Bələ nii sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Korɛntə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Korɛntə tɩ̀án bələ nii sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Ba boŋə sagɩ kʋ tə ‹bələ nii sagɩ› tə, Polə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Korɛntə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ ba, pwɩa yà nə tə wulə *Kərisə lɩ̀à tə tətəŋi wa, yɩrɩ. Ba wa lìù don twɩn Polə zənzən. Yá kʋ tə nə dwə, ba wa lɩ̀à duən kʋ́ʋ̀ ba cɩ́gá kàrà tə, Polə nə bɩrɩ tə nii nə, twá.
Polə caga ʋ tɩ̀àn yɩrɩ, ʋ ga pɩ̀à, sə ʋ pa ba lwarɩ, ʋ tʋtʋŋɩ tə nə yɩ nətʋ, ʋ nə yɩ Zwezi-Kərisə *tʋntʋnʋ tə yɩrɩ. Ʋ bɩrɩ də, Zwezi-Kərisə tʋntʋnʋ mɛ, sə ʋ vwa ʋ tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án Zwezi nə, ʋ ma tʋn.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Korɛntə nə
(Kolosə tɩ̀án 1.1-8; Galasi tɩ̀án 1.1-5)
Yɩɩ twá də ʋ fɩra tə, ʋ ma kúrí à mʋ̀ Polə, sə à ya Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ də Timote, ʋ nə yɩ don tə, ʋ nə yɩ á nubiu Kərisə yɩrɩ, nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, nə pɩn á mʋ̀ Kərisə lɩ̀à púlí tə nə, kʋ nə wulə Korɛntə nə. Nə pɩ̀à, sə sagɩ kʋ tə yí lɩ̀à tə də mama, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ, ba ga wulə Akayi nagwanaa tə wa. Nə nyɩna Yɩɩ də *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, yá ba ga pa aba bɩcan sìə́.
Nə kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ʋ nə zùrì nə bɩcanɩ nə càn wa yɩrɩ
Nə pɩan dun Yɩɩ nə, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə Yɩɩ, ʋ ga yɩ ʋ nyɩna də. Ʋ mʋ̀ nyɩna təntə dəri lɩ̀à yinəgə, ʋ ga zùrì lɩ̀à bɩcanɩ də. Máŋá mama, càn nə yí nəba, ʋ mʋ̀ nə yàá zùrì nə bɩcanɩ, sə kʋ pa nə də wànɩ́ nə zùrì lɩ̀à tə bɩcanɩ, ba nə wulə càn yiri mama wa, ndə Yɩɩ nə fwa nətʋ nə yɩra. Nətʋ tə Zwezi-Kərisə nə dí càn zənzən, yá nə də ga wulə càn zənzən wa, mə nətʋ nə, Yɩɩ wá twá Zwezi-Kərisə, ʋ ma zùrì nə bɩcanɩ zənzən. Yá nə dàń nə də́ càn, kʋ yɩ, sə kʋ pa á bɩcanɩ zùrì. Kʋ ga tə wá pa Yɩɩ pa á ya ʋ cwəŋə tə wa. Də nə bɩcanɩ nə zùrì, kʋ yɩ, sə kʋ pa á də bɩcanɩ wànɩ́ tə zùrì, sə á ja pɩ́nʋ́, də càn tə tə, nə nə wulə tə wa, yiri nə yí aba. Nə dàń ja yala də aba, nə ga yə̀ə́ də, á də nə wulə càn tə wa, nə də nə wulə tə wa, Yɩɩ wá zùrì á bɩcanɩ, ndə ʋ nə zùrì nə də bɩcanɩ nətʋ.
(2 Korɛntə tɩ̀án 4.8-18; 2 Timote 2.8-12; Filipə tɩ̀án 1.27-30)
Nə nubɩa-ba, nə pɩ̀à, sə á lwarɩ, nə nə dí càn nətʋ Azi nagwanaa tə wa. Nə dí càn zənzən, tə càn tə nə dwə nə dɩ̀àn. Yá tə dàń pɩn, nə yà kʋ́ʋ̀ ba yala jə də, nə mɩɩ wá ya lʋʋ wa. Nə tətə bɩcanɩ wa, nə yà ken nə sírí də, kʋ yɩ nə tɩan nə yí. Kʋ yoo təntə tʋn, sə kʋ pa, nə kʋ́ʋ̀ dàn ká ja nə tətə dɩ̀àn, sə nə dàń ja Yɩɩ tə, ʋ nə bwin tɩga tɩan wa, dɩ̀àn. 10 Mə ʋ mʋ̀ nə van nəba ʋ lɩ, yá ʋ ga tə wá van nəba ʋ lɩ tə mʋ̀ tɩan təntə yiri wa. Cɩ́gá mama, nə jə yala də, ʋ tə wá van nəba ʋ lɩ tə wa. 11 Á də tətə wá san, á lòrì Yɩɩ, á pa nəba. Yá Yɩɩ dàń wá fwa ʋ pubwanʋ tə nə yɩra, lɩ̀à zənzən nə lòrì wá ba pɩn nəba yɩrɩ. Máŋá tə, Yɩɩ nə wá le nəba, ʋ ga san nəba, kʋ wá ya lɩ̀à zənzən nə wá kə ʋ lɛ̀eɛ̀e ba pa nəba.
