4
Ɔyɩ́tɔ́ Atɔ́ Dwɛ
Ntɔ tɛ́tɩ́ ɩkɔ́ mʋ́a ɩtrɛ́ wá mlɩ nsɩnɛ́? Megyí ɔwɔ́lɩ laláhɛ ánɩ́ ideklé igyi mlɩsʋ tɔpʋ́ba? Mlɩlapʋ́ ɔnsɩ́pɛ mlɩdɛ́ atɔ́ klé, mlɩmɛ́dɛ́ mʋ́ nya. Ɩ́nɩ sʋ mlɩdɛ́ ahá mɔ. Mlɩ ansɩ́ dɛpɛ ahá atɔ́sʋ́. Mʋ́ sʋ́ mlɩdɛ́trɛ́ kɔ́ nɩ́, támɛ mlɩ ɩbɩ mɛ́ɛda mʋ́ kɩ. Tɔ́á sʋá mlɩményá gyí, mlɩtamakʋ́lɩ́ Bulu ɔha mlɩ. Nɩ́ mlɔkʋ́lɩ́ kʋ́ráá á, ɔtamahá mlɩ, tsúfɛ́ agywɩɩn laláhɛ mlɩtɔpʋ́kʋ́lɩ́ mʋ. Alɩá mlɔ́pʋwá ɩwɩ ansigyí sʋ mlɩdɛ́ mʋ kʋlɩ́. Mlɩladámlí ɔma há Bulu. Mlɩméyín ánɩ́ nɩ́ mlɩdɛ́ ɔyɩ́tɔ́ atɔ́ dwɛ á, mlɩdɛ́ Bulu lu? Nɩ́ fʋdeklé fɛɛ fɔ́dwɛ ɔyɩ́tɔ́ atɔ́ á, fʋtɔbwɛ́ Bulu olupʋ́. Ntɛ́ɛ mlɩdɛ́kɩ́ɩ mlɩaa, kpaalɩ Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ ɩlɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Bulu tamatsúlá Ɔŋɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋwá anɩtɔ ámʋsʋ?” Ɩ́nɩ sʋ́ ɔtɔpʋ́ awɩtɔlɛ tsɔtsɔɔtsɔ kpá anɩ, fɛ́ alɩá Bulu asʋn wanlɩ́nhɛ́ amʋ ɩlɛblɩ́ nɩ́. Ɔbɛ́ɛ,
“Ɔtɔkʋ́sʋ́ lɩ́ɩ́ ɩwɩ atsupʋ́sʋ́,
támɛ ɔtɔpʋ́ awɩtɔlɛ kpá ɩwɩasɩ abápʋ.”
Mʋ́ sʋ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mlɩbá ɩwɩasɩ ha Bulu. Mlɩkʋsʋ lɩɩ Ɔbʋnsámsʋ́, ɔbɛ́srɩ́ nátɩ́ mlɩ wá. Mlɩkpʋkpɛ manta Bulu, Bulu ɛ́ ɔbɛ́kpʋkpɛ́ manta mlɩ. Lakpan abwɛpʋ́, mlɩfwɩ ɩbɩ lɛ lakpanbwɛtɔ. Ahá ánɩ́ mlɩ agywɩɩn igyi anyɔ, mlɩha mlɩ klʋntɔ ɩtɩn. Mlɩsu, amlɩha mlɩ ɩwɩ ɩwa mlɩ nwɛ, mlɩ lakpan sʋ. Mlɩ mɔ́sɩ ɩdámli isú, mlɩ ansigyí imli pɛ́lɩ. 10 Mlɩba ɩwɩasɩ Bulu ansɩ́tɔ́, mɛ́nɩ obótsu mlɩ fʋ́á.
Aba Ɩwɩ Asʋ́n Blɩ́
11 Apíó adwɛpʋ́, mlɩmátrá blɩ́ mlɩ aba ɩwɩ asʋ́n. Mlɩmátrá tsii aba, kpɔ́ɩ́ aba. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔlɛlɛ mʋ ba ɩlá ntɛ́ɛ gyi mʋ asʋ́n á, ilosuná ánɩ́ ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, Bulu mbla ámʋ ɩma alɛ. Ɩ́nɩ désuná ánɩ́ alatsú mʋ ɩwɩ ánɩ́ ɔdʋn mbla ámʋ. Nɩ́ ɔdʋn mbla ámʋ a, mʋ́mʋ́ ɔmɛdɛ́ Bulu mbla ámʋ bu. 12 Bulu lɔ́wa mbla ámʋ. Mʋ pɛ́ ɔbɛ́talɩ́ pʋ́ mʋ́ gyi anɩ asʋ́n. Mʋ pɛ́ ɔbɛ́talɩ́ hɔ anɩ nkpa, ntɛ́ɛ mɔ́ anɩ. Nɩ́ igyi alɩ mʋ́ á, fʋ́gyí ma ánɩ́ fégyi fʋ́ bá asʋ́n?
Ansɩ́ Pʋdɩ́nká Ɔkɛsʋ
13 Mlɩya asʋ amlɩnu. Mlɩ ahá ámʋ́ʋ́ mlɩtɛblɩ́ mlɩaa, “Ndɛ ntɛ́ɛ ɔkɛ abɔ́yɔ wúlu yilé kʋsʋ, yétsiá ɩnʋ ofi ɔkʋlɛ gyi ibíá nyá ɩwɩ” ámʋ. 14 Mbɛ́ɛ, mlɩyin ɔkɛtɔ? Mlɩyin alɩá mlɩ nkpatsiátɔ́ bɔ́bwɛ? Mlɩgyí fɛ́ agyinde, ɩtɛdálɩ dɩnká, támɛ ɩtamawá ɔpá kʋkʋ, ɩtɔfwɩ́. 15 Mʋ́ sʋ tɔ́á ilehián ánɩ́ mlɛ́blɩ́ gyí, “Nɩ́ Bulu lótsulá há anɩ nkpa á, abɔ́bwɛ ɩ́nɩ ntɛ́ɛ ɩ́nɩ.” 16 Nɩ́ imegyí alɩ á, ilosuná ánɩ́ mlɩdɛ́ ɩwɩ tsu, pʋ́ ɩbɩ sí kántɔ́. Lakpan ɩwɩtsú ánfɩ odu gyí.
17 Mʋ́ sʋ ɔhá ánɩ́ oyin ɩtɔ wankláán, támɛ ɔtamabwɛ́ á, ɔdɛ lakpan bwɛ.