ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์
เขียน​โดย
มัทธิว
หนังสือ​สี่​เล่ม​แรก​ของ​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​ใหม่​ฮ้อง​กั๋น​ว่า หนังสือ​ข่าวดี ย้อน​ได้​บอก​ข่าวดี​ของ​จีวิต​กับ​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู ผู้​ตี้​พระเจ้า​พระบิดา​ส่ง​มา​เปื้อ​จ้วย​หื้อ​มนุษย์​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ใน​หนังสือ​ข่าวดี​ตึง​สี่​เล่ม​นี้ ข่าวดี​มัทธิว​เป๋น​เล่ม​แรก คง​จะ​ย้อน​ว่า​คริสตจักร​ยุค​แรก​ถือ​ว่า​เล่ม​นี้​เป๋น​เรื่อง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด หนังสือ​ข่าวดี​กู้​เล่ม​ได้​เล่า​เถิง​จีวิต​พระเยซู กำสอน ก๋าน​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน กับ​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระองค์ หนังสือ​ข่าวดี​กู้​เล่ม​เขียน​มา​จาก​มุมมอง​ของ​ผู้​เขียน​โดย​ได้ฮับ​ก๋าน​ดลใจ๋​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์
คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า​ผู้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ มัทธิว เซิ่ง​เป๋น​คน​เก็บ​ภาษี กับ​ได้​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​อัคร​สาวก​ตึง​สิบ​สอง​คน​ของ​พระเยซู กับ​เมื่อ​ลูน​มา​ต้าน​ก็​ได้​เป๋น​อัครทูต บ่มี​หลักฐาน​แน่​ชัด​ว่า​มัทธิว​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​เมื่อ​ใด ผู้​เชี่ยว​ชาญ​หลาย​คน​ถือ​ว่า​คง​เขียน​ขึ้น​ใน​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 60 - 70 ก่อน​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​จะ​ถูก​ทำลาย​ใน​ปี๋ ค.ศ. 70
มัทธิว​ได้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​หื้อ​จาว​ยิว​ตี้​ฮับเจื้อ​พระเยซู อาจ​จะ​เป๋น​จาว​ยิว​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ซีเรีย​กาว่า​ดินแดน​ปาเลสไตน์ จาอั้น​หนังสือ​เล่ม​นี้​ได้​เน้น​พระสัญญา​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า​ตี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​นั้น​โดย​พระเยซู เล่ม​นี้​ตั้งเก๊า​กับ​ลำดับ​ผะกุ๋น​ของ​พระเยซู นี่​ก็​แสดง​หื้อ​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ฮู้​ว่า​พระเยซู​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​อับราฮัม กับ​เป๋น​พระคริสต์​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระสัญญา​ของ​พระเจ้า​เป๋น​แต๊ มัทธิว​ได้​อ้าง​กำ​ตวายตั๊ก​หลาย​อย่าง​ใน​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า​เปื้อ​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ได้​เกิด​ขึ้น​แต๊​โดย​พระเยซู ต้าน​ได้​เชื่อม​โยง​พันธสัญญา​เก่า​กับ​พันธสัญญา​ใหม่ แต่​เมื่อ​พระเยซู​ได้​หื้อ​พระ​มหา​บัญชา​(28:20)​กับ​หมู่​อัคร​สาวก​ไว้ ก็​แสดง​ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ก็​บ่ใจ้​เปื้อ​บอก​ก้า​จาว​ยิว​เต้าอั้น แต่​บอก​หื้อ​กับ​คน​ตึง​โลก​ตวย
