Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ sagɩ tə,
Zwan
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Zwan yɩ Zwezi karbɩa fugə bələ tə wa lìù don. Mə ʋ mʋ̀ karbiu təntə nə gùnì ʋ kə Zwezi con máŋá tə, ba nə wulə ba də́ *Yuu-Tiu *nimarʋ wodiu tə. Zwan ba ʋ tətə yɩrɩ boŋə mama. Ʋ boŋə ʋ tɩ̀àn ‹karbiu tə don tə ba wa lìù tə, Zwezi yà nə swə tə›.
Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ yìə̀n mancɩn, Zwezi nə fwa tɩa yuu wa, ndə ʋ duən tə nə. Ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ tə duən də, tə nə tə̀lə́ ba duən tə saga tə wa. Yá ʋ dàń ken kajaŋa zənzən, ʋ gwin Zwezi sʋ̀ràn tə də ʋ tʋtʋnan tə də̀ń ʋ bɩrɩ. Matiə də Marəkə də Likə nə dí yáá ba pʋ́pʋ́nɩ́ ba sʋywáŋá tə. Kʋ kwa nə nə, kʋ wàá kʋ pɩn Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sʋywáŋʋ́ tə Azi nagwanaa wa Efɛzə nə.
Lɩ̀à tə nə, Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan yə̀ə́ də, ʋ lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́, ba yə̀ə́ Zwezi sʋ̀ràn tə də ʋ tʋtʋnan tə, tə nə wulə sʋywáŋʋ́ saga batwa tə wa. Ʋ dàń pɩ̀à ʋ súrí yìə̀n duən tə nə, ʋ pa ba.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Zwan sagɩ tə ba nyɩn ndə Matiə də Marəkə də Likə saga tə nə. Zwan pɩ̀à, sə lìù tə, ʋ nə kàrɩ̀ ʋ sagɩ tə, sə ʋ lwarɩ də, Zwezi yɩ lìù tə, Yɩɩ nə tʋn. Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà dí yáá ba swɩ̀n ʋ yoo, də ʋ yɩ Yɩɩ-Biu. Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ tə sʋyun bələ yuu wa, tə mʋ̀ nə yɩ, sə lɩ̀à kə ba waa Zwezi-*Kərisə nə, də mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con.
1
Zwezi-Kərisə yɩ Yɩɩ sʋgʋ
(1 Zwan 1.1-3; 5.20)
Yɩɩ sʋgʋ tə yà nə wulə, də lʋʋ tə wà fwa. Sʋgʋ tə wulə də Yɩɩ. Yá kʋ mʋ̀ sʋgʋ tə yà nə yɩ Yɩɩ. Də lʋʋ tə wà fwa, kʋ mʋ̀ yà nə wulə də Yɩɩ. Yɩɩ twá də kʋ mʋ̀ sʋgʋ tə, ʋ ma fwa won mama. Won mama tə̀lə́, kʋ nə tà kʋ mʋ̀ sʋgʋ təntə, nə Yɩɩ ma fwa kʋ. Mə kʋ mʋ̀ sʋgʋ təntə nə pɩn mɩɩ ləzoni nə. Yá kʋ mʋ̀ nə pɩn poni ləzoni nə. Poni yàá pɩpɩlɩ yikunu wa. Yá yikunu tə wà poni yáá nə cɩ̀.
Yɩɩ nə tʋn bɛɛ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Zwan* 1.6 Kʋ mʋ̀ Zwan təntə nə yɩ *Zwan-Batisə, ʋ nə li lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ.. Ʋ mʋ̀ nə yə̀ə́ poni tə. Ʋ dàń twi, sə ʋ bɩrɩ poni nə yɩ nətʋ, sə lɩ̀à tə mama twá ʋ nii sʋ̀ràn tə nə, ba kə ba waa lìù tə nə, ʋ nə yɩ poni. Zwan tətə yà nə tà poni tə. Ʋ yɩ ʋ twi, sə ʋ bɩrɩ poni nə yɩ nətʋ. Sʋgʋ təntə nə yɩ cɩ́gá cɩ́gá poni. Kʋ mʋ̀ nə twi lʋʋ wa, kʋ pɩrʋ ləzoni mama. 10 Kʋ mʋ̀ Yɩɩ sʋgʋ təntə yà nə wulə lʋʋ tə wa. Yɩɩ twá sʋgʋ tə nə, ʋ ma fwa lʋʋ. Yá lɩ̀à tə lʋʋ nə tɩ ba ga wà kʋ lwarɩ. 11 Kʋ sʋgʋ təntə twi kʋ dwíí tɩ̀án con, ba lʋʋ nii wa, yá ba ga wà kʋ sɛ̀e. 12 Lɩ̀à tə mama, ba nə sɛ̀e kʋ, yá ba kə ba waa kʋ nə, kʋ pɩn cwəŋə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə nə, sə ba jì Yɩɩ bɩa. 13 Ba nə ya Yɩɩ bɩa, kʋ tà kʋ twá də ləzoni lʋrɩ, nə à yə̀ə́ ləzwənə fɩra nə. Kʋ yɩ kʋ twá də Yɩɩ fɩra, ba ma yɩ ʋ bɩa.
