5
Mzli kc bqnc, ncblo kx ngi Nardr Pris mrkc Israel mcpxpwz Gct mz nztu-krde mz mzlirdr badr leplz nedeng, murde narlrpx-ngrbzle mz Gct da kx nzkabz leplz x animol kx ngi blz ngr nzipqpxkr Gct alwx ngrdrng. Leplz lcng tr-rlr-ngrpwzu Gct nzvz-krbzlr esz'-krdr bade, a' nangi txpwz Nardr Pris. X Nardr Pris lc krlzle nzyckr drtwrde leplz nedeng, kxmule-esz' trnzkrlzlru nqmq kr Gct x nzvz-rbr-zvzng, murde nide ncblo kx tao kz mz nzatalzngr. Dekc, tqrlrpx-ngrde blz, mz nzxpe-krde alwx ngrdeng, vzmi alwx ngr leplz nedeng.
Trpnzngr ncblo kx narlrpx-lzbq esz'-krde mz nzngini-krde Nardr Pris. A' mcpxpwz Gct, mz nzkqle-krde nide mz nzwzngr lc tqmatq, da kc tqwai nzmcpx-krde Eron mzli kc, mz nzngini-krde Nardr Pris kc kai. Mz nqmq lcpwz, Kraes tr-rlrpx-lzbqu mz nzwzngr lc tqmatq mz nzngini-krde Nardr Pris, a' Gct mcpxle nide mz nzrpi-krbzle bade kx, “Nim Mrlxnge, abzo mzbq ka sa na-aelwapx-ngrbo mz leplz nzngini-krnge Trtem.” