Yìə̀n tə, Yɩɩ nə bɩrɩ Zwan nə, ʋ ma gúrí
‹Apokalisə›
Apokalisə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Lɩ̀à zənzən bʋŋa də, kʋ yɩ Zwezi karbiu Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Mə ʋ mʋ̀ Zwan təntə tətə nə pʋ́pʋ́nɩ́ Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə. Ʋ yà kwɩn zənzən máŋá tə wa, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Ba yà jɩn wá, ba ja va ba dʋgʋ Patəmɔsə nə, kʋ nə yɩ mʋʋ tətəŋi nagwanaa.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à púlə́ tə nə, lɩ̀à tə nə də́ càn tə wa, ba nə ken ba waa Zwezi-Kərisə nə yɩrɩ. Kʋ máŋá tə wa, də *Romə-ba yà kəni càn Kərisə lɩ̀à tə nə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
*Kərisə lɩ̀à tə vànà wulə tə gwàrɩ̀. Ba ba Kərisə na də ʋ bɩ̀àn, sə ʋ də́ dɩ̀àn lwanɩ yuu wa.
Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə, sə ʋ ma dàn ba jɩ̀àn zənzən, ba nə ken ba waa Zwezi-Kərisə nə, ba ga ja yala də wá yɩrɩ. Zwan pɩ̀à, sə ʋ twá nətʋ, ʋ ma bɩrɩ də lwanɩ yɩ, ndə tə dɩ̀àn dwə won mama. Yá Zwezi-Kərisə yɩ lʋʋ mama pɩ̀ʋ́, ʋ mʋ̀ cɩcɩ ga nə yɩ *Yuu-Tiu. Ʋ pàrɩ̀ tə dwə tɩa yuu pɛ̀egá tə pàrɩ̀ tə. Kʋ wá twá də ʋ mʋ̀ Yɩɩ də lɩ̀à tə, ba nə yɩ Yɩɩ nə tɩ ma də́ dɩ̀àn mɩ́ámɩ́án dɩɩn don nə. Sagɩ kʋ tə wa yìə̀n tə Yɩɩ nə bɩrɩ, kʋ yɩ, sə tə san nəba, sə nə lwarɩ yìə̀n tə mama, nə wá twá Kərisə tʋtʋŋɩ tə də ʋ ka bwin ka nan tɩan wa tə nə, tə ma bà. Tə wá bà sɩ́ʋ́n nə, də máŋá tə ka nə bɩ̀àn, tə pa lɩ̀à tə mama nə, ba yɩ ʋ nyiən tə.
1
Sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
(Apokalisə 22.6-10)
Sagɩ kʋ tə yɩ yìə̀n tə, Yɩɩ nə pɩn Zwezi-*Kərisə nə, sə ʋ bɩrɩ ʋ tʋtʋnbɩa tə nə, sə ba ma lwarɩ, kʋ tə nə mɛ, sə kʋ bà sɩ́ʋ́n sɩ́ʋ́n. Zwezi tʋn ʋ *malɩka, sə kʋ swɩ̀n tə yìə̀n təntə, kʋ bɩrɩ à mʋ̀ Zwan nə, à nə yɩ ʋ tʋtʋnbiu. À mʋ̀ Zwan swɩ̀n kʋ tə mama, à nə nɩ, à ga swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, ʋ nə pɩn Zwezi-Kərisə nə, sə ʋ bɩrɩ nə. Pupwən lìù nə yɩ lìù tə, ʋ nə kàrɩ̀ də ba tə, ba nə cʋga sagɩ kʋ tə yìə̀n tə, ba ga sɛ̀e tə sʋ̀ràn tə nii. Tə yɩ Yɩɩ nii sʋ̀ràn. Tə yìə̀n tə də máŋá ga bwələ.
Zwan jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə nə wulə Azi nə
(Apokalisə 5.8-13; Matiə 24.30-31)
À mʋ̀ Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́ à pɩn á mʋ̀, *Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə nə, tə nə wulə Azi nagwanaa wa.
Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ ga pa aba bɩcan sìə́. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩn lá fuən fuən, ʋ nə wulə, ʋ ga tə bɩ̀àn. Ʋ *Siŋən barpɛ* 1.4 Kʋ yɩ Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə də kʋ dɩ̀àn barpɛ., tə nə wulə ʋ padaʋ tə yáá con, nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, kʋ ga pa aba bɩcan sìə́ də.
Zwezi-Kərisə də wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ ga pa aba bɩcan sìə́. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n Yɩɩ cɩ́gá tə ʋ bɩrɩ də pùə́ nədʋ. Ʋ mʋ̀ nə yɩ təntən lìù, ʋ nə nan, ʋ mʋ̀ ga nə dí yáá ʋ bwin ʋ nan tɩan wa. Ʋ mʋ̀ dàń nə yɩ tɩa yuu pɛ̀egá mɛ yuu tíú. Zwezi-Kərisə swə nəba, yá ʋ tɩga, ʋ jana ga nan, ʋ ma jon nəba nə cʋna wa. Ʋ dàń tə pɩn, nə twá nə yɩ Yɩɩ pàrɩ̀ tə lɩ̀à. Ʋ tə pɩn nə jì Yɩɩ *joŋwana, sə nə tʋn nə pa ʋ nyɩna Yɩɩ nə. Dun də dɩ̀àn mɛ, sə tə ya ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə nyiən, máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!
