Ɔwʋlʋ́á Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Filipifɔ
1
Itsiáha
Mɩ́ Paulo pʋ́ anɩ píó Timoteo ánɩ́ anɩgyí Kristo Yesu asúmpʋ́ dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ mlɩ Bulu ahá ánɩ́ mlɩbʋ Filipi wúlutɔ, mlɩa Yesu Kristo mlɩlabwɛ́ kʋlɛ. Mlɩa mlɩ ɔpasua ahandɛ pʋ́ amʋ́ abʋápʋ fɛ́ɛ́ anɩdɛ́ mʋ́ wanlɩ́n sɩ́sɩ́.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Yesu Kristo bʋgyíi mlɩ bʋalɛ, abʋha mlɩ iwilwii.
Paulo Atɔ́kʋlɩ́ Pʋ́ Ɩpánda
Ntɛdá mɩ́ Bulu ɩpán nɩ́ nɛkáɩ́n mlɩsʋ brégyíbrɛ́. Brégyíbrɛ́á ndɛ mpáɩ bɔ há mlɩ fɛ́ɛ́ á, ansɩ́ tegyi mɩ. Tsúfɛ́ tsú ɛkɛá mlɩlɔ́tsɔ asʋn wankláán ámʋ nu á, mlɩdɛ́ anɩ tsa anɩdɛ́ mʋ́ ɔkan da bɔtʋ ndɛ. Nyin ánɩ́ Bulu ámʋ́ʋ́ olefi agyʋ́má wankláán ámʋ asɩ mlɩtɔ ámʋ kɛ́n ɔbɔ́yɔ mʋ́sʋ́ alɩɩ yɔ́fʋn Kristo Yesu ɔbákɛ amʋ. Ɩlɛkanáa ánɩ́ nósusúu mlɩ fɛ́ɛ́ ɩwɩ alɩ, tsúfɛ́ ntɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ mlɩ. Ɩ́nɩá nda obu, ntɛ́ɛ ndɛkɔ asʋn wankláán ámʋ nwunsʋ, mlɩlɩ́ɩ́ mɩ́ ɔma a, anɩ fɛ́ɛ́ Bulu dɛ́ bʋalɛ gyí. Bulu yin ánɩ́ ntosúsu mlɩ ɩwɩ, ntɛhɩ́ɛ́ dwɛ́ mlɩ fɛ́ alɩá Kristo Yesu tɔdwɛ́ mlɩ.
Ndɛ Bulu kokóli mbɛ́ɛ, ɔhá amlɩdwɛ aba dʋn alɩ, amlɩtɩn ansɩ́, nú asʋ́n ámʋ ɛ́ asɩ wankláán, 10 mɛ́nɩ mlɛ́bɩ tɔ́á ɩhɩ́ɛ́ ɩbʋ alɛ́, amlɩtsia nkpa ánɩ́ mʋ́ ɩwɩ lɛtɩn, ɔlala ɩma mʋ́ ɩwɩ, alɩɩ yɔ́fʋn ɛkɛá Kristo ɔbɛ́laba. 11 Yesu Kristo ɔháa mʋ yilébwɛ ɩbʋla mlɩtɔ fɛ́ alɩá oyí toswíé abí, ɩpʋ numnyam mʋ́a kanfʋ́ ha Bulu.
Paulo Ɩkantɔdɩ Lɛ́ha Bulu Asʋ́n Lɛklɛɩ́
12 Mɩ́ apíó, ilehián ánɩ́ mlɛ́bɩ ánɩ́ ɩkplán anfɩ́ ɩlatʋ́ mɩ́ ánfɩ lahá asʋn wankláán ámʋ laklɛ́ɩ́ tsɩ́a. 13 Tsúfɛ́ ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔbʋ nfɩ, pʋ́ ɩsá akɔpʋ́á bʋtogyo owíe wóyí aná fɛ́ɛ́ babɩ́ ánɩ́ Kristo-búo sʋ nda ɩkantɔ. 14 Mɩ́ ɩkantɔdɩ sʋ apíó tsɔtsɔɔtsɔ bapʋ́ ansɩ́ dɩ́nká anɩ Wíesʋ. Bʋhɩ́ɛ́ bʋdɛ klʋn wa dá asʋn wankláán ámʋ ɔkan, ifú mɛdɛ́ amʋ́.
