12
10 Ngalypakatarrangu marrngurrangulu tukulu kalkunayijaninyi janamilirrangu jarnturrangu. Kurlujartiny marrngurrangulu kurlujartinyju kalkunayijaninyi janamili.
21 ...nyarra kurlujartinyngarra ngarrakuny jarrinyalu kurlujartinyku marrnguku.