Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Efɛzə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Efɛzə tɩ̀án sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Máŋá tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ tə, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ wa Romə nə.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Efɛzə nə, də ba duən zənzən nə, ba nə wulə tɩan duən wa.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: Ʋ pɩ̀à, sə ʋ ja ʋ kàrɩ̀ tə mama ʋ kə duən yáá ʋ bɩrɩ ba. Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ ba də, Yɩɩ pìí ʋ bwin Zwezi tɩan wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, won mama dàń yɩ wodʋn lʋʋ wa. *Kərisə lɩ̀à tə mɛ, sə ba vwə ba tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə. Kʋ nətʋ dàń wá pa, ba ya dwíí nədʋ. Dwíí nədʋ təntə dàń wá ya Kərisə lɩ̀à púlí tə, kʋ nə yɩ ʋ yɩra tə. Pwɩa kʋ́ʋ̀ tə̀lə́ Zwifə-ba də lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba pwərə wa, Zwezi tɩan tə yɩrɩ, ʋ nə tɩga lɩ̀à tə mama yuu yɩrɩ.
Bələ nii yoo tə yuu wa, Polə nə swɩ̀n ʋ sagɩ tə wa, ʋ kàrɩ̀ nətʋ tə, Kərisə lìù nə súə́ də Yɩɩ-*Siŋu tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ ya, sə ʋ tʋn lʋʋ wa də ʋ kàrá wa, də lɩ̀à tə yáá con, ba nə yə̀rì Kərisə.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Efɛzə nə
(Tʋtʋnan 18.19-21; 19.1-7; 20.17)
À mʋ̀ Polə yɩ Yɩɩ nə kúrí nə də ʋ tətə fɩra, sə à ya Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, á nə wulə Efɛzə nə, á nə yɩ Kərisə nə tɩ, á nə keni á waa ʋ nə. Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́ də.
Nətʋ Yɩɩ nə fwa zəni ʋ lɩ̀à tə yɩra
(Romə tɩ̀án 8.15-17, 28-30; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.13-14; 2 Timote 1.9-10)
Nə pɩan dun Yɩɩ nə, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə nyɩna. Yɩɩ twá də ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə, ʋ fwa zəni nə yɩra də wozəŋə yiri mama, tə nə yɩ ʋ *Siŋu tə nyiən, tə ga naŋa ʋ mʋ̀ Yɩɩ *sàń nə. Yɩɩ dí yáá ʋ twá də Zwezi-Kərisə, ʋ ma kúrí nəba, də ʋ tə wà lʋʋ fwa, sə nə ya ʋ mʋ̀ nyiən. Ʋ kúrí nəba, sə yokʋkwɩʋn də mama dàn ká ya nə yɩra ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yɩɩ nə swə nəba tə yɩrɩ, ʋ twá də Zwezi-Kərisə ʋ lɩ nəba ʋ tún fuən fuən, sə nə ya ʋ bɩa. Ʋ fwa kʋ, də ʋ tətə fɩra tə, də ʋ wʋywanɩ tə. Ʋ fwa kʋ nətʋ, sə kʋ pa nə bʋ Yɩɩ nə ʋ pubwanʋ tə yɩrɩ, kʋ nə bɩrɩ ʋ dun tə. Ʋ twá ʋ biswənə tə nə, ʋ fwa kʋ pubwanʋ təntə nə yɩra. Yɩɩ twá də Zwezi-Kərisə ʋ yə̀ nəba ʋ jon də Zwezi-Kərisə jana tə, sə nə tɩnɩ nə tɩ̀àn. Yá ʋ twá Zwezi-Kərisə nə, ʋ kwɛn nə cʋna tə, ʋ lɩ nə mʋ̀ də ʋ mʋ̀ Yɩɩ pwərə wa. Yɩɩ fwa kʋ nətʋ, ʋ ma bɩrɩ nəba, ʋ pubwanʋ nə dáá zənzən nətʋ. Kʋ yɩ cɩ́gá, Yɩɩ fwa ʋ pubwanʋ tə nə yɩra zənzən ʋ ja lɛ tɩa nə. Ʋ pɩn nəba wʋbʋŋa yiri mama də yənu yiri mama. Ʋ pɩn nə yəni ʋ fɩra cɩ́gá tə, ka nə sə̀gə̀ tə. Kʋ cɩ́gá təntə, ka nə sə̀gə̀ nə yɩ ʋ tətə fɩra wʋywanɩ tə, ʋ nə ken ʋ sírí, sə ʋ twá Zwezi-Kərisə nə ʋ fwa. 10 Yɩɩ lɩ máŋá ʋ tún, ʋ ga dànɩ̀ də, kʋ máŋá təntə yí. Kʋ máŋá tə nə yí, ʋ wá kə lanworu də tɩa yuu wiən tə mama duən nə, ʋ pa Zwezi-Kərisə cɩcɩ də́ pàrɩ̀ tə yuu wa. 11 Yɩɩ yàá fwa yoo mama kʋ twá ʋ fɩra nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ twá Zwezi-Kərisə ʋ ma dí yáá ʋ kúrí nəba ʋ tún, sə nə ya ʋ mʋ̀ lɩ̀à, ʋ fɩra tə yɩrɩ. 12 Mə nə mʋ̀ nə yɩ təntən lɩ̀à, nə nə jə yala Zwezi-Kərisə con, Yɩɩ nə kúrí, sə nə bʋ ʋ nə, ʋ dun nəfarʋ tə yɩrɩ. 13 Mə kʋ yɩ nətʋ á də con. Á də nì cɩ́gá sʋgʋ tə, kʋ nə yɩ Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. Yɩɩ twá kʋ sʋywáŋʋ́ təntə nə, ʋ ma jon aba á cʋna wa. Yá á dàń keni á waa Zwezi-Kərisə nə, Yɩɩ ga fwa ʋ mɩmɩnʋ á yɩra. Ʋ mɩmɩnʋ təntə nə yɩ Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ nə kàn nii, ʋ ma pa nəba. 14 Kʋ mʋ̀ Yɩɩ-Siŋu təntə dí yáá kʋ bɩrɩ nəba də, nə wá na tori tə, Yɩɩ nə tún, sə ʋ pa nəba. Yá máŋá tə, Yɩɩ dàń nə wá jon lɩ̀à tə, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ lɩ̀à, ʋ kə ʋ con, ʋ dàń wá pa nəba nə tori tə nə ga ʋ con, ʋ ga yə̀ nəba ʋ jon, sə nə tɩnɩ nə tɩ̀àn. Yá tə yìə̀n tə mama dàń wá ya Yɩɩ nyiən, sə tə pa dun wá.
Polə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ, Efɛzə Kərisə lɩ̀à tə yɩrɩ
(Kolosə tɩ̀án 1.3-6, 9-13, 18-19; Filipə tɩ̀án 2.9-11; 1 Piyɛrə 1.3-4)
15 À mʋ̀ Polə də nì nətʋ tə, á nə keni á waa *Yuu-Tiu Zwezi nə, wuuu, də nətʋ tə, á nə swə lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ ʋ mʋ̀ nə tɩ. 16 Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à də kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e á yuu yɩrɩ, à ba kəni à zwɛ̀e, à ga swɩ̀n á yoo à yɩjʋnɩ wa, máŋá mama. 17 Yá à dàń lòrì Yɩɩ, ʋ nə yɩ nə Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə Yɩɩ tə, ʋ nə yɩ dun nyɩna, sə ʋ pa aba *Siŋu tə, kʋ nə pɩn wʋbʋŋa. Kʋ mʋ̀ nə wá bɩrɩ wá aba, sə á yəni wá. 18 À lòrì wá, sə ʋ pɩ̀rɩ̀ á pubʋŋa tə, sə á wànɩ́ á lwarɩ yala tə, á nə jə, ʋ nə kúrí aba yɩrɩ. À tə lòrì wá, sə ʋ pa á lwarɩ kʋ tə nə yɩ dun tori tə, kʋ nə dáá zənzən, ʋ nə tanɩ, sə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. 19 À tə lòrì wá, sə ʋ pa á lwarɩ ʋ dɩ̀àn tə nə dáá zənzən nətʋ tə ja lɛ. Yɩɩ bɩrɩ ʋ dɩ̀àn tə nə yɩ nətʋ, nə mʋ̀ lɩ̀à tə yɩrɩ, nə nə keni nə waa ʋ nə, wuuu. Yɩɩ dɩ̀àn təntə dwə dɩ̀àn mama. 20 Mə dɩ̀àn təntə nə, ʋ ma pìí ʋ bwin Zwezi-Kərisə ʋ lɩ tɩan wa, ʋ jə̀ə́ ʋ jɩzən* 1.20 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́. vàn nə, ʋ sàń tə wa. 21 Zwezi-Kərisə dàń nə wulə wiən tə mama, nə jə dɩ̀àn yuu wa, də yáá tɩ̀án tə mama yuu wa, də dɩ̀àn tɩ̀án tə mama yuu wa, də pɛ̀egá tə mama dɩ̀àn tə yuu wa, zə̀n máŋá kʋ tə wa, də máŋá tə mama, kʋ nə bɩ̀àn. Ʋ mʋ̀ man don kʋ́ʋ̀ tə̀lə́. Ʋ mʋ̀ yɩrɩ tə nə dwə yɩrɩ mama, ba nə wá bon. 22 Yɩɩ ken wiən tə mama Zwezi-Kərisə nɛɛ də̀ń. Ʋ mʋ̀ nə pɩn, sə Zwezi-Kərisə ya Kərisə lɩ̀à púlí tə Yuu-Tiu. 23 Yá Kərisə lɩ̀à púlí tə dàń yɩ ndə ʋ yɩra nə. Zwezi-Kərisə mama mɩ́ámɩ́án yɩ ʋ wulə ʋ lɩ̀à púlí tə wa, ʋ tə ga sú lʋʋ tə mama wa.

*1:20 1.20 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́.