15 Ɩbʋ mʋ́tɔ́á mɩ́ ɩwɩ olu pʋ́ mɩ́ ɩwɩ ahin sʋ́ akʋ bʋdɛ Kristo ɩwɩ asʋ́n ámʋ ɔkan da. Támɛ amʋ́ akʋ ɛ́ balɛ́ klʋntɔ bʋdɛ mʋ́ bwɛ. 16 Alɩ ahá ánfɩ bʋdɛpʋ mɩ́ ɩwɩ ɔdwɛ dá asʋn wankláán ámʋ ɔkan. Tsúfɛ́ bʋyin ánɩ́ Bulu lɔ́pʋ mɩ́ ba nfɩ ánɩ́ mbɛ́prɩ mʋ asʋ́n ámʋ nwun. 17 Ahá ámʋ́ʋ́ bʋmɛdɛ́ Kristo ɩwɩ asʋ́n ámʋ ɔkan da tsú amʋ́ klʋntɔ ámʋ mʋ́ á, amʋ́ nkʋlɛ inya sʋ bʋdɛ mʋ́ bwɛ. Nda ɩkantɔ sʋ bʋdekléá béyintá mɩ́ ɩwɩ tsɩ́a.
18 Támɛ ɩmɛdɛ́ mɩ́ han, nɩ́ yilé sʋ́ bʋdɛ mʋ́ bwɛ o, lalahɛ sʋ o. Mʋ́á ɩdɛ mɩ́ hián gyí, banyá bʋdɛ Kristo asʋ́n ámʋ ɔkan da nɩ. Ɩ́nɩ sʋ́ ansɩ́ ɩhɩ́ɛ́ dɛ mɩ́ gyí nɩ́. 19 Tsúfɛ́ nyin ánɩ́ mlɩ mpáɩ pʋ́ Yesu Kristo Ɔŋɛ́ ámʋ ɔbɛ́kpa mɩ́, nɛ́dalɩ ɩkplán anfɩtɔ. 20 Nhɩ́ɛ́ nyin, mbʋ hógyi ánɩ́ mmɔ́ɔbwɛ tɔ́á ɩbɛ́ha pɛ́lɩ bɛ́kɩtá mɩ́. Mboún nɛ́trá wa ɩwɩ ɔwʋnlɩ́n, mɛ́nɩ nɩ́ lowu ígyi o, nkpa ígyi o, mɩ́ tsiátɔ́ fɛ́ɛ́ ɩbɔ́wa Kristo numnyam. 21 Tsúfɛ́ nɩ́ ntsie nkpa á, ntsie ha Kristo. Nɩ́ nowú ɛ́ á, ɩbɔ́wa mɩ labi dʋn. 22 Támɛ nɩ́ ntráa ntsie ɔyɩ́tɔ́ á, négyi gyʋma ánɩ́ ɩbɔ́wa labi há mɩ́. Ɩ́nɩ sʋ mmowúun mʋ́á nlɛ́ɛ. 23 Nagyígyáa, támɛ ɩbʋ mɩ alɛ́á néyétsiá Kristo wá mboún. Mʋ́bʋ alɛ́ dʋn. 24 Támɛ mlɩ sʋ ɩbʋ alɛ́á nétsiá nkpa. 25 Nyin alɩ. Mʋ́ sʋ nétsiá mlɩ wá abɔ́yɔ agyʋ́má ámʋ, mɛ́nɩ mlɛ́dan, nya ansigyí mlɩ Kristo hógyi sʋ. 26 Mʋ́mʋ́ brɛ́á neyínkí bá mlɩ wá á, mlénya ɔkpa kánfʋ́ Kristo Yesu, ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ alabwɛ́ há mɩ́ ámʋ sʋ.
27 Tɔ́á idehián séi gyí, mlɩha mlɩ tsiátɔ́ ɩkana Kristo asʋn wankláán ámʋ. Mʋ́mʋ́ nɩ́ nɛbá mlɩ wá ó, mmɛba ó, nónu ánɩ́ mlɩlɩ́ɩ́ kínkíínkín ɩkʋlɛbwɛtɔ; mlɩdɛ́ hógyi amʋ́ʋ́ ɩbʋ asʋn wankláán ámʋtɔ ámʋ ɛ́ nwun prɩ́ɩ. 28 Mlɩmánya ahá ánɩ́ bɔ́kʋsʋ́ lɩ́ɩ́ mlɩsʋ ifú ɔkpa ɔkʋkʋsʋ. Mlɩ ɩklʋnwa ɩbɔ́bwɛ osúna há amʋ́ ánɩ́ Bulu onutó ɔbɛ́hɩ amʋ́ fɛ́ɛ́, támɛ ɔbɔ́hɔ mlɩ mʋ́ nkpa. 29 Tsúfɛ́ megyí Kristo hógyi nkʋlɛ sʋ́ Bulu lɔ́pʋhá mlɩ. Mboún alɩá mlówun ipian há mʋ ɛ́. 30 Ɩsá ámʋ́ʋ́ mlɩlówun ánɩ́ ndɛkɔ ámʋ kɛ́n mlɩdɛ́kɔ á. Mʋ́ kɛ́ntɔ́ ntráa mbʋ nɩ.