Bələ nii sagɩ tə,
Zwan
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan bələ nii sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Lɩ̀à zənzən bʋŋa də, kʋ yɩ Zwezi karbiu Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Zwan tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ tə don tə, mə ʋ mʋ̀ nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ tə də. Ʋ yà boŋə ʋ tɩ̀àn ‹nəkwɩa›.
Lɩ̀à tə nə, Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, ʋ pa *Kərisə lɩ̀à púlí don nə, kʋ nə wulə bwálɩ́ don nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Ʋ ja kʋ púlí təntə ʋ boŋə ‹kan tə də ʋ bɩa tə›. Kan təntə, Yɩɩ nə kúrí ʋ tún, yɩ *Kərisə lɩ̀à púlí don. Yá ʋ bɩa tə dàń nə yɩ Kərisə lɩ̀à tə. Ʋ kàrɩ̀ ba, sə ba ya cɩ́gá wa máŋá mama, sə ba soni duən. Kʋ tə nə súrí lá, ʋ swɩ̀n ba con, sə ba cɩ̀ ba tɩ̀àn nə də kʋnkʋn karnyɩna-ba, ba yà nə kàrɩ̀ kʋnkʋn kàrà Zwezi-Kərisə yuu wa, sə ba ma gɩgarɩ Kərisə lɩ̀à duən ba dʋgʋ.
1
Təntən jʋ̀nà bwálɩ́
À mʋ̀ *nəkwɩa tə nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn n mʋ̀, kan tə də n bɩa tə nə. Yɩɩ nə kúrí mʋ́ ʋ tún. À swə n də n bɩa tə də cɩ́gá cɩ́gá sonu. Kʋ tà à cɩcɩ nə swə aba, kʋ ya à mʋ̀ də lɩ̀à tə mama, ba nə yə̀ə́ Yɩɩ cɩ́gá cɩ́gá tə.
Yɩɩ cɩ́gá tə wulə də nəba, kʋ ga wá ya də nəba máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e.
Nə nyɩna Yɩɩ də ʋ bìú Zwezi-*Kərisə wá twá də cɩ́gá də sonu, ba fwa pubwanʋ nə yɩra. Ba mʋ̀ nə wá dəri nə yinəgə zənzən, ba ga pa nəba bɩcan sìə́.
Cɩ́gá də sonu yoo
(Zwan 13.34-35; 1 Zwan 5.1-3)
À pùə́ poli zənzən, də à nə nì də, n bɩa tə duən zìlí Yɩɩ cɩ́gá tə nii, ndə nyɩna Yɩɩ nə pɩn nəba nii yoo təntə yuu wa, sə nə ya nətʋ. Yá sɩ́ʋ́n nə, à dàń lòrì kʋ tə, n mʋ̀ kan tə con. Kʋ mʋ̀ nə ya, sə nə sóní duən. Kʋ tà yodʋn yuu wa nii nə, à pʋ́pʋ́nɩ́, sə à pa mʋ́. Kʋ ya yoo tə, nə nə dí yáá, nə yə̀ə́ kʋ jɩjʋ mama yuu wa, nii. Sonu yɩ won tə, kʋ bɩrɩ də, nə twá yoo tə nə, Yɩɩ nə pɩn ʋ nii tə kʋ yuu wa zəni. Á nəŋə yoo tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ nii tə kʋ yuu wa, á nə dí yáá á yə̀ə́ kʋ jɩjʋ mama, á ga mɛ, sə á twá kʋ nə zəni.
Á cɩa á tɩ̀àn nə də kʋnkʋn kàrà tɩ̀án
(1 Zwan 4.1-6; 2.18-23)
Kʋnkʋn kàrà tɩ̀án twi, ba sú lʋʋ tə nii. Ba mʋ̀ ba sɛ̀e, ba swɩ̀n ba bɩrɩ də, Zwezi-*Kərisə yɩ ʋ nan Yɩɩ con ʋ bà, ʋ pa kan lʋrɩ wá tɩa yuu. Lìù tə, ʋ nə ba kʋ yoo təntə swɩ̀n ʋ bɩrɩ, ʋ ya kʋnkʋn kàrà tíú. Ʋ ya lìù tə, ʋ nə yɩ Zwezi-Kərisə dʋŋʋ. Á dàń cɩa á tɩ̀àn nə, sə nə tʋtʋŋɩ tə, nə nə dí yáá nə tʋn, dàn ká va tʋtʋ, sə á wànɩ́ á na kʋ ŋwɩ́rán mama.
Lìù tə mama, ʋ nə ba Zwezi-Kərisə kàrà tə nii zìlí zəni, máŋá mama wuuu, ʋ nə jén ʋ va yɩŋʋnɩ, Yɩɩ tə̀lə́ də kʋ tíú. Lìù tə, ʋ nə zìlí Zwezi-Kərisə kàrà tə nii zəni, ʋ wulə də nyɩna Yɩɩ də ʋ bìú Zwezi-Kərisə, máŋá mama wuuu. 10 Də lìù nə twi á con, ʋ ga wà kàrà təntə ja bà á con, á dànà ká sɛ̀e, á pa kʋ tíú zʋ á dìə̀ wa. Á dànà ká jʋn wá tətə. 11 Lìù tə, ʋ nə jʋn wá, ʋ mʋ̀ də wá jə nimarʋ ʋ tʋtʋnkʋkwɩnan tə yuu wa.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
12 À jə yìə̀n zənzən, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n á con, yá à ga ba pɩ̀à, sə à pʋ́pʋ́nɩ́ tə sagɩ wa də pʋ́pʋ́ná mʋa. À bʋŋa, sə à tətə bà á con, sə à swɩ̀n á con də nii, sə kʋ pa nə pupwən tə nii sú cɩ́gá cɩ́gá.
13 N nubʋa* 1.13 Nubʋa təntə yɩ *Kərisə lɩ̀à púlí tə, Zwan nə wulə kʋ wa. tə, Yɩɩ nə kúrí ʋ tún, bɩa tə, jʋ̀nɩ̀ mʋ́.

*1:13 1.13 Nubʋa təntə yɩ *Kərisə lɩ̀à púlí tə, Zwan nə wulə kʋ wa.