ́ Bulu mlɩ hógyi gyumagyihɛ. Alɩá mlɩdɛ́ mbɔ́dɩ́ bɔ dwɛ́ aba, pʋ́ alɩá mlɩlatomi há mlɩ ansɩ́ dɩn anɩ Wíe Yesu Kristosʋ kínkíínkín. Apíó, anɩyin ánɩ́ Bulu tɔdwɛ́ mlɩ, alalɛ́ mlɩ pʋ́bwɛ́ mʋ klɛ. Tsúfɛ́ megyí ɔnɔ́ kɛkɛ anɩlɔ́pʋ bɛbláa mlɩ asʋn wankláán ámʋ. Mboún mlɩlówun Ɔŋɛ́ Wankɩ́hɛ́ amʋ túmi ɛ́. Ɩ́nɩ lɛ́ha mlɩlɛ́bɩ wankláán ánɩ́ asʋ́n ámʋ igyi ɔnɔkwalɩ. Mlɩlówun tsiátɔ́ oduá anɩlɔ́pʋtsíá mlɩtɔ ɛ́, alɩá ɩbɔ́bʋá mlɩ sʋ. Mlɩlɛ́kasɩ́ anɩa anɩ Wíe tsiátɔ́. Tsúfɛ́ asʋ́n ámʋ sʋ mlɩlówun ɩwɩɔsɩn tsɔtsɔɔtsɔ, támɛ mlɩlɔ́pʋ ansigyí ánɩ́ itsú Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ wá hɔ mʋ́. Mʋ́ sʋ ɩlɛha ahógyipʋá bʋbʋ Makedonia ɔsʋlʋ́sʋ pʋ́ Akaia ɔmátɔ́ fɛ́ɛ́ bɛkɩ mlɩ bwɛhɛ́, buo mʋ́. Tsúfɛ́ megyí Makedonia pʋ́ Akaia wʋlɛ anɩ Wíe asʋ́n ámʋ lɛklɛɩ́ tsú mlɩ wá yɔ́. Mboún mlɩ Bulu hógyi asʋ́n ɛ́ laklɛ́ɩ́ yɔ́ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́. Mʋ́ sʋ asʋansʋ má ɩnʋá abɛ́trá blɩ́ tsú mʋ́ ɩwɩ. Tsúfɛ́ amʋ́ onutó bʋdɛ alɩá mlɩlɔ́pʋkɩ́tá anɩ brɛ́á anɩlɛ́bá mlɩ wá blɩ́. Alɩá mlɩlési ɩkpɩ súm ba mlɩdɛ́ Bulu Ɔkɩankpapʋ Ɔnɔkwalɩpʋ amʋ mboún súm. 10 Pʋ́ alɩá mlɩgyó brɛ́á Bulu mʋ Bi Yesu ámʋ́ʋ́ ɔlɔkʋsʋ́a tsu afúlitɔ ámʋ ɔbɛ́latsú ɔsʋ́sʋ́ bá. Mʋgyí ɔhá ánɩ́ ɔdɛ anɩ lɛ tsú Bulu ɔblɔ́ ámʋ́ʋ́ ɩbá ámʋtɔ nɩ́.