สิ่ง​สำคัญ​แหม​อย่าง​ใน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ตี้​ฮ้อง​แหม​อย่าง​ว่า​แผ่นดิน​สวรรค์ มัทธิว​ได้​รวบรวม​กำ​เผียบ​ของ​พระเยซู​ตี้​สอน​ว่า แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เป๋น​จาใด กับ​ใน​บท​ตี้ 5-7 ต้าน​รวม​กำ​สอน​ของ​พระเยซู​ตี้​บอก​ว่า ผู้​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​ควร​ใจ๊​จีวิต​จาใด
1
ลำดับ​ผะกุ๋น​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​พระเยซู
นี้​เป๋น​บันทึก​ราย​จื้อ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​พระเยซู​คริสต์ ผู้​ตี้​เป๋น​ลูกหลาน​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​ใน​ผะกุ๋น​อับราฮัม
อับราฮัม​เป๋น​ป้อ​อิสอัค อิสอัค​เป๋น​ป้อ​ยาโคบ ยาโคบ​เป๋น​ป้อ​ยูดาห์ ตึง​หมู่​น้อง​บ่าว​ของ​เขา
ยูดาห์​เป๋น​ป้อ​เปเรศ​กับ​เศราห์ แม่​จื้อ​ทามาร์ เปเรศ​เป๋น​ป้อ​เฮสโรน เฮสโรน​เป๋น​ป้อ​ราม
ราม​เป๋น​ป้อ​อัมมีนาดับ อัมมีนาดับ​เป๋น​ป้อ​นาโชน นาโชน​เป๋น​ป้อ​สัลโมน
สัลโมน​เป๋น​ป้อ​โบอาส แม่​จื้อ​ราหับ โบอาส​เป๋น​ป้อ​โอเบด แม่​จื้อ​รูธ โอเบด​เป๋น​ป้อ​เจสซี
เจสซี​เป๋น​ป้อ​ดาวิด​ผู้​เป๋น​กษัตริย์ ดาวิด​เป๋น​ป้อ​ซาโลมอน แม่​ของ​ซาโลมอน​เกย​เป๋น​เมีย​ของ​อุรียาห์​มา​ก่อน
ซาโลมอน​เป๋น​ป้อ​เรโหโบอัม เรโหโบอัม​เป๋น​ป้อ​อาบียาห์ อาบียาห์​เป๋น​ป้อ​อาสา
อาสา​เป๋น​ป้อ​เยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัท​เป๋น​ป้อ​โยรัม โยรัม​เป๋น​ป้อ​อุสซียาห์
อุสซียาห์​เป๋น​ป้อ​โยธาม โยธาม​เป๋น​ป้อ​อาหัส อาหัส​เป๋น​ป้อ​เฮเซคียาห์
10 เฮเซคียาห์​เป๋น​ป้อ​มนัสเสห์ มนัสเสห์​เป๋น​ป้อ​อาโมน อาโมน​เป๋น​ป้อ​โยสิยาห์
11 โยสิยาห์​เป๋น​ป้อ​เยโคนิยาห์ ตึง​หมู่​น้อง​บ่าว​คน​อื่นๆ ของ​เขา ใน​เวลา​นั้น​หมู่​จาว​ยิว​ถูก​บังคับ​ไป​เป๋น​เชลย​ตี้​ประเทศ​บาบิโลน
12 หลัง​จาก​เหตุก๋ารณ์​นั้น​แล้ว เยโคนิยาห์​ก็​มี​ลูก​จื้อ​เชอัลทิเอล เชอัลทิเอล​เป๋น​ป้อ​เศรุบบาเบล
13 เศรุบบาเบล​เป๋น​ป้อ​อาบียุด อาบียุด​เป๋น​ป้อ​เอลียาคิม เอลียาคิม​เป๋น​ป้อ​อาซอร์
14 อาซอร์​เป๋น​ป้อ​ศาโดก ศาโดก​เป๋น​ป้อ​อาคิม อาคิม​เป๋น​ป้อ​เอลีอูด
15 เอลีอูด​เป๋น​ป้อ​เอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์​เป๋น​ป้อ​มัทธาน มัทธาน​เป๋น​ป้อ​ยาโคบ
