Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Galasi
Kərisə lɩ̀à tə nə
Galasi tɩ̀án sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à púlə́ kapʋpʋ nə, tə nə wulə Galasi nagwanaa tə wa, ʋ nə dɩga tə də̀ń.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ *Zwifə-ba karnyɩna-ba yɩrɩ, ba yà nə twi ʋ viru kwa nə, ba gugurə *Kərisə lɩ̀à púlí tə də ba kàrà tə, ba yà nə ba pɩ̀à, sə ba twá sʋywáŋʋ́ tə nii nə. Polə kwè Kərisə lɩ̀à tə, sə ba dàn ká twá ba kàrà tə nə. Ba mʋ̀ yà pɩ̀à, sə ba *gwəŋə Kərisə lɩ̀à bara tə, ba nə tà Zwifə-ba, ba ga zìlí Yɩɩ *nii tə mama, ʋ nə pɩn *Moyizə nə. Kʋ tə nə súrí lá, ba mʋ̀ Kərisə lɩ̀à tə, ba nə tà Zwifə-ba, də wa lɩ̀à duən yà tə twá ba yofwamɩnan tə nə, ndə lɩ̀à tə nə, ba nə yə̀rì Zwezi-Kərisə.
Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ ba, sə ba lwarɩ də, kʋ nə zɩgɩ máŋá tə wa, Zwezi-Kərisə nə tɩga dagarʋ tə yuu wa, nə kʋ́ʋ̀ tà Yɩɩ *nii tə, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, nə kəni nəba cwəŋə wa. Nə dàń tɩ nə tɩ̀àn. Kərisə lìù tə, ʋ nə tɩ ʋ tɩ̀àn cɩ́gá cɩ́gá, kʋ yɩ Yɩɩ-*Siŋu tə wulə də wá, ʋ ga yá ʋ tɩ̀àn ʋ pa kʋ Siŋu təntə nə, sə kʋ kə wá cwəŋə wa.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Galasi Kərisə lɩ̀à tə
(Romə tɩ̀án 1.1-2)
À mʋ̀ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn *Kərisə lɩ̀à púlə́ tə nə, tə nə wulə Galasi nagwanaa tə wa. À yɩ Zwezi-Kərisə *tʋntʋnʋ. Kʋ tà ləzoni nə pɩn nii nə. Kʋ yɩ Zwezi-Kərisə də nə nyɩna Yɩɩ, ʋ nə bwin wá, ʋ lɩ tɩan wa, nə tún nə, sə à ya tʋntʋnʋ. À mʋ̀ də lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ à nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə à con, jʋ̀nɩ̀ aba. Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́. Zwezi-Kərisə sɛ̀e, ʋ tɩ nə yuu yɩrɩ, sə ʋ ma jon nəba nə cʋna wa. Ʋ dàń van nəba, ʋ lɩ sɩ́ʋ́n lʋʋ kʋ tə yokʋkwɩnan tə jɩ̀àn wa. Ʋ fwa kʋ nətʋ, ʋ pa kʋ tə, nə nyɩna Yɩɩ yà nə pɩ̀à, nii sú. Nə pɩan dun Yɩɩ nə, máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e! Amɩɩna!
Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə yɩ nədʋ
(Galasi tɩ̀án 3.1-5; 4.9-20; 5.1-12)
Yɩɩ yɩ ʋ twá Zwezi-*Kərisə nə, ʋ kúrí aba də pubwanʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, kʋ gwárɩ́ nə zənzən də, nətʋ tə, á nə vəvəri lala, á yá Yɩɩ, á pìí á twá sʋywáŋʋ́ don nə. Cɩ́gá mama, kʋ tà sʋywáŋʋ́ don wulə, kʋ súrí Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə nə. Yá lɩ̀à duən dàń nə wulə, ba nə kəni yìə̀n gurə gurə á bɩcanɩ wa, ba ga pɩ̀à, sə ba lwàń Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə.
Yá lìù don dàń nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ don, ʋ bɩrɩ aba, kʋ nə tà Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, nə nə swɩ̀n nə bɩrɩ aba, sə Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ kʋ tíú. Də kʋ nə swə, kʋ yɩ nə tətə wa lìù, nə à yə̀ə́ *malɩka, ka nə nan yɩɩ ka cú, sə Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ kʋ tíú. Nə dí yáá, nə swɩ̀n kʋ, yá nə tə kʋ́ʋ̀ pìí nə bwé kʋ wa sɩ́ʋ́n nə. Lìù don nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ don, ʋ bɩrɩ aba, kʋ nə tà Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, á nə nì, sə Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ kʋ tíú.