14 Kʋ mʋ̀ Yɩɩ sʋgʋ təntə jigə ləzwənə. Lìù təntə yɩn nə tətəŋi wa. Nə nɩ ʋ dun tə. Dun təntə yɩ ʋ nyɩna Yɩɩ nə pɩn wá. Kʋ yɩ bidʋa kələn tə dun nə. Ʋ súə́ də pubwanʋ də cɩ́gá. 15 Zwan swɩ̀n ʋ yoo, ʋ bɩrɩ ʋ bubwi, ʋ wʋ́: «Mə ʋ mʋ̀ yoo nə à swɩ̀n də, lìù don wulə à kwa ʋ bɩ̀àn. Ʋ mʋ̀ nə dwə nə. Ʋ yà dí yáá ʋ wulə, də à tə tə̀lə́. 16 Nə mama nɩ nə tori ʋ jɩjə tə wa. Nə nɩ tə pubwanʋ nəfarʋ tə wa. Nə nɩ tə, tə pú duən kwa, wuuu. 17 Yɩɩ twá də *Moyizə, ʋ ma pa nəba ʋ *nii tə. Yá ʋ kʋ́ʋ̀ twá də Zwezi-*Kərisə, ʋ ma fwa ʋ pubwanʋ tə nə yɩra, ʋ ga pa nəba ʋ cɩ́gá tə. 18 Lìù tə wà Yɩɩ nɩ mama. Bidʋa kələn tə nə pɩn, ba lwarɩ Yɩɩ. Ʋ mʋ̀ də Yɩɩ nə yɩ nədʋ, ʋ ga wulə ʋ nyɩna Yɩɩ səpuni nə».
Kʋ tə, Zwan-Batisə nə swɩ̀n ʋ bɩrɩ
(Matiə 3.1-12; Marəkə 1.1-18; Likə 3.15-18; Zwan 5.33-36)
19 *Zwifə-ba yun tɩ̀án nə zɩgɩ *Zwerizalɛmə nə, ba tʋn Yɩɩ *joŋwana tə, də *Levi dwíí tə wa lɩ̀à duən Zwan con. Ba dàń vəli ba yí wá, ba bwe wá, ba wʋ́: «N mʋ̀ nə yɩ wàà?» Nə̀ń, kʋ tə, Zwan nə swɩ̀n ʋ bɩrɩ, kʋ máŋá tə wa. 20 Zwan swɩ̀n kʋ cɩ́gá tə, ʋ bɩrɩ ba, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ nə tà *Kərisə!»
21 Ba tə ma bwe wá, ba wʋ́: «N mʋ̀ dàń nə yɩ wàà? N yɩ Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Eli naaa?» Ʋ ma le ba, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ nə tà Eli!» Ba tə ma bwe wá, ba wʋ́: «N yɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə naaa?» Ʋ ma kʋ́ʋ̀ le, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ nə tà Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə!» 22 Ba dàń ma swɩ̀n ʋ con, ba wʋ́: «N mʋ̀ dàń nə yɩ wàà? Nə pɩ̀à kori, sə nə ja pìí nə va nə pa lɩ̀à tə nə, ba nə tʋn nəba. Bɛ̀eɛ̀e nə n tətə bʋŋa də, n yɩ?» 23 Zwan-Batisə ma le, ʋ wʋ́: «À yɩ bɛɛ tə, Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ *Ezayi nə swɩ̀n ʋ yoo də, ʋ bubwi kasɔɔ lanworu wa, ʋ wʋ́:
‹Á kwɩan *Yuu-Tiu cwəŋə tə, á pa ka ya mənə mənə›.»
