Nzryr-krbz Pol Krali Mz Timoti
Natq Ngr Nzaplxtqngr Mz Nzryr-krbz Pol Krali Mz Timoti
Mc natq ngr nzaplxtqngr mz nzryr-krbz Pol ayrnrngr mz Timoti.
Pol yrle letz krali lc mz mzlir yiz 65—67 AD, mzli kc tqmncpx-ngr-mople mz presin mz nzwrde krali, tqaenzli-ngrde nznibq-krdr nide. Kztedeng amrlx nzrlaszpxlr nide, a' ngi txpwz Luk kc tzmncng badr. Yrle letz lc x sc tzbz ate.
Mz letz lc, Pol pibzle mz Timoti da kcng naokatrlr nide mz nzwztr-krbzle mz Gct. X rngidrlvz-ngrbzle bade mz nztu-amqngi-krde mz nzrlxngiti-krde x nzwz-krde kxmule-esz' da kx prtz. Rpi-kzpzle bade kx, “Sutitx-zlwzbz drtwrnge kx navz-kaipe' x mzli r nenq kzprla kc ate.” Murde krlzle kx ycpe pipz nzbz-krde.
1
Nim la Timoti. Ninge Pol, aposol ne Mevalu Jiszs. X mcpx Gct ninge mz nzyapwxtipx-krnge nzlungr kxboi kc tqesalz-ngrbzle mz leplz kcng tzlxngitilr Mevalu Jiszs.
Timoti, apubo bam trtem angidr. X krka'-ngrne kx Gct Trtegu x Kxetu rgu Mevalu Jiszs, nakabzlr bam zmrlz ngrdr kxmyalz, nzmnc-zpwxngr, x nayc mz drtwrdr nim. Wztrpo mz Gct mz nabz kxtubq, da kc tzwai melrmqngeng. X mzli kang kqlu krka'-ngrne nim, x awi-zvz-ngrbo bade. Mz nzdctipxkr drtwrnge mzli kc tqprszpx-ngrne nim, tqyrni-ngrme bange, sutitx zlwz drtwrnge nzmc-krnge nim, murde na-abrtz-mouki.
Natu-amqngi Mz Nzwztr-krbzme Mz Kxetu, Kxmule-esz' Drtqm Nzaetqbz
Krlz-angidrx kx lxngiti-zpwxq Kxetu rgu. Murde blrkqm Lois x lxem Yunis, nzalvztr-ngrdr nim, mz nzlxngiti-krm Jiszs Kxnzmcpx. X krlz-kzx kx nzrlxngiti-krm sc tqxplrpe krlzmle mzli ka. A' mzli ka nadcpx mz drtwrm mzli kc tqyrlqo-ngrbo mqnge bam, x Gct avzomle bam zmatq ngr Mqngrkxtr mz nzwztr-krbzme bade. X drtwrm napqtr zvz mz nzwz-nqblq-krm zmatq lc. Murde Mqngrkxtr ngi nou zmatq, nivz, x nzaclve-lzbqngr. A' trbatrpwzleu zmwxlr. Delc, bzkq mwxlrq nzpipx-krbzme Kxetu rgu mz leplz, x bzkq myangr drtqm nzmncpx-krmc mz presin mz nzwztr-krbo bade. A' narlrpx-lzbq-ngrn mz nzyapwxtipx-krm Nrpakxmrlz mz zmatq ngr Mqngrkxtr, kxmule-esz' drtqm nzaetqbz da kc tqwaix.
9-10 X Nrpakxmrlz lc nide sele.
Gct arlapxle x kqlele nigu nzngini-krgu doa kxnztr nedeng, mz nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde x zmrlz ngrde kxmyalz. A' trvzpxpuu mz da kx aleku. Murde mzli kc nrlc trnzwzka-ngrde, Gct pnzpe drtwrde kx Mevalu Jiszs Kxnzmcpx na-arlapxle nigu. X mz nzvzo-krmle mz nrlc, aovxiole zmatq ngr nzbzngr. X Nrpakxmrlz aelwapx-ngrde kxnamu nzprtrngr mz nzlungr kxboi.
11 X nzmcpx ninge mz nzngini-krnge aposol mz nzalvztrngr x nzrlepxngr Nrpakxmrlz. 12 X mzli ka, mz nzwztr-krnge lc mz Nrpakxmrlz, dekc tqaetqmle drtqnge x tqmncpx-ngrmc mz presin. A' trmya-ngru drtqnge. Murde krlzx Gct kc tqabrkitrx drtwrnge. X lxngitix kx sa nabatrple Nrpakxmrlz kc tqaprcmle bange nzryapwxtipx-zvzngr nakrlzbzle nzyzlu-krm Jiszs. * Kzdung leplz nztekqtr-krdr ngalrde lc blepxbz, mz nzrpi-krdr kx, “X lxngitix kx sa na-aclve-angidrle nzlu-krnge, nakrlzbzle mzli kc nabz-ngrne o nzyzlu-krm Jiszs.” Kzdung natq mz Grik tropxu.
13 Timoti, nadcpx mz drtwrm nzalvztrngr kxtubq kcng tqpibo bam. X alvztr-zpwxbz mz leplz. X mz nzaxvctr-krbzme mz Mevalu Jiszs, navz zvz nzabrtr-krbzme drtwrm bade x nzmrlzti-krm nide. 14 X mz nzokatrkr Mqngrkxtr kc tqmncpxm bagu, aclve angidr Nrpakxmrlz kc tzaprcbz bam. Murde nzalvztr-ngrng amrlx mz Nrpakxmrlz lc natubqpwz mz nzyapwxtipx-krmleng.
15 Krlzpeq kx kxnzrlxngiting nzkqlung dalr Provins kc Esia, trnztu-amqngiung mz nzokatr-krdr ninge, a' mzli ka nzrlaszpelr ninge. X wai-kzle Fijelzs x Hzmcjinis.
16-18 A' abrtz-zlwz-ngrne Onesiforzs. Krlzpeq kxmu nzokatr-krde ninge mztea Efiszs. X mzli kc tqkaputr-ngrmle Rom, rtangrtile ninge, vz vz mzli kx rmcti-ngrde ninge. X trmya-ngru drtqde nzmncpx-krmc mz presin. A' okatr-zvzle ninge. X delc, mz nzkrka'-krnge, tqrlxti-ngrbo mz Kxetu rgu kx na-amrlzle lr ma nyzde mzli ka. X krka'-ngrne kx Kxetu rgu nayc mz drtwrde nide mzli kc nayzlu-ngrm Jiszs.

*1:12 Kzdung leplz nztekqtr-krdr ngalrde lc blepxbz, mz nzrpi-krdr kx, “X lxngitix kx sa na-aclve-angidrle nzlu-krnge, nakrlzbzle mzli kc nabz-ngrne o nzyzlu-krm Jiszs.” Kzdung natq mz Grik tropxu.