10 À nə swɩ̀n nətʋ, kʋ tà à pɩ̀à, sə ləzoni bʋ à nə, kʋ yɩ à pɩ̀à, sə Yɩɩ nə bʋ à nə. À ba pɩ̀à, sə ləzoni nə sóní nə. Də à yà nə pɩ̀à, sə ləzoni nə sóní nə, à yà bá ya Zwezi-Kərisə tʋ̀tʋ̀nʋ̀.
Yɩɩ kúrí Polə, sə ʋ ya ʋ tʋntʋnʋ
(Tʋtʋnan 22.3-16; 26.9-20; 9.1-20, 23-30)
11 À nubɩa-ba, à pɩ̀à, sə á lwarɩ də, Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, à nə swɩ̀n à bɩrɩ tə, wà ləzoni con nan. 12 Kʋ ma tà ləzwənə nə swɩ̀n kʋ sʋywáŋʋ́ təntə, ʋ bɩrɩ nə. Kʋ ma kʋ́ʋ̀ tà ləzwənə nə kàrɩ̀ nə kʋ kàrà. Kʋ yɩ Zwezi-Kərisə tətə nə bɩrɩ kʋ nə. 13 Á yà dí yáá, á nì à tʋtʋnɛɛ yà nə yɩ nətʋ, máŋá tə wa, à yà nə wulə *Zwifə-ba yɩjʋncwəŋə tə wa. Kʋ máŋá təntə wa, à yà kəni càn Kərisə lɩ̀à púlə́ tə nə zənzən, à ga pɩ̀à, sə à pa tə nyʋ lá. 14 À mʋ̀ də à duən tɩ̀án Zwifə-ba, nə yà nə wulə nə nyɩna-ba yɩjʋncwəŋə təntə wa, à mʋ̀ yà nə zìlí yìə̀n tə mama nii zənzən, à doni à duən tɩ̀án tə zʋnɩ. À yà ken à pubʋŋa mama, nə nyɩna-ba yofwamɩnan tə nə də yawala. 15 Kʋ yɩ nətʋ, yá Yɩɩ yà dí yáá, ʋ kúrí nə ʋ tún, də à nuu tə wà nə lʋrɩ. Yá máŋá nə yí, sə à tʋn à pa wá, ʋ fwa pubwanʋ à yɩra, 16 ʋ pa à lwarɩ ʋ bìú tə à waa con, sə à dàń swɩ̀n ʋ yoo, à bɩrɩ lɩ̀à tə də, ba nə tà Zwifə-ba. Kʋ máŋá təntə wa, à wà lìù bwe, sə ʋ kàrɩ̀ nə kʋ tə, à nə mɛ, sə à pa kʋ cɩ́gá. 17 À ma kʋ́ʋ̀ wà *Zwerizalɛmə vəli, sə à na lɩ̀à tə, ba nə dí à yáá, ba yɩ *tʋntʋna tə də. Kʋ máŋá təntə tətə wa, à vəli Arabi nagwanaa. À vəli təntə kwa nə, à pìí à bà Damasə.
18 Kʋ bɩna batwa nii nə, à dàń vəli Zwerizalɛmə, sə à lwarɩ Sefasə* 1.18 Sefasə yà jə yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə., yá à dàń yɩn ʋ con dɩan fugə də bonu. 19 Yá à dàń nə wà tʋntʋna tə lìù don mama nɩ, də kʋ nə tà Zwakə, ʋ nə yɩ *Yuu-Tiu nyánʋ́. 20 Yɩɩ yə̀ə́ də, yoo kʋ tə, à pʋ́pʋ́nɩ́ bwálɩ́ kʋ tə wa, yɩ cɩ́gá, kʋ tà kʋnkʋn à kʋnɩ.
21 Kʋ kwa nə, à nan Zwerizalɛmə nə, à va à twá lá, à jírí Siri nagwanaa tə, də Silisi lʋʋ nii tə wa. 22 Kərisə lɩ̀à púlə́ tə, ba yà nə wulə Zwide nagwanaa tə wa, yà tə wà nə nɩ ba yɩ́á wa. 23 Ba yà yɩ à yoo nə, ba nə̀ń də, lɩ̀à swɩ̀n, ba wʋ́: «Bɛɛ tə, ʋ yà nə fɩfɩn nəba dàń yɩ Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ sɩ́ʋ́n nə. Yá ʋ mʋ̀ yà ga nə pɩ̀à, sə ʋ pa kʋ sʋywáŋʋ́ təntə nyʋ lá». 24 Kʋ nətʋ dàń pɩn, ba bwɩ Yɩɩ nə, à mʋ̀ yɩrɩ.

*1:18 1.18 Sefasə yà jə yɩrɩ don, ba nə boŋə Piyɛrə.