Á cʋga zəni, ʋ nan bakwan tə wa, ʋ ma bɩ̀àn. Ləzwənə mama wá na wá də ba tə tətə ba nə zuə wá ba pórí 1.7 Ywàń Zwan 19.17-37.. Yá dwíə́ tə mama tɩa yuu wá kwi yinəgə kurə ʋ yɩrɩ. Kʋ yɩ cɩ́gá nə! Amɩɩna!
*Yuu-Tiu Yɩɩ nə swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À yɩ Aləfa də Omega, kʋ mʋ̀ nə yɩ təntən də talɩkwa lìù. À mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩn lá fuən fuən, ʋ nə wulə, ʋ ga bɩ̀àn. À mʋ̀ nə wulə tə mɛ yuu wa».
Zwezi-Kərisə pɩn, Zwan na wá ʋ dun tə wa
À mʋ̀ Zwan yɩ á nubiu *Kərisə yɩrɩ, à də ga də́ càn zənzən də aba. À mʋ̀ də aba yɩ Yɩɩ pàrɩ̀ tə lɩ̀à. Á mʋ̀ də à mʋ̀ twá də Zwezi, nə na pɩ́nʋ́ wuuu, nə dànà ká pìí nə kə nə kwa. À mʋ̀ yɩ ba jɩn nə, ba ja va, ba dʋgʋ Patəmɔsə nə mʋʋ tətəŋi wa, à nə swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, Zwezi-Kərisə nə bɩrɩ nə tə yɩrɩ. 10 *Yuu-Tiu dɩɩn 1.10 Kʋ dɩɩn təntə yɩ laadi dɩɩn tə. tə nə, Yɩɩ-*Siŋu tə twi, kʋ sú nə, à ga nì kori don à kwa, kʋ nə swɩ̀n də dɩ̀àn, ndə nabwana kori nə, 11 kʋ swɩ̀n, kʋ wʋ́: «Kʋ tə, n nə na, pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, n kə sagɩ wa, n ga tʋn kʋ, n pa, kʋ va Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə wa. Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ təntə wulə: Efɛzə, də Səmirənə, də Pɛrəgamə, də Tɩatirə, də Sarədə, də Filadɛləfi, də Lawodise tɩan tə wa».
12 À pìí à vəvəri, sə à lwarɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n à con. À nə vəvəri à zwɛ̀e, à nɩ sɩ́án canzɩlan barpɛ tə zɩga. 13 Yá won dàń zɩga tə canzɩlan təntə tətəŋi wa, kʋ nə yɩn ndə ləzwənə nə. Ʋ yà zʋa ganzʋdarʋ, kʋ cú kʋ ja ʋ napɩra nə, ʋ ga vwə sɩ́án voru ʋ nyʋnɩ nə. 14 Ʋ yukʋran yà yɩ nəpon ndə gumuə nə, parɩ tətətə. Ʋ yɩ́á yà yɩ ndə mənvoo nə. 15 Ʋ nɛɛ yà yɩ ndə cɩnɩa lugu nə, kʋ nə sɩ̀àn, kʋ nan mən wa. Yá ʋ kori də yà yɩ ndə nɩ́á nə dáá, tə ga curi nə. 16 Ʋ yà jə kacɩlacɛ barpɛ ʋ jɩzən jɩɩn tə wa. Lagʋrɩ sɩ̀ʋ́, kʋ nə jə níə́ bələ fʋla fʋla, yà naŋa ʋ nii wa. Ʋ yáá yà yɩ ndə yɩɩ nə bɩga, yɩcaʋ ga twəŋə yɩ́á wa nətʋ.
17 À nə nɩ wá, à tʋa ʋ nɛɛ nə ndə à tɩga. Ʋ ma tún ʋ jɩzən jɩɩn tə à yuu wa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Dàn ká pa fən ja mʋ́! À mʋ̀ nə yɩ təntən də talɩkwa lìù, 18 à yɩ lìù tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa. Á cʋga zəni, à yà tɩga, yá à dàń pìí à bwin, à wulə mɩɩ wa, máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ̀e. À jə tɩan də tɩga bwálɩ́ mimii mɛ borbɩa à jɩ̀àn wa». 19 N dàń pʋ́pʋ́nɩ́ yìə̀n tə, n nə nɩ n tún. Kʋ mʋ̀ nə yɩ kʋ tə, kʋ nə wulə kʋ tʋŋa sɩ́ʋ́n nə, də kʋ tə nə wá bà, kʋ tʋn mɛ, n tún. 20 À wá bɩrɩ mʋ́ yosəgu tə, kʋ nə wulə kacɩlacɛ barpɛ tə, n nə nɩ də, à jə à jɩzən jɩɩn wa də sɩ́án canzɩlan barpɛ tə yuu wa. Kacɩlacɛ barpɛ tə bɩrɩ *malɩkɛ§ 1.20 Də ba nə wʋ́ malɩka, kʋ yɩ Kərisə lɩ̀à púlí tə mama yoo, kʋ swɩ̀n., tə nə pɩ̀à tə bɩrɩ Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ malɩkɛ tə. Yá canzɩlan barpɛ tə də yɩ Kərisə lɩ̀à púlə́ barpɛ tə nə kʋ bɩrɩ.

*1:4 1.4 Kʋ yɩ Yɩɩ-Siŋu nədʋ tə də kʋ dɩ̀àn barpɛ.

1:7 1.7 Ywàń Zwan 19.17-37.

1:10 1.10 Kʋ dɩɩn təntə yɩ laadi dɩɩn tə.

§1:20 1.20 Də ba nə wʋ́ malɩka, kʋ yɩ Kərisə lɩ̀à púlí tə mama yoo, kʋ swɩ̀n.