24 Lɩ̀à tə, ba yà nə tʋn Zwan-Batisə con, ba duən yà yɩ *Farɩzɩan-ba. 25 Ba ma bwe wá, ba wʋ́: «N mʋ̀ nə nə tà Kərisə, n ma kʋ́ʋ̀ tà Eli, n ma kʋ́ʋ̀ tà Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n dàń ma li lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ?» 26 Zwan-Batisə ma le ba, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ yɩ à li lɩ̀à tə nɩ́á wa. Yá á tətəŋi wa lìù wulə lá, á nə yə̀rì wá. 27 Ʋ mʋ̀ nə wá pú à kwa ʋ bà. À jɩɩn mùrì, sə à kʋ̀rɩ̀ 1.27 *Zwifə-ba con, ba yàá pa yoŋu, nə à yə̀ə́ lìù tə, ba nə ba wá dun pɩn, sɩn lìù nɛɛ, sə kʋ bɩrɩ də, ba sɛ̀e wá ndə ba vee nə ba dìə̀ wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ʋ yɩ dun tíú. ʋ nɛɛ natʋra tətə».
28 Yoo kʋ tə mama yà yɩ Betani nə, nə kʋ tʋn, Zwurədɛn mʋnaa tə bɩbɩn tə don nə, Zwan yà nə li lɩ̀à tə nɩ́á tə wa.
Zwezi yɩ Yɩɩ pabiə
29 Kʋ tɩpʋrɩ nə, Zwan-Batisə na Zwezi də, ʋ ma bɩ̀àn ʋ con. Ʋ ma swɩ̀n Zwezi yoo lɩ̀à tə con, ʋ wʋ́: «Á nəŋə, Yɩɩ *pabiə tə, ka nə lɩ lɩ̀à mama cʋna. 30 Mə ʋ mʋ̀ yoo nə à swɩ̀n də, ʋ yɩ bɛɛ tə, ʋ nə wá pú à kwa ʋ bà. Ʋ mʋ̀ nə dwə nə. Ʋ yà dí yáá ʋ wulə, də à tə tə̀lə́. 31 À mʋ̀ yà yə̀rì wá. À mʋ̀ yɩ à twi, sə à lə lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ. À twi, sə à pa *Yɩzərayɛlə lɩ̀à lwarɩ wá». 32-33 Zwan kʋ́ʋ̀ swɩ̀n yoo kʋ tə, ʋ bɩrɩ, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ yà yə̀rì wá. Yá Yɩɩ tʋn nə, sə à bà à lə lɩ̀à nɩ́á wa. Ʋ tʋn nə, ʋ ga swɩ̀n də, à wá na Yɩɩ-*Siŋu tə, kʋ cúə́ lìù yuu wa. Mə kʋ tíú nə li lɩ̀à Yɩɩ-*Siŋu tə wa. À dàń nɩ Yɩɩ-Siŋu tə, kʋ nan yɩɩ nə, ndə gunpwənə nə, kʋ cú kʋ jə̀ə́ Zwezi yuu wa. 34 Yá à nɩ kʋ, à swɩ̀n à bɩrɩ də, ʋ mʋ̀ nə ya Yɩɩ-Biu tə».
Zwezi təntən karbɩa tə
(Matiə 4.18-22)
35 Kʋ tɩpʋrɩ nə, Zwan kʋ́ʋ̀ pìí ʋ bà lá, ʋ mʋ̀ də ʋ karbɩa bələ. 36 Ʋ nɩ Zwezi, də ʋ ma kɛ̀eń, ʋ ma swɩ̀n ʋ yoo, ʋ wʋ́: «Á nəŋə, Yɩɩ *pabiə tə nə!» 37 Zwan karbɩa bələ tə nì kʋ sʋgʋ təntə. Ba dàń púə́ Zwezi kwa. 38 Zwezi vəvəri ʋ ywàń, də kʋ yɩ ʋ mʋ̀ kwa nə ba púə́. Ʋ ma bwe ba, ʋ wʋ́: «Bɛ̀eɛ̀e nə á pɩ̀à?» Ba ma le wá, ba wʋ́: «Rabi, (kʋ də̀ń nə yɩ karnyɩna), n yɩ n zʋrɩ yə̀n nə?» 39 Zwezi ma le ba, ʋ wʋ́: «Á bɩ̀àn, yá á wá na!» Ba dàń vəli, ba na bwálɩ́ tə, Zwezi yà nə wulə. Ba də wá yɩn duən nə kʋ dɩɩn tə nə. Kʋ yà yɩ ndə dədəni nii lugu banɩa nə.
