Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Filipə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Filipə tɩ̀án sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə Filipə tɩfarʋ wa. Filipə yɩ kʋ wulə Masedwanə nagwanaa tə wa. Polə nə dɩga Kərisə lɩ̀à púlí təntə də̀ń, kʋ mʋ̀ ga nə yɩ Kərisə lɩ̀à púlə́ tə wa təntən púlí nasara lʋʋ wa. Polə swə Kərisə lɩ̀à púlí təntə zənzən.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: Polə wulə bàń dìə̀, *Kərisə lɩ̀à tə Filipə nə ga pa zìlə́ wiən bà, tə pa wá, yá ʋ dàń kəni ba lɛ̀eɛ̀e.
Polə pɩ̀à ʋ bɩrɩ də, càn yí Kərisə lɩ̀à tə, yá də kʋ nətʋ mɛ, ba tə mɛ, sə ba ya pupwən wa, ba tə mɛ, sə ba vwə ba tɩ̀àn *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə, ba mɛ, sə ba tʋŋa ba pɩn duən nə, ba ga mɛ, sə ba sóní duən də ba waa mama, ndə ʋ mʋ̀ Polə nə.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Filipə nə
À mʋ̀ Polə də Timote nə yɩ Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbɩa. Nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, nə pɩn á mʋ̀, Filipə lɩ̀à tə mama, á nə yɩ Zwezi-Kərisə nə tɩ. Nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, nə pɩn á yáá tɩ̀án tə nə də á tʋtʋnbɩa tə nə. Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́.
Won tə, Polə nə lòrì Yɩɩ con, Filipə tɩ̀án yɩrɩ
(Kolosə tɩ̀án 1.3-11)
3-4 Máŋá mama, à nə swɩ̀n á yoo à nyɩna Yɩɩ con, à yàá kə ʋ lɛ̀eɛ̀e á yɩrɩ. Yá à yàá fwa kʋ nətʋ tə də pupwən. Kʋ zɩgɩ dɩɩn tə nə, á nə jigə *Kərisə lɩ̀à, kʋ ja bà kʋ yí zə̀n, á mʋ̀ də à mʋ̀ nə tʋŋa duən nə, nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, nə bɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e. À yə̀ə́ də, cɩ́gá mama Yɩɩ dɩga tʋtʋnzəŋu də̀ń á bɩcanɩ wa. Yá kʋ ja vələ dɩɩn tə nə, Zwezi-Kərisə nə wá pìí ʋ bà, ʋ wá fwa kʋ, ʋ zwɛ̀e.
Yɩɩ fwa ʋ pubwanʋ tə à yɩra, ʋ ga fwa kʋ vàn don á də yɩra. Ba vwə nə də banzala, yá à wá swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ. À wá pa ba lwarɩ də, kʋ yɩ cɩ́gá, lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə yáá con, də dɩ̀àn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à jə cɩ́gá, sə à ja pubʋŋa təntə də á mama, à nə ken á yoo à bɩcan wa. Á yoo yɩ̀ nə zənzən. Yɩɩ yə̀ə́ zəni də, kʋ tà kʋnkʋn nə à kʋnɩ. Kʋ yɩ Zwezi-Kərisə sonu tə nə, à ma swə aba.
Yá won tə, à dàń nə lòrì Yɩɩ con, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə á sonu tə súrí, wuuu kʋ ja lɛ. Kʋ mʋ̀ nə wá pa aba yənu, sə á wànɩ́ á lwarɩ nətʋ tə, á nə mɛ, sə á fwa. 10 Yá á dàń wá wànɩ́ á kúrí kʋ tə nə jə funə. Kʋ nətʋ tə dàń wá pa, dɩɩn tə, Zwezi-Kərisə nə wá pìí ʋ bà, á bɩcanɩ wá ya nəpon, á ga bá ja yokʋkwɩnan, ba nə wá caga á nii tə nə yɩrɩ. 11 Yá kʋ máŋá tə wa, á wá ya lɩ̀à tə, á twá də Zwezi-Kərisə, á ma tʋŋa tʋtʋnzəŋə zənzən, tə nə bɩrɩ də, á yɩ cɩ́gá tɩ̀án Yɩɩ yáá con. Kʋ mʋ̀ nə wá pa, lɩ̀à pa dun Yɩɩ nə, ba ga bʋ ʋ nə.
Zwezi-Kərisə dwə won mama
(Marəkə 9.38-40; Romə tɩ̀án 14.7-8; 2 Korɛntə tɩ̀án 5.1-9)
12 À nubɩa-ba, yìə̀n tə, tə nə yí nə, à pɩ̀à, sə á lwarɩ də, tə san tə pa Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə kwɛn kʋ va yáá. 13 Kʋ yɩ cɩ́gá, mə kʋ twá də tə mʋ̀ yìə̀n təntə, tə nə yí nə, pamana tə mama, ba nə wulə bʋ̀rà dìə̀ tə wa, də ba duən tə mama ma yə̀ə́ də, kʋ yɩ Zwezi-Kərisə yɩrɩ, ba vwə nə də banzala. 14 Ba vwə nə də banzala kʋ ga pa lɩ̀à tə zʋnɩ, ba nə yɩ à nubɩa Kərisə yɩrɩ, tə jə *Yuu-Tiu dɩ̀àn ʋ cwəŋə tə wa. Yá kʋ dàń pɩn, ba kwɛn ba swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə də wʋdɩʋ, fən də ga ba ba jə.
15 Ba wa lɩ̀à duən yɩ ba swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə də wʋgwɩʋ, ba ma jɩga à mʋ̀ Polə nə. Yá ba duən mʋ̀ yɩ, ba swɩ̀n kʋ, də ba waa mama. 16 Ba mʋ̀ fwa kʋ də sonu, ba ga yə̀ə́ də, Yɩɩ nə ken nə yəbə, sə à swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə də dɩ̀àn, à bɩrɩ də, kʋ yɩ cɩ́gá. 17 Ba duən tə mʋ̀ yɩ ba swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, sə ba ma jɩgɩ də nə. Ba sʋ̀ràn tə tà də ba waa mama. Ba fwa nətʋ, ba ga bʋŋa də, ba wá súrí à càn tə, à nə wulə tə wa, à banzala tə wa. 18 Kʋ tà à yáá. Ba duən pubʋŋɩ wàá pubʋnkʋkwɩnan tə yanɩ. Ba duən də pubʋŋɩ wàá pubʋnzəŋə tə yanɩ. Yá ba ga nə swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə, à mʋ̀ Polə tə wulə pupwən wa, kʋ yoo tə yɩrɩ. Cɩ́gá mama, à tə wá kwɛn à jwɛ, à súrí lá wuuu. 19 À yə̀ə́ də, kʋ nətʋ nə wá pa Yɩɩ jon nə. Kʋ nətʋ wá twá də á yɩjʋnɩ də Zwezi-Kərisə *Siŋu tə, kʋ də nə saŋa nə. 20 À swə, sə yoo kʋ tə tʋn. À jə kʋ yala, də à waa mama. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə à cɩ̀ yoo dàn ká ya lá, cavɩra nə wá ja nə kʋ yɩrɩ, sə à tətə dàń wá kwɛn, à lɩ à waa con sɩ́ʋ́n nə, ndə fuən tə nə. Yá kʋ dàń nə twá à lʋʋ wulu nə, nə à yə̀ə́ à tɩan nə, ba wá pa dun Zwezi-Kərisə nə. 21 À mʋ̀ Polə con nə, Zwezi-Kərisə nə pɩn, à mɩɩ tə jə də̀ń. Yá tɩan dàń jə nywarɩ tə pa nə.
22 Yá à mɩɩ nə wulə lʋʋ wa, à tə wàá tʋtʋnzəŋu à fwa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à kʋ́ʋ̀ yə̀rì kʋ tə, à nə wá kúrí à tì. 23 À dàń yɩ à wulə yìə̀n bələ tətəŋi wa. Vàn don nə, à swə zəni, sə à tɩ, sə à ya də Zwezi-Kərisə. Kʋ mʋ̀ ga nə wá ya ywánɩ́ də nə zənzən. 24 Yá vàn don də nə, á mʋ̀ yɩrɩ nə, à mɩɩ nə wulə lʋʋ, sə à san aba, kʋ də jə funə zənzən, kʋ doni. 25 À yə̀ə́ də, cɩ́gá mama kʋ yɩ nətʋ, à ga yə̀ə́ də, à bá tɩ, à wá ya də aba. À wá san aba, sə á va yáá Yɩɩ nyiən tə wa. Yá á dàń wá jwɛ, á nə keni á waa Zwezi nə wuuu, tə yɩrɩ. 26 Máŋá tə, à nə wá pìí à bà á con, á dàń wá bʋ Zwezi-Kərisə nə zənzən á ja lɛ, à nə pìí á bà á con yɩrɩ.
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.12-16; Ebərə-ba 10.32-36; Tʋtʋnan 14.22)
27 Yoo tə kʋ nə dwə, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə á ya lɩ̀à tə, á nə twá kʋ tə nii nə, Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə nə bɩrɩ aba. À pɩ̀à də, à nə wá bà, à na aba, nə à yə̀ə́ à nə wà twi, sə à nì də, á zɩga dɩ̀àn, á ga jə nimarʋ. À pɩ̀à, sə à nì də, á kəni dɩ̀àn də waa nədʋ, Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə yɩrɩ, á nə sɛ̀e. 28 Yá á kʋ́ʋ̀ ba, á dʋŋa tə fən duri mɩ́ámɩ́án. Kʋ mʋ̀ nə wá bɩrɩ də, ba mʋ̀ yɩ ba tɩ ba jén mɩ́ámɩ́án Yɩɩ yáá con, á mʋ̀ ga wulə cwəŋə wa, kʋ nə wá jon aba á cʋna wa. 29 Yá kʋ yoo təntə yɩ kʋ nan Yɩɩ. Yɩɩ nə pɩn aba yuywáŋʋ́. Kʋ tà, sə á kəni á waa ʋ nə wuuu, cɩcɩ. Kʋ yɩ, sə á də́ càn də ʋ yɩrɩ. 30 Sɩ́ʋ́n nə, à mʋ̀ də á mʋ̀ mɛ dàń nə saŋa duən nə, nə jaŋa. Á dí yáá á na jaŋa tə, à nə jaŋa. Yá sɩ́ʋ́n nə, á nə̀ń də, à tə wulə jaŋa tə wa.