16 ยาโคบ​เป๋น​ป้อ​โยเซฟ ตี้​เป๋น​ผัว​นาง​มารีย์ แม่​ของ​พระเยซู ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​พระคริสต์
17 ย้อน​จาอั้น​ตั้งแต่​อับราฮัม​ลง​มา​จ๋น​เถิง​กษัตริย์​ดาวิด​นับ​ได้​สิบ​สี่​เจ้น​คน ถ้า​นับ​ต่อ​จาก​ดาวิด​ลง​มา​จ๋น​เถิง​ต๋อน​ตี้​ถูก​บังคับ​ไป​เป๋น​เชลย​ตี้​ประเทศ​บาบิโลน ก็​นับ​ได้​แหม​สิบ​สี่​เจ้น​คน ตั้งแต่​ถูก​บังคับ​ไป​เป๋น​เชลย​จ๋น​เถิง​พระคริสต์​ก็​นับ​ได้​แหม​สิบ​สี่​เจ้น​คน
พระเยซู​คริสต์​มา​เกิด
18 เรื่องราว​ตี้​พระเยซู​คริสต์​มา​เกิด​นั้น​เป๋น​จาอี้​คือ มารีย์​ตี้​เป๋น​แม่​ของ​พระเยซู​ได้​หมั้น​กับ​โยเซฟ​ไว้​แล้ว แต่​ก่อน​ตี้​ตึง​สอง​จะ​อยู่​กิ๋น​ตวย​กั๋น ป๋ากฏ​ว่า​มารีย์​มาน​เหีย​ก่อน​โดย​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 19 โยเซฟ​กู้​หมั้น​ของ​มารีย์​นั้น​กึ๊ด​ใจ๋​จะ​ยกเลิก​ก๋าน​หมั้น​กับ​นาง แต่​เขา​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​บ่อยาก​หื้อ​นาง​อับ​อาย จึง​กะ​จะ​ยกเลิก​โดย​บ่หื้อ​ใผ​ฮู้​เรื่อง​นี้ 20 หลังจาก​ตี้​โยเซฟ​กึ๊ด​จะ​เยียะ​จาอั้น ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​องค์​นึ่ง ก็​เข้า​ฝัน​โยเซฟ​บอก​ว่า “โยเซฟ​ลูก​หลาน​ของ​กษัตริย์​ดาวิด​เหย บ่ถ้า​กั๋ว​ตี้​จะ​ฮับ​มารีย์​มา​เป๋น​เมีย​เน่อ ย้อน​ว่า​หละอ่อน​ใน​ต๊อง​ของ​นาง​นั้น เกิด​ขึ้น​จาก​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 21 มารีย์​จะ​เกิด​ลูก​ป้อจาย เมื่อ​เกิด​มา​แล้ว​หื้อ​ตั้ง​จื้อ​ว่า ‘เยซู’ 1:21 เยซู เป๋น​ภาษา​กรีก เซิ่ง​เป๋น​กำเดียว​กับ​กำ​ว่า โยชูวา ใน​ภาษา​ฮีบรู แป๋​ว่า องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จ้วย​หื้อ​รอด ย้อน​ว่า​ต้าน​จะ​จ้วย​คน​ของ​ต้าน​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ”
22 เรื่อง​ตึง​หมด​นี้ เกิด​ขึ้น​เปื้อ​จะ​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​อู้​ผ่าน​ตาง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​ว่า 23 “จะ​มี​แม่ญิง​สาว​บริสุทธิ์​คน​นึ่ง​มาน แล้ว​ก็​เกิด​ลูก​ป้อจาย คน​ตังหลาย​จะ​ฮ้อง​ต้าน​ว่า​อิมมานูเอล” แป๋​ว่า “พระเจ้า​อยู่​กับ​เฮา”
24 เมื่อ​โยเซฟ​ตื่น​ขึ้น​มา ก็​ได้​เยียะ​ต๋าม​ตี้​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​สั่ง​ไว้ คือ​ฮับ​มารีย์​มา​เป๋น​เมีย​ของ​เขา 25 แต่​บ่ได้​มี​อะหยัง​กับ​นาง​จ๋น​เต๊า​ฮอด​มารีย์​เกิด​ลูก แล้ว​โยเซฟ​ก็​ฮ้อง​จื้อ​ลูก​คน​นั้น​ว่า “เยซู”

1:21 1:21 เยซู เป๋น​ภาษา​กรีก เซิ่ง​เป๋น​กำเดียว​กับ​กำ​ว่า โยชูวา ใน​ภาษา​ฮีบรู แป๋​ว่า องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​จ้วย​หื้อ​รอด