Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Kolosefɔ
1
Itsiáha
1-2 Mɩ́ Paulo ánɩ́ Bulu apɛ́ sʋ nabwɛ́ Yesu Kristo sumbí ɔyɔpʋ́ pʋ́ anɩ píó Timoteo dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n.
Anɩdɛ́pʋsɩ́sɩ́ anɩ apíóá bʋgyi Bulu ahá, bʋbʋ Kolose wúlutɔ, bʋbʋ ɔnɔkwalɩ há Kristo Yesu, mʋa amʋ́nyɔ ɛ́ babwɛ́ kʋlɛ.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Ɩpánda Mpáɩ
Anɩtɛdá anɩ Wíe Yesu Kristo mʋ Sɩ Bulu ɩpán brégyíbrɛ́á anɩdɛ́ mpáɩ bɔ mlɩ nwunsʋ. Tsúfɛ́ anɩlanú ánɩ́ mlɩlɔ́hɔ Kristo Yesu gyi, mlɩbʋ ɔdwɛ ɛ́ há Bulu ahá fɛ́ɛ́. Mlɩdɛ́ ɔkpa kɩ́ɩ ha tɔ́á bapʋ́yáɩ́ há mlɩ ɔsʋ́sʋ́; fɛ́ alɩá mlɩyin tsú brɛ́á mlɩlégyankpá nu ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ igyi Bulu asʋn wankláán ámʋ. Asʋn wankláán ámʋ kɛ́n dɛ́klɛɩ́ wá ɔyɩ́tɔ́, ɩdɛ ahá tsiátɔ́ tsɛ́ɛ ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́; fɛ́ alɩá ɩlɛtsɛ mlɩ tsú ɛkɛá mlɩlónu mʋ́, mlɩlɛ́bɩ ánɩ́ lɛ́lɛ́ Bulu tegyi ahá bʋalɛ. Anɩ osúmba ɔdwɛpʋ́ Epafra gyí ɔhá ánɩ́ ɔlɔpʋ asʋn wankláán ámʋ ba mlɩ. Yesu Kristo osúmbi ɔnɔkwalɩpʋ ogyi, ɔdɛ mlɩ bʋá anɩ ɔfansʋ.* Mlɩ ɔfansʋ bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ. Mʋlɛ́bá bɛbláa anɩ ɔdwɛá Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ lapʋ́wá mlɩtɔ.
Mʋ́ sʋ anɩmɔ́kʋ́sí mpáɩ bɔ mlɩ nwunsʋ tsú ɛkɛá anɩlónu mlɩ ɩwɩ asʋ́n ánfɩ. Anɩdɛ́ Bulu kokóli anɩaa, ɔháa amlɩbɩ mʋ apɛ́ kugyíkʋ wankláán. Ɔháa mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ ɔha mlɩ nyánsa mʋ́a asʋ́n asɩnu fɛ́ɛ́, 10 mɛ́nɩ mlɛ́talɩ́ tsíá tsiátɔ́á ɩbɔ́wa anɩ Wíe numnyam, amlɩgyi mʋ ansɩ́ ɔkpagyíɔkpasʋ. Ɔháa amlɩbwɛ yilé brégyíbrɛ́, trá bɩ Bulu tsɩa. 11-12 Anɩa ɔháa mʋ túmiá mʋ́ ɔnɔ́ bʋ ɔnlɩn ɩwa mlɩ ɔwʋnlɩ́n, amlɩtalɩ tomi, nya klʋn, pʋ ansigyí da anɩ Sɩ́ Bulu ɩpán. Mʋláhá mlɩlafʋn ánɩ́ mlɩa mʋ ahá mlénya agyapadɩɛ ámʋ́ʋ́ alalá yáɩ́ mʋ iwíegyí wankɩ́hɛ́tɔ ámʋ ɩkʋ. 13 Tsúfɛ́ mʋlálɛ́ anɩ tsú ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔdɛ oklúnsʋ gyí amʋ túmi asɩ, pʋ́ anɩ ba mʋ Bi ɔdwɛpʋ́ ámʋ iwíegyí amʋtɔ. 14 Mʋ Bi ánfɩsʋ ɔlɔtsʋn hɔ anɩ, alasí anɩ lakpan kíé anɩ nɩ́.
