13
Alɩá Abégyi Bulu Ansɩ́
Mlɩkɩta mlɩ aba Akristofɔ dwɛtɔ kínkíínkín. Mlɩmátan afɔɔ́hɔsʋ. Tsúfɛ́ mʋ́lɛ́ha akʋ bɔhɔ Bulu-abɔpʋ afɔɔ́, ɩmɔwankɩ́ amʋ́ nɩ́. Mlɩkaɩn obu adɩpʋ́sʋ́, fɛ́ mlɩa amʋ́nyɔ dá obu. Mlɩkaɩn ahá ánɩ́ bʋdɛ ɩwɩɔsɩn wúunsʋ, fɛ́ mlɩa amʋ́nyɔ dɛ́ ɩwɩɔsɩn ámʋ wúun.
Akúlu mʋ́a aká bʋbúu aba amʋ́ abatsiátɔ. Ɔkʋkʋ mádalɩ mʋ ba ɔma, tsúfɛ́ Bulu ɔbɛ́bɩtɩ́ ahá ánɩ́ bʋda ahá ánɩ́ bʋmegyí amʋ́ akúlu ntɛ́ɛ amʋ́ aká wá, pʋ́ mbʋa atɔpʋ́ fɛ́ɛ́ ɩsʋ.
Kɔ́ba asʋ́n ɩmádʋn mlɩ ɔdwɛ wa. Tɔ́á mlɩbʋ igyí mlɩ ansɩ́, tsúfɛ́ Bulu lablɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Mmɛ́ɛnatɩ́ sí mlɩ, ntɛ́ɛ kíná mlɩ ɛkɛkɛɛkɛ.” Mʋ́ sʋ abɛ́talɩ́ wá klʋn blɩ́ anɩaa,
“Mɩ́ Wíe Bulu gyí mɩ́ ɔbʋápʋ.
Mʋ́ sʋ tɔtɔ mɔ́ɔwa mɩ́ ifú.
Ntɔ nyankpʋsa ɔbɛ́talɩ́ bwɛ́ mɩ́?”
Mlɩkaɩn mlɩ nkpá agyápʋ amʋ́ʋ́ begyankpá bláa mlɩ Bulu asʋ́n ámʋsʋ. Mlɩkɩ alɩá bɔpʋtsíá, amlɩnya hógyi fɛ́ amʋ́. Alɩ ámʋ́ʋ́ Yesu Kristo gyí ígye ámʋ a, alɩ ógyi ndɛ, alɩ kɛ́n obétsiá brɛ́ fɛ́ɛ́ ɛ́ nɩ́. Mʋ́ sʋ mlɩmáha atosunáhɛ́ ɔtsan-ɔtsan igyi mlɩ ansɩ́, ɩbɩtɩa mlɩ lɛ ɔkpa wankláán ámʋsʋ. Ɩbʋ alɛ́á mlɛ́ha Bulu ɔbɔ́wa awɩtɔlɛ há mlɩ ɔŋɛ́tɔ́ ɔwʋnlɩ́n, megyí atogyihɛ mbla, ánɩ́ ɩtamawá labi kʋkʋ há mʋ́sʋ́ agyípʋ́sʋ gyí.
10 Anɩbʋ afɔdɩɛ-asubwi kʋá igyí ahapʋ́ ámʋ́ʋ́ bɛha Bulu igyí ɔsʋlʋ́sʋ nfɩ ámʋ bʋma ɔkpa gyi mʋ́sʋ́ atɔ́. 11 Bulu igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn tɔpʋ́ mbwɩ obugya wíé Ɔwankɩ́kpátɔ Ɔwankɩ́kpá ɩnʋ yɔ́bɔ amʋ́ lakpan ɩwɩ afɔdɩɛ, bʋtɔpʋ́ aye amʋ mʋ́ ya mmuátse, yɔ́wa mʋ́ ogyá. 12 Ɩ́nɩ sʋ́ Yesu ɛ́ lówu mmuátse, mɛ́nɩ ɔbɔ́pʋ mʋ onutó obugya gyʋ́ra mʋ ahá, amʋ́ lakpan sʋ nɩ́. 13 Mʋ́ sʋ mlɩha adalɩ yɔ mʋ wá mmuátse ɩnʋ, abʋkpɔɩ anɩa mʋnyɔ. 14 Tsúfɛ́ anɩmá wúluá ibétsiá yɔ́ ɔsʋlʋ́sʋ nfɩ. Anɩgyó wúlu amʋ́ʋ́ ɩbá ámʋ. 15 Mʋ́ sʋ mlɩha atsʋn Yesusʋ akanfʋ Bulu, ɩbwɛ afɔdɩɛ ánɩ́ anɩdɛ́pʋhá mʋ ekekegyíɛkɛ. Mʋ́gyí ɔnɔ́tɔ́ asʋ́n ánɩ́ anɩdɛ́pʋwá anɩ Wíe numnyam nɩ. 16 Mlɩmátan awɩtɔlɛwasʋ. Mlɩye mlɩ atɔ́tɔ́ ha aba, tsúfɛ́ mʋ́ aná gyí afɔdɩɛá itegyi Bulu ansɩ́ nɩ́.
