Petro
Ɔwʋlʋ́ Nyɔɔsɩ
1
Itsiáha
Mɩ́ Yesu Kristo osúmbi pʋ́ mʋ sumbí ɔyɔpʋ́ Simon Petro dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n.
Ndɛ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ fɛ́ɛ́á mlɩlanyá hógyiá ɩbʋ labi fɛ́ anɩ klɛ́, Bulu mʋa anɩ Ɔlɛpʋ́ Yesu Kristo yilébwɛ lahá anɩlanyá ámʋ.
Bulu ɔhɩ́ɛ gyi mlɩ bʋalɛ, ɔha mlɩ iwilwii, tsúfɛ́ mlɩlabɩ́ mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo tsɩ́a.
Bulu Ahá Tɩ Pʋ́ Tɔ́á Odedunká
Ɩ́nɩá anɩlabɩ́ Yesu wankláán sʋ á, Bulu lahá anɩ tógyítɔ́á abɔ́pʋtsíá nkpa ánɩ́ itegyi mʋ ansɩ́. Ɔlɛtɩ anɩ mʋ onutó túmitɔ ɔbɛ́ɛ, abénya mʋ numnyam pʋ́ mʋ yilébwɛ. Mʋ túmi kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ámʋ kɛ́n ɔlɔpʋkíé anɩ atɔ yiléá ɩbʋ bíá. Mʋ́ ɔlɛhɩɛ yáɩ́ ánɩ́ ɔbɔ́pʋhá anɩ nɩ́. Ɔlɛhɩɛ ánɩ́ ɔbɛ́lɛ anɩ tsú ɔyɩ́tɔ́ ɔwɔ́lɩ laláhɛ ámʋ́ʋ́ iteyíntá nyankpʋsa amʋtɔ, atsʋ́ʋn mʋ́sʋ́ tsiá mʋ atsiábi. Ɩ́nɩá Bulu labwɛ́ ɩ́nɩ há mlɩ sʋ á, mlɩtsʋn mlɩ hógyisʋ amlɩbwɛ yilé ɔkpagyíɔkpasʋ. Mlɩtsʋn mlɩ yilébwɛ ámʋsʋ amlɩbɩ asʋ́n. Mlɩtsʋn mlɩ asʋ́nbɩ ámʋsʋ amlɩgyi ɩwɩsʋ. Mlɩtsʋn mlɩ ɩwɩsʋgyí amʋsʋ amlɩwa nsi. Mlɩtsʋn mlɩ nsiwa ámʋsʋ amlɩsum Bulu. Mlɩtsʋn mlɩ Bulusúm ámʋsʋ amlɩwa awɩtɔlɛ. Mlɩtsʋn mlɩ awɩtɔlɛwa ámʋsʋ amlɩdwɛ mlɩ aba Akristofɔ. Nɩ́ ɩ́nɩ aná dɛdán mlɩtɔ á, ibósuná ánɩ́ mlɩlabɩ́ anɩ Wíe Yesu Kristo. Mʋ bɩ ámʋ désuná ánɩ́ mlɩlawá labi, swíé abí nɩ́. Támɛ nɩ́ tsiátɔ́ anfɩ aná ɩma akʋtɔ á, bʋtamawun yɔ tsútsú. Amʋ́ ansíbi labwíé. Batan ánɩ́ Bulu lɔ́fwɩ amʋ́ lakpan dada amʋ lɛ́ amʋ́ ɩwɩ.
10 Mʋ́ sʋ mɩ́ apíó adwɛpʋ́, mlɩsen ansɩ́tɔ́. Bulu lɛ́tɩ ahá, ɔlɛlɛ akʋ há mʋ ɩwɩ. Mlɩha mlɩ bwɛhɛ́ isuna ánɩ́ lɛ́lɛ́ mlɩbʋ amʋ́tɔ́. Nɩ́ mlɩdɛ́ ɩ́nɩ bwɛ á, mlɩmɛ́ɛdɩda ɛkɛkɛɛkɛ. 11 Ɩbá alɩ á, Bulu obéfinkí ɔkpa gbagyaa há mlówie anɩ Wíe pʋ́ anɩ Ɔlɛpʋ́ Yesu Kristo iwíegyí ámʋ́ʋ́ ɩtamamɔ́ ɔnɔ́ ámʋtɔ.
12 Mméesi mlɩ asʋ́n ánfɩ kaɩ́n. Ɩbʋ mʋ́tɔ́á mlɩyin mʋ́ dodo. Mlɩlɩɩ mlɩ ɔnɔkwalɩ amʋsʋ kínkíínkín. 13 Ee, nawun ánɩ́ ɩ́nɩá nenya mbʋ nkpa ánfɩ mʋ́ á, ɩbʋ alɛ́ ánɩ́ nétsiá káɩ́n mlɩ asʋ́n ánfɩ brégyíbrɛ́. 14 Tsúfɛ́ anɩ Wíe Yesu Kristo lahá mɩ́ nabɩ́ ánɩ́ mɩ́ nkɛ ɩtráa mɔtsɔ́ ɔsʋlʋ́ʋ anfɩsʋ. 15 Mʋ́ sʋ nɔ́tsʋn ɔkpagyíɔkpasʋ há mlétsiá káɩ́n mʋ́sʋ́ mɩ́ ɔma.
Kristo Numnyam
16 Megyí nyánsa anɩlɔ́pʋsré ɔtɛ bɔwa súná mlɩ tsú anɩ Wíe Yesu Kristo túmi pʋ́ mʋ yinkí ba amʋ ɩwɩ. Mboún anɩlɛ́hɩɛ pʋ́ anɩ ansíbi wun mʋ numnyam. 17 Tsúfɛ́ anɩ ansɩ́tɔ́ anɩ Sɩ́ Bulu lɔ́pʋ obú mʋ́a numnyam kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ há Yesu, brɛ́á Bulu Onumnyampʋ amʋ ɔmɛ lɛdalɩ tsu ɔsʋ́sʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔ́nɩ gyí mɩ́ Bí ɔdwɛpʋ́á olegyi mɩ ansɩ́ nɩ́.” 18 Anɩ onutó lónu ɔmɛ amʋ tsú ɔsʋ́sʋ́, brɛ́á anɩa mʋnyɔ anɩlɩ́ɩ́ ɩbʋ wankɩ́hɛ́ amʋsʋ.
19 Ɩ́nɩ sʋ anɩlahɩ́ɛ́ wun ánɩ́ asʋ́n ámʋ́ʋ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ bɛblɩ́ tswɩ amʋ ɩhɩ́ɛ́ ɩbʋ mʋ́tɔ́. Ɩbɛ́hɩɛ wá alɛ́ há mlɩ, nɩ́ mlɛyaa asʋ nú mʋ́, gyi mʋ́sʋ́. Tsúfɛ́ amʋ́ asʋ́n ámʋ igyi fɛ́ ɔkandɩ́ɛá ɩdɛwankɩ́ oklúntɔ yɔ́fʋn brɛ́á ɔyɩ́ ɔbɛkɛ, bakɛ ɔtsrakpabi amʋ ɔbɔ́wankɩ́ mlɩ klʋntɔ. 20 Ɩwánkɩ mlɩ ánɩ́ megyí Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ onutó apɛ́ bɔpʋwánlɩ́n Bulu asʋ́n ámʋ. 21 Tsúfɛ́ megyí amʋ́ onutó lɔ́pʋ amʋ́ agywɩɩn blɩ́ Bulu ɔnɔ́ asʋ́n tswɩ. Mboún Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ lɛ́bá amʋ́sʋ́ bɛblɩ́ asʋ́n ánɩ́ Bulu déklé.