Kristo Dʋn Tógyítɔ́
15 Ɔhaa tamawun Bulu, Kristotɔ ɔlɛlɩn ɔwan. Ɔbʋ ɩnʋ asa Bulu lɔ́bwɛ tógyítɔ́, ɔdʋn Bulu ɩtɔ bwɛhɛ́ kugyíkʋ. 16 Mʋsʋ́ Bulu lɔ́tsʋn bwɛ tógyítɔ́á ɩbʋ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ. Mʋ́á bʋtowun pʋ́ mʋ́á bʋtamawun fɛ́ɛ́, ɔŋɛ́tɔ́ awíe, ɔmásʋ́gyí túmi, atúmipʋ, pʋ́ ɩsʋ agyípʋ́ fɛ́ɛ́. Mʋsʋ́ Bulu lɔ́tsʋn bwɛ ɔyɩ́ fɛ́ɛ́, pʋ́wá mʋ numnyam. 17 Ɔbʋ ɩnʋ asa tógyítɔ́ lefi asɩ. Mʋsʋ́ atɔ́ ámʋ fɛ́ɛ́ ɩdɛ agyʋ́má yɔ wá abatɔ. 18 Mʋgyí nwun há mʋ nyankpʋsa-oyí, igyi ɔpasua ámʋ, ɔdɛ mʋ́ nkpa ha. Mʋlégyankpá kʋsʋ́ tsú afúlitɔ, ogyi tógyítɔ́ nkpá ogyápʋ. 19 Tsúfɛ́ ɩbʋ Bulu ɔdwɛ ánɩ́ mʋ tsiátɔ́ fɛ́ɛ́ bétsiá mʋ Bi ámʋtɔ. 20 Mʋsʋ́ Bulu lɔ́tsʋn yinkía tógyítɔ́ ba mʋ ɩwɩ wá. Ɔlɔtsʋn mʋ obugya amʋ́ʋ́ ɩlɔwʋlɩ́ asɩ brɛ́á bɛda mʋ mántá oyikpalíhɛ amʋsʋ pʋ́ iwilwii wá mʋa tógyítɔ́ nsɩnɛ́. Mʋ́a ɩbʋ ɔsʋ́sʋ́ pʋ́ mʋ́á ɩbʋ ɔsʋlʋ́sʋ fɛ́ɛ́.
21 Tɛkɩ mlɩ ɛ́ mlɩlɛ́damlí ɔma há Bulu, mlɩgyí mʋ alupʋ́ mlɩ asʋ́n susúhɛ pʋ́ mlɩ bwɛhɛ́ laláhɛ sʋ. 22 Támɛ séi á, ɩtráa megyí alɩ. Kristo lɔ́bwɛ nyankpʋsa, olowu. Bulu lɔ́tsʋn mʋ oyikpalíhɛsʋ lowu ámʋsʋ lá mlɩa mʋnyɔ nsɩnɛ́. Mʋ́ sʋ ifin pʋ́ asʋansʋ má mlɩ ɩwɩ, ɔbɛ́kpa mlɩ ba mʋ ansɩ́tɔ́. 23 Támɛ ilehián ánɩ́ mlɔ́hɔ asʋ́nsʋ́ ánfɩ gyi, lɩ́ɩ́ kínkíínkín. Mlɩmáha abʋtsɛ mlɩ agywɩɩn lɛ ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ mlɩdɛ́ mʋ́ ɔkpa kɩ́ɩ, asʋn wankláán ámʋ lapʋ́ba mlɩ ámʋsʋ. Asʋn wankláán ánfɩ osúmpʋ́ mɩ́ Paulo ngyi nɩ́. Asʋ́n ánfɩ ɔkan bʋdɛda ɔyɩ́tɔ́ fɛ́ɛ́ ɛ́ nɩ́.
24 Ɩbʋ mɩ ansigyí ánɩ́ ndɛ ipian wúun mlɩ sʋ. Tsúfɛ́ ndɛ ɩwɩɔsɩn ámʋ́ʋ́ Kristo lówun sian amʋ kʋ wúun ha mʋ ɔpasua, igyi mʋ nyankpʋsa-oyí ámʋ. 25 Bulu lɔ́pʋ mʋ asʋ́n wankláán ámʋ wá mɩ́ ɩbɩtɔ, ánɩ́ ndáa mʋ́ fɛ́ɛ́ ɔkan suna mlɩ, ampʋsum ɔpasua ámʋ. 26 Ɔlɔpʋ asʋ́n ánfɩ ŋáín bɩ́mbɩ́ ɔpá, támɛ alalɛ́ mʋ́ ɔwan súná mʋ ahá séi. 27 Ɩbʋ Bulu ɔdwɛ ánɩ́ ɔbɛ́lɛ mʋ́ ɔwan súná mlɩá mlɩmégyí Yudafɔ. Asʋn ŋaínhɛ́ amʋ gyí, Kristo tsie mlɩtɔ. Ɩbʋ ibíá, ɩbʋ numnyam ɛ́. Mʋ́désuná ánɩ́ abénya mʋ numnyam amʋ ɩkʋ nɩ́. 28 Mʋ ɩwɩ asʋ́n anɩdɛ́ ahá fɛ́ɛ́ bláa, anɩdɛ́ amʋ́ ɔlá da, pʋ́ nyánsa ámʋ́ʋ́ Bulu lahá anɩ ámʋ súná amʋ́ atɔ́; mɛ́nɩ bɔ́fʋn, abɛ́kpa amʋ́ ba Bulu, amʋ́a Kristo ɩkʋlɛbwɛtɔ́. 29 Ɩ́nɩ sʋ nahɩ́ɛ́ ndɛprɩ́ɩ, pʋ Kristo túmi ámʋ́ʋ́ ɩbʋ mɩtɔ ámʋ yɔ́ agyʋ́má nɩ́.

*1:7 Mlɩ ɔfansʋ bʋ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ.