Ɔwʋlʋ́ Nyɔɔsɩá Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Korintofɔ
1
Mɩ́ Paulo ánɩ́ ɩna Bulu apɛ́tɔ́ nabwɛ́ Kristo Yesu sumbí ɔyɔpʋ́ mʋa anɩ píó Timoteo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n.
Anɩdɛ́ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ Bulu ɔpasua ánɩ́ ɩbʋ Korinto wúlutɔ pʋ́ Bulu ahá ánɩ́ bʋbʋ Akaia ɔsʋlʋ́sʋ fɛ́ɛ́.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Paulo Bulu Ɩpánda
Mlɩha akanfʋ Bulu. Mʋgyí anɩ Wíe Yesu Kristo mʋ Sɩ pʋ́ mʋ Bulu. Mʋgyí anɩ Sɩ́á otowun anɩ nwɛ pʋ́ anɩ Buluá otolwíí anɩ klʋn ɔkpagyíɔkpasʋ! Otolwíí anɩ klʋn anɩ asʋn wunhɛ kugyíkʋtɔ, mɛ́nɩ anɩ ɛ́ abɛ́talɩ́ pʋ́ klʋn lwiíhɛ́ ámʋ́ʋ́ anɩlanyá tsú mʋ wá ámʋ lwíí anɩ aba klʋn amʋ́ asʋn wunhɛtɔ. Alɩ ámʋ́ʋ́ Kristo lɛ́hɩɛ wun ipian kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ, anɩ ɛ́ anɩdɛ́ mʋ́ kʋ wúun amʋ a, alɩ́ kɛ́n Bulu ná Kristosʋ ɔhɩ́ɛ́ ɔdɛ anɩ klʋn lwií nɩ́. Mʋ́ sʋ nɩ́ anɩdɛ́ ipian wúun a, mlɩ iwilwii pʋ́ mlɩ nkpahɔ́ɔ sʋ anɩdɛ́ mʋ́ wúun. Tsúfɛ́ Bulu dɛ́ anɩ klʋn lwií, mɛ́nɩ anɩ ɛ́ abólwií mlɩ klʋn, fówun mlɛ́talɩ́ nyá klʋn, tomi wun anɩ ipian ámʋ odu kɛ́n. Ifú mɛdɛ́ anɩ mlɩ sʋ, tsúfɛ́ anɩyin ánɩ́ anɩa mlɩnyɔ dɛ́ ipian ámʋ wúun. Mʋ́ sʋ Bulu obólwií mlɩ klʋn fɛ́ anɩ.
Apíó, ɩbʋ alɛ́á mlɛ́bɩ ánɩ́ ɩwɩɔsɩn ámʋ́ʋ́ anɩlówun Asia ɔmátɔ́ ámʋ ɔnɔ́ lɛhɩɛ wá ɔnlɩn. Ilekle dʋn anɩ. Ifú lɛkɩtá anɩ, anɩkɩ́ ánɩ́ abówu kokooko. Ɔnɔkwalɩ asʋ́n, ɩlɔbwɛ anɩ fɛ́ bahá anɩ lowu ɩpɔ́n. Támɛ alɩá anɩmɔ́ɔpʋ ansɩ́ dɩ́nká anɩ ɩwɩsʋ, mboún Buluá ɔtɔkʋ́sʋ́a awupʋ́sʋ́, sʋ ɩlɛba alɩ. 10 Lɛ́lɛ́ mʋ́ á, ɔlɛlɛ anɩ tsú lowutɔ. Anɩlahogyi ánɩ́ obétsiá lɛ́ anɩ brégyíbrɛ́. 11 Ɔbɛ́lɛ anɩ, tsúfɛ́ mlɩdɛ́ mpáɩ bɔ anɩ nwunsʋ. Ɩ́nɩ sʋ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bɛ́da Bulu ɩpán anɩ nwunsʋ, tsúfɛ́ alawá awɩtɔlɛ há anɩ, mpáɩ ámʋ́ʋ́ ahá tsɔtsɔɔtsɔ bʋdɛbɔ há anɩ ámʋ sʋ.
Paulo Nhɩhɩɛ́ Tsɛ
12 Abɛ́talɩ́ pʋ́ ɩbɩ sí kántɔ́ anɩaa anɩ klʋn mɔ́kʋ́há anɩ pɔ́n anɩ nkpatɔ, títriu anɩa mlɩnyɔ nátɩtɔ. Megyí anɩ ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ nyánsa anɩlɔ́pʋ anɩdɛ́ anɩ agyʋ́má yɔ, mboún Bulu awɩtɔlɛ sʋ́ anɩlatálɩ́ lɛ́ ɩwɩtɔ anɩdɛ́ tógyítɔ́ bwɛ ɔnɔkwalɩsʋ. 13-14 Tsúfɛ́ megyí asʋ́n ánɩ́ mlɩmɛ́ɛtalɩ́ kla, nu mʋ́ asɩ anɩtɔwánlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Ɩbʋ mʋ́tɔ́á mlɩmɛ́dɛ́ mʋ́ asɩ nu yi, támɛ nahogyiá mlóbonu mʋ́ asɩ wankláán ɛkɛkʋ́. Fówun mlɩ ɛ́ mlɛ́talɩ́ pʋ́ anɩ tsú ɩwɩ, fɛ́ alɩá anɩ ɛ́ abɔ́pʋ mlɩ tsú ɩwɩ anɩ Wíe ɔbákɛ amʋ.
15 Mɩ́ ansɩ́ dɩn asʋ́n ánfɩsʋ. Mʋ́ sʋ nɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ nɛ́ba mlɩ wá, mɛ́nɩ mlénya oyúla anyɔ. 16 Mʋ́gyí, nɔ́tsʋn mlɩ wá yɔ́ Makedonia. Nɩ́ neyínkí ɛ́ nɛ́latsʋn mlɩ wá; fówun mlɛ́talɩ́ sí mɩ́ ɔkpa, néyinkí ba Yudea ɔmátɔ́. 17 Mlɛ́fɩtɛ́ mlɩaa, ntogyi sʋ́ nalátsɛ mɩ́ agywɩɩn. Ntɛ́ɛ nabwɛ́ fɛ́ ɔyɩ́tɔ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋtɛblɩ́ bɛɛ, “Ee” latsɛ́ amʋ́ ɔnɔ́ bɛɛ “Ó-o” amʋtɔ ɔkʋ? 18 Alɩ ámʋ́ʋ́ Bulu bʋ ɔnɔkwalɩ, ɔtamawá afunu amʋ a, alɩ́ mɩ́ “Ee” igyi mɩ́ “Ee” nɩ́. 19 Tsúfɛ́ Bulu mʋ Bi Yesu Kristo amʋ tamablɩ́ ɔbɛ́ɛ “Ee” latsɛ́ mʋ́ ɔbɛ́ɛ “Ó-o.” Mʋ mʋ́ á, “Ee” kóún ototsúlá. Mʋ ɩwɩ asʋ́n ɔkan mɩ́a Silas pʋ́ Timoteo anɩlɛ́da súná mlɩ nɩ́. 20 Tsúfɛ́ mʋtótsúlá “Ee” há Bulu nhɩhɩɛ́ kugyíkʋ ɩtɛba mʋ́tɔ́. Mʋ́ sʋ́ akánfʋ́ Bulu tá á, anɩtɛblɩ́ anɩaa, “Amen!” nɩ. 21 Bulu tɛ́há anɩa mlɩnyɔ anɩtɛtálɩ́ lɩ́ɩ́ kínkíínkín anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. Mʋgyí ɔhá ánɩ́ ɔlɛda anɩ ofúli. 22 Mʋ kɛ́n lɔ́pʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ wá anɩ klʋntɔ, pʋ́hɩ́ɛ anɩ nsʋ; isuna ánɩ́ mʋbʋ́ anɩ, ɔbɔ́bwɛ tɔ́á ɔlɛhɩɛ há anɩ.
23 Bulu ɔbɩ́tɩ mɩ́ ɩsʋ nɩ́ megyí ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Alɩá mmɛ́ɛba bowun tsitsa kʋkʋ blɩ́ tsú mlɩ ɩwɩ sʋ́ mmɛtrá bɔtsʋn ɩnʋ. 24 Anɩmédékléá ɩbɔ́bwɛ fɛ́ anɩdɛ́ mlɩ hɩɛ alɩá mlɔ́pʋ mlɩ hógyi yɔ́ agyʋ́má. Mboún alɩá ansɩ́ bégyi mlɩ sʋ́ anɩa mlɩnyɔ anɩdɛ́ agyʋ́má yɔ. Anɩyin ánɩ́ mlɩ hógyi sʋ mlɩlɩ́ɩ́ kínkíínkín dodo.