40 Karbɩa bələ tə, ba nə nì Zwan sʋ̀ràn tə, ba ga pìí ba twá Zwezi nə tə, lìù don yɩrɩ nə yɩ Andəre. Ʋ yɩ Simon Piyɛrə nyánʋ́.
41 Andəre dàń dí yáá, ʋ va ʋ yí ʋ tətə zʋnʋ Simon, ʋ swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Nə mʋ̀ nɩ lìù tə, ʋ nə yɩ Mesi tə». Mesi də̀ń yɩ *Kərisə. 42 Andəre dàń ma ja Simon, ʋ va Zwezi con. Zwezi ma ywàń Simon, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «N mʋ̀ nə yɩ Zwʋnasə bìú Simon. Ba wá bon mʋ́ Sefasə, kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ ‹kapan›.»
Zwezi bon Filipə də Natanayɛlə, sə ba twá ʋ nə
43 Kʋ tɩpʋrɩ nə, Zwezi yà pɩ̀à, sə ʋ va Galile nagwanaa wa. Ʋ dàń ma va ʋ jə́rí Filipə. Zwezi swɩ̀n Filipə con, ʋ wʋ́: «Twá à nə!» 44 Filipə yà yɩ Bɛtəsayɩda tíú. Andəre də Piyɛrə də nan kʋ mʋ̀ tɩʋ təntə.
45 Filipə də vəli ʋ jə́rí Natanayɛlə. Ʋ ma swɩ̀n Natanayɛlə con, ʋ wʋ́: «Nə nɩ Zwezi. Ʋ yɩ *Nazarɛtə tíú, ʋ ga yɩ Zwʋzɛfə bìú. Mə ʋ yoo nə swɩ̀n Yɩɩ *nii sagɩ tə wa, ʋ nə pɩn *Moyizə nə, də Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà saga tə wa». 46 Natanayɛlə ma swɩ̀n Filipə con, ʋ wʋ́: «Wozəŋu wàá Nazarɛtə nə kʋ naŋa naaa?» 47 Filipə ma le wá, ʋ wʋ́: «Bàá, yá n wá na!» Zwezi na Natanayɛlə, də ʋ ma bɩ̀àn ʋ con, ʋ ma swɩ̀n ʋ yoo, ʋ wʋ́: «Á nəŋə, lìù tə, ʋ nə yɩ *Yɩzərayɛlə lìù cɩ́gá cɩ́gá. Ʋ ba lɩ̀à gɩgɩrɩ». 48 Natanayɛlə ma bwe Zwezi, ʋ wʋ́: «N yə̀ə́ nə yə̀n nə?» Zwezi ma le wá, ʋ wʋ́: «À nɩ mʋ́, də n yà tə wulə kapɩrʋ tə də̀ń, də Filipə tə wà mʋ́ bon». 49 Natanayɛlə dàń ma pìí, ʋ wʋ́: «Rabi, n mʋ̀ nə yɩ Yɩɩ-Biu tə! N mʋ̀ nə ga yɩ Yɩzərayɛlə lɩ̀à pɩ̀ʋ́!» 50 Zwezi ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «À nə swɩ̀n də, à yà nɩ mʋ́ kapɩrʋ tə də̀ń nə, tə dàń nə pɩn, n kə n waa à nə. N tə wá na yofaran, tə nə dwə tətə». 51 Zwezi ma swɩ̀n, ʋ súrí lá, ʋ wʋ́: «Cɩ́gá mama, à mʋ̀ nə swɩ̀n kʋ á con: Á wá na lanworu də kʋ súrí. Yá Yɩɩ *malɩkɛ dɩ̀ də tə cwi *Ləzwənə-Biu 1.51 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n. tə yuu con».

*1:6 1.6 Kʋ mʋ̀ Zwan təntə nə yɩ *Zwan-Batisə, ʋ nə li lɩ̀à nɩ́á wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ.

1:27 1.27 *Zwifə-ba con, ba yàá pa yoŋu, nə à yə̀ə́ lìù tə, ba nə ba wá dun pɩn, sɩn lìù nɛɛ, sə kʋ bɩrɩ də, ba sɛ̀e wá ndə ba vee nə ba dìə̀ wa, nə à yə̀ə́, sə kʋ bɩrɩ də, ʋ yɩ dun tíú.

1:51 1.51 Zwezi yɩ ʋ tətə yoo nə ʋ swɩ̀n.