Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Efesofɔ
1
Itsiáha
Mɩ́ Paulo ánɩ́ Bulu apɛ́ sʋ nabwɛ́ Kristo Yesu sumbí ɔyɔpʋ́, dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ Bulu ahá ánɩ́ mlɩlahɔ Kristo Yesu gyi, mlɩa mʋnyɔ mlɩlabwɛ́ kʋlɛ, mlɩbʋ Efeso wúlutɔ. Ndɛ mlɩ itsiá ha.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Ɔsʋ́sʋ́ Oyúla Ánɩ́ Anɩbʋ Kristotɔ
Mlɩha akanfʋ anɩ Wíe Yesu Kristo mʋ Sɩ pʋ́ mʋ Bulu. Tsúfɛ́ tsʋn anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ́ á, alapʋ́ ɔŋɛ́tɔ́ atɔ́á ɩbɛ́kpa anɩ fɛ́ɛ́ yúlá anɩ tsú ɔsʋ́sʋ́. Asa Bulu lɔ́bwɛ ɔyɩ́ á, ɔlɛlɛ anɩ bwɛ́ mʋ klɛ tsʋn anɩa Kristonyɔ kʋlɛbwɛsʋ, ánɩ́ abwɛ́ɛ ahá ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, ifin kʋkʋ má anɩ ɩwɩ mʋ ansɩ́tɔ́.
Ɩ́nɩá Bulu tɔdwɛ́ anɩ sʋ á, ɔlɔbwɛ agywɩɩn yáɩ́ ɔbɛ́ɛ, mɔ́pʋ anɩ bwɛ́ mʋ abí tsʋn Yesu Kristosʋ. Ɩ́nɩ gyí tɔ́á olekle, igyi mʋ apɛ́ nɩ́. Mlɩha akanfʋ Bulu, mʋ awɩtɔlɛ anfɩ́ ɩbʋ numnyam, ɔlɔwa tsʋn mʋ Bi ɔdwɛpʋ́sʋ́ há anɩ faan anfɩ sʋ. Ɔlɔpʋ mʋ Bi ámʋ obugya ká anɩ nwunsʋ ɩkɔ, sí anɩ lakpan kíé anɩ. Awɩtɔlɛ anfɩ́ Bulu lɛ́hɩɛ wá há anɩ ánfɩ ɩbʋ ifú dʋbɩ. Mʋ nyánsa pʋ́ mʋ asʋ́n-asɩnu lalɛ́ mʋ́ fɛ́ɛ́ ɔwan súná anɩ tsʋn ɔkpa tsɔtsɔɔtsɔsʋ.
Alahá anɩlabɩ́ mʋ asʋn ŋaínhɛ́ ánɩ́ ɔlɛkɩklɩ́ yáɩ́ dodoodo ɔbɛ́ɛ, mɔ́bwɛ tsʋn Kristosʋ. 10 Mʋ asʋn ŋaínhɛ́ amʋ gyí, nɩ́ brɛ́ ámʋ ɩfʋn a, mɔ́bwɛ mʋ atɔ bwɛhɛ́á ɩbʋ ɔsʋ́ mʋ́a asɩ fɛ́ɛ́ kʋlɛ, pʋ́wá anɩ Wíe Kristo asɩ.
11 Bulu tɛhá mʋ nwuntɔ asʋ́n pʋ́ mʋ apɛ́ tɛba mʋ́tɔ́ brégyíbrɛ́. Mʋ onutó lɛ́lɛ anɩ ɔbɛ́ɛ abwɛ́ɛ mʋ abí tsʋn anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. Tsúfɛ́ alɩ́ ɔlɔbwɛ agywɩɩn yáɩ́ dodoodo nɩ. 12 Ɔlɛlɛ anɩ agyankpapʋ ámʋ́ʋ́ anɩ ansɩ́ dɩn Kristosʋ ámʋ ɔbɛ́ɛ, abɛ́kanfʋ́ mʋ numnyam.
13 Alɩ́ ilegyi ha mlɩ ɛ́ nɩ́. Brɛ́ ámʋ́ʋ́ mlɩlónu ɔnɔkwalɩ asʋ́n, igyi asʋn wankláán ámʋ́ʋ́ ɩlɔhɔ mlɩ nkpa ámʋ, hɔ mʋ́sʋ́ gyi ɔpá mlɩa Kristonyɔ mlɩlɔ́bwɛ kʋlɛ. Bulu lɔ́pʋ mʋ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ hɩɛ mlɩ nsʋ, pʋ́súná ánɩ́ mʋbʋ́ mlɩ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩɛ yaɩ́ ɔbɛ́ɛ mɔ́bwɛ ámʋ. 14  Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ gyí ntswɩasɩá idesuná ánɩ́ anɩ ɩbɩ bɛ́da agyapadɩɛ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́la yáɩ́ há mʋ abí ámʋ nɩ. Idesuná ánɩ́ alaká anɩ nwunsʋ ɩkɔ, pʋ́wá mʋ numnyam.
Paulo Mpáɩ
15 Mʋ́ alɩ sʋ, tsú brɛ́á nonu ánɩ́ mlɩlahɔ anɩ Wíe Yesu gyi, pʋ́ alɩá mlɩtɔdwɛ́ Bulu ahá fɛ́ɛ́ á, 16 mmɔkʋ́sí Bulu ɩpán da mlɩ nwunsʋ. Nɩ́ ndɛ mpáɩ bɔ á, ntɛkáɩ́n mlɩsʋ. 17 Ntokókóli anɩ Wíe Yesu Kristo Bulu, numnyam Ɔsɩ́ ámʋ mbɛ́ɛ, ɔhá mʋ Ɔŋɛ́ ámʋ ɔha mlɩ nyánsa. Ɩlɛ mʋ ɔwan súná mlɩ, mɛ́nɩ mlɛ́bɩ mʋ wankláán. 18 Ntɔkʋ́lɩ́ mʋ mbɛ́ɛ, obwíi mlɩ ansɩ́, amlɩwun atɔ wankláán ámʋ́ʋ́ ɔbɛ́ɛ, mlɩbɛ́kɩ ɔkpa ha ámʋ, mɛ́nɩ mlɛ́bɩ ánɩ́ atɔ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛlayáɩ́ há mʋ ahá ámʋ ɩhɩ́ɛ́ bʋ bíá. 19 Ɔhá amlɩbɩ ánɩ́ mʋ túmi dʋn túmi kugyíkʋ há anɩ ahógyipʋ. Mʋ túmi ánfɩ ɔma a, kʋkʋ má ɩnʋ. 20 Mʋ́ kɛ́n ɔlɛlɛ súná brɛ́á ɔlɔkʋsʋ́a Kristo tsú afúlitɔ, pʋ́ mʋ yɛ́yaɩ́ mʋ gyɔpɩsʋ ɔsʋ́sʋ́ ɩnʋ nɩ́. 21 Ɩnʋ́ Kristo dɛ́ iwíe gyí awíe fɛ́ɛ́, túmi kugyíkʋ, ɔŋɛ laláhɛ pʋ́ ɔmásʋ́gyí túmi fɛ́ɛ́sʋ́ nɩ. Mʋ dibia dʋn dibia kugyíkʋá ɩbʋ nʋ séi pʋ́ ɔyɩ́ ámʋ́ʋ́ ɩbɛ́ba amʋtɔ. 22 Bulu lɔ́pʋ tógyítɔ́ wá mʋ asɩ, ɔlɔpʋ mʋ bwɛ́ tógyítɔ́ nwun há mʋ ɔpasua. 23 Ɔpasua ámʋ gyí Kristo ɔyʋlʋ́ʋ. Kristo wá ɔpasua ámʋ tenyá túmi kugyíkʋ tsú. Mʋtɛ́há tógyítɔ́ tɔwá alɛ́ yi ɔtɩ́nɛgyíɔtɩ́nɛ́.