17 Mlɩbu mlɩ nkpá agyápʋ, amlɩba ɩwɩasɩ ha amʋ́. Tsúfɛ́ bʋtamadá ɔkpʋ́nʋ́ mlɩ ɔklásʋkɩ́ɩ sʋ. Bʋyin ánɩ́ bɛ́yɛlɛ alɩá bɔpʋkɩ anɩ ɔklásʋ ɔnɔ́ Bulu ansɩ́tɔ́. Mlɩha amʋ́ abʋbwɛ amʋ́ agyʋ́má ansigyísʋ́, megyí nwɛsʋ. Nɩ́ megyí alɩ á, ɩmɔ́ɔwa labi kʋkʋ há mlɩ.
18 Mlɩtsia bɔ mpáɩ ha anɩ. Nyin ánɩ́ anɩ klʋn mɛdɛ́ anɩ pɔ́n ha, támɛ anɩdékléá abétsiá tsiátɔ́ wankláán brégyíbrɛ́. 19 Nhɩ́ɛ́ ndekléá mlɩbɔ́ɔ mpáɩ, Bulu ɔháa mɩ́ ansanki ba mlɩ wá nkenyɔ́ ánfɩtɔ kótóó.
Mpáɩ Tráhɛ
20-21 Iwilwii Ɔhapʋ́ Bulu, ɔlɔkʋsʋ́a anɩ Wíe Yesu Kristo tsú afúlitɔ ámʋ ɔháa amlɩtalɩ bwɛ yilé kugyíkʋá odeklé. Ndɛ mʋ kokóli mbɛ́ɛ, ɔtsʋ́ʋn Yesu Kristosʋ ɔbwɛ tɔ́á odeklé anɩtɔ. Yesu gyí akúfa Ɔkpapʋ́ kpɔnkpɔntɩá Bulu lɔ́pʋ mʋ obugya ká ntam amʋ́ʋ́ ɩbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́, mʋa mʋ akúfa, bʋgyi mʋ ahá amʋ nsɩnɛ́ nɩ́. Numnyam ɩbwɛ́ɛ mʋ klɛ yɔ́fʋn brɛ́á ɩtamatá! Amen.
Ɩklá
22 Mɩ́ apíó, ɩbʋ mʋ́tɔ́á ɔwʋlʋ́ kútúklú nawánlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ. Támɛ nobwíí ɩpa, mlɩyaa asʋ amlɩnu mʋ́tɔ́ asʋ́n ánɩ́ ndɛpʋwá mlɩ ɔwʋnlɩ́n. 23 Ndɛ mlɩ ɩbɩ ha ánɩ́ balɛ́ anɩ píó Timoteo obu. Nɩ́ ɔlɔwa ɔsa bɔtʋ mɩ́ nfɩ mʋ́ á, nɛ́kpa mʋ abɛ́ba bɛkɩ mlɩ.
24 Nɛhá mlɩ nkpá agyápʋ pʋ́ Bulu ahá atráhɛ fɛ́ɛ́ itsiá. Akristofɔ ámʋ́ʋ́ bʋbʋ Italia ɔmátɔ́ ámʋ ɛ́ bɛhá mlɩ itsiá.
25 Ndɛ Bulu kokóli mbɛ́ɛ, ɔwáa awɩtɔlɛ ha mlɩ fɛ́ɛ́! Amen!