12 Á nəŋə yoo tə, kʋ nə pɩn nə wàá á yoo nə tì, nə ma bwɩ nə tɩ̀àn nə. Nə yə̀ə́ nə pubʋŋa wa də, nə jɩn nə tɩ̀àn, nə wà durən yìə̀n fwa. Nə yɩn cɩ́gá wa lʋʋ kʋ tə wa, kʋ tə nə dwə, á mʋ̀ yáá con. Kʋ nətʋ tə yɩ Yɩɩ nə pɩn kʋ tʋn. Ʋ mʋ̀ yà nə kəni nəba cwəŋə wa, də ʋ pubwanʋ tə, kʋ tà nə tətə pubʋŋa yà nə kəni nəba cwəŋə wa. 13 Kʋ tə, nə nə pʋ́pʋ́nɩ́ nə pa aba, kʋ wa ba yosəgu mama jə. Mə kʋ mʋ̀ nə á kàrɩ̀ sagɩ kʋ tə wa, yá á ga nə̀ń kʋ də̀ń. À bʋŋa də, kʋ ja vəli kʋ yígúrə́ wa, á wá lwarɩ kʋ də̀ń mɩ́ámɩ́án. 14 Kʋ yɩ ndə á tə wà lwarɩ mɩ́ámɩ́án, də dɩɩn tə, nə Yuu-Tiu Zwezi nə wá pìí ʋ bà, á wá tì nə yoo, á ma bʋ á tɩ̀àn nə, nə də ga wá tì á yoo, nə ma bʋ nə tɩ̀àn nə.
Polə pìí ʋ lwàń ʋ kʋ́ʋ̀ bá va Korɛntə
15-16 À mʋ̀ jə á yala nətʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à yà dí yáá à kə sírí, sə à bà à zɩgɩ á con, à va Masedwanə nagwanaa. Yá máŋá tə, à nə kʋ́ʋ̀ pìí à naŋa Masedwanə à bɩ̀àn, à tə wá twá á con, sə á san nə, sə à lɛ à va Zwide nagwanaa. Kʋ nətʋ dàń wá pa, Yɩɩ kʋ́ʋ̀ fwa ʋ pubwanʋ tə á yɩra nɛɛ bələ.
17 Yá à nə kʋ́ʋ̀ pìí à lwàń à pubʋŋa tə, kʋ tà tʋtʋ, kʋ jə də̀ń. Á yə̀ə́ də, à ba yoo tʋŋa də à tətə fɩra. À ba ‹awo› də ‹ɔn ɔn› swɩ̀n, à gùlí duən wa, yoo nədʋ yuu wa. 18 Yɩɩ yɩ lìù tə, ʋ nə yɩ pùə́ nədʋ tíú. Yá ʋ mʋ̀ Yɩɩ təntə yə̀ə́ də, nə wà ‹awo› də ‹ɔn ɔn› ma gùlí duən wa yoo nədʋ yuu wa. 19 Á yə̀ə́ də, kʋ yɩ Yɩɩ tətə bìú Zwezi-*Kərisə yoo nə, à mʋ̀ Polə, də Silasə də Timote swɩ̀n nə bɩrɩ aba. Zwezi-Kərisə tà ‹awo› də ‹ɔn ɔn› lìù. Ʋ yɩ ‹awo› lìù máŋá mama wuuu. 20 Yɩɩ twá də ʋ mʋ̀, ʋ ma swɩ̀n, ʋ wʋ́ ‹awo› wiən tə mama yuu wa, ʋ nə kàn nii. Yá nə də ga tə twá də ʋ mʋ̀, nə ma wʋ́ ‹amɩɩna›, sə kʋ pa dun Yɩɩ nə. 21 Kʋ tə nə súrí lá, Yɩɩ tətə nə pɩn nə mʋ̀ də á mʋ̀ zɩga dɩ̀àn, nə ma twá Zwezi-Kərisə nə. Mə ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə kúrí nəba, ʋ kə vàn nə, sə nə tʋn nə pa wá. 22 Yɩɩ nə ken ʋ *Siŋu tə nə bɩcanɩ wa, ndə mɩmɩnan nə, sə ʋ ma bɩrɩ də, nə yɩ ʋ mʋ̀ nyiən. Ʋ Siŋu təntə nə yɩ wozəŋə tə, ʋ nə tanɩ ʋ tún təntən nyiən, kʋ ga bɩrɩ də, wiən duən tə wulə, ʋ nə wá pa nəba.
(2 Korɛntə tɩ̀án 12.19-21; 13.1-2, 10; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.3-12)
23 Yɩɩ mʋ̀ yə̀ə́ kʋ tə, à nə bʋŋa à waa con. Də kʋ nə yɩ kʋnkʋn nə à kʋnɩ, sə à mɩɩ zwɛ̀e. Won tə, kʋ nə pɩn à wà pìí à bà á con Korɛntə nə, kʋ yɩ à ba pɩ̀à, sə à bà à tʋn lwanɩ á yɩra. 24 Kʋ tà nə pɩ̀à nə kálɩ́ aba, sə nə swɩ̀n á con, nətʋ á nə mɛ, sə á kə á waa Zwezi-Kərisə nə. Nə yə̀ə́ də, á keni á waa Zwezi-Kərisə nə wuuu, á ga zɩga dɩ̀àn. Yá kʋ dàń yɩ nə pɩ̀à nə tʋn də aba, sə kʋ pa, á wànɩ́ á ya pupwən wa.