3
Mpáɩbɔ
Ɩtráhɛ-tráhɛ a, apíó, mlɩbɔ mpáɩ ha anɩ. Anɩ Wíe asʋ́n ámʋ ɩkɔ́sɩ klɛɩ. Ahá abʋpʋ obú hɔ mʋ́ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ mlɩ ɛ́ mlɩlɔ́hɔ mʋ́ ámʋ. Mlɩbɔ mpáɩ, Bulu ɔlɛ anɩ tsu awuntɔlɩnpʋ pʋ́ aha laláhɛ ɩbɩtɔ. Tsúfɛ́ megyí ahá fɛ́ɛ́ lɔ́hɔ anɩ Wíe gyi.
Támɛ anɩ Wíe bʋ ɔnɔkwalɩ. Ɔbɔ́wa mlɩ ɔwʋnlɩ́n, hɔ mlɩ lɛ́ lalahɛ Ɔbwɛpʋ́ ámʋ ɩbɩtɔ. Anɩ Wíe lahá anɩlahogyi ánɩ́ mlɩdɛ́ ntobí ámʋ́ʋ́ anɩlósuná mlɩ ámʋ fɛ́ɛ́ bwɛ, mlɩméesi bwɛ ɛ́.
Ɔkpáa mlɩ, amlɩnu ɔdwɛá Bulu bʋ asɩ yɔ ɔtɔ́tɔ́ɔ́tɔ́, ɔha amlɩtomi fɛ́ Kristo.
Tsiátɔ́ Wankláán
Apíó, anɩdɛ́ mlɩ ɔlá da anɩ Wíe Yesu Kristo ɩdátɔ́ anɩaa, mlɩmápʋ Akristofɔ ámʋ́ʋ́ bʋna bʋdɛtsʋ́ʋn, bʋtamakle agyʋ́má, bʋmɛdɛ́ atosunáhɛ́ amʋ́ʋ́ anɩlósuná mlɩ ámʋsʋ gyí wa mba. Mlɩ onutó mlɩyin ánɩ́ ilehián ánɩ́ mlétsiá anɩ atsiábi. Tsúfɛ́ anɩmɔ́wa ɔwʋlɩyɔ, nátɩ́ tsʋntsʋn brɛ́á anɩbʋ mlɩ wá. Anɩmégyi atɔ́ ɔhaa wá, kíná mʋ́ ɩkɔ ka. Mboún anɩlɔ́yɔ agyʋ́má ɔpa mʋ́a onyé kínkíínkín, mɛ́nɩ anɩméesi ipian tswɩ mlɩtɔ ɔkʋkʋʋkʋsʋ. Megyí bɛɛ, anɩmá ɔkpa bláa mlɩ anɩaa, mlɩkɩ́ɩ anɩsʋ, sʋ́ anɩlɔ́bwɛ mʋ́ alɩ. Mboún anɩlɔ́bwɛ mʋ́ súná mlɩ, mɛ́nɩ mlɩ ɛ́ mlɔ́bwɛ mʋ́ odu. 10 Brɛ́á anɩbʋ mlɩ wá kʋ́ráá á, anɩlɔ́wa mbla há mlɩ anɩaa, “Ɔhá ánɩ́ ɔmɔyɔ agyʋ́má mágyi atɔ́.”
11 Anɩlanú ánɩ́ mlɩtɔ akʋ bʋtsie kpaalɩ, bʋmɛdɛ́ agyʋ́má kʋkʋʋkʋ yɔ. Okéngyé bʋna bʋdɛwa tsʋn. 12 Anɩdɛ́ amʋ́ ɔlá da anɩ Wíe Yesu Kristo ɩdátɔ́ anɩaa, bʋsíi natɩ́ tsʋn, abʋyɔ agyʋ́má nya amʋ́ atogyihɛ.
13 Támɛ apíó, mlɩ mʋ́ á, yilébwɛ ɩmáta mlɩ ɔŋɛ́. 14 Nɩ́ ɔkʋ mégyi asʋ́n ánfɩ anɩlawánlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ ánfɩsʋ á, mlɩkɩ mʋ wankláán. Mlɩa mʋnyɔ mlɩmágyi mba, mɛ́nɩ pɛ́lɩ bɛ́kɩtá mʋ. 15 Támɛ mlɩmálu mʋ, mboún mlɩtɔɩ kpla mʋ fɛ́ mlɩ píó.
Ɩklá
16 Iwilwii Owíe amʋ onutó ɔhá mlɩ iwilwii brɛ́ fɛ́ɛ́tɔ́ ɔkpagyíɔkpasʋ. Anɩ Wíe otsía mlɩ fɛ́ɛ́ wá.
17 Mɩ́ Paulo onutó lapʋ́ mɩ́ ɩbɩ wanlɩ́n ɩ́nɩ. Mɩ́ dá ánfɩ ntɔwánlɩ́n wá mɩ́ nwʋlʋ́ fɛ́ɛ́ asɩ, pʋ́súná ánɩ́ itsú mɩ́ onutó wá nɩ́.
18 Anɩ Wíe Yesu Kristo ogyíi mlɩ fɛ́ɛ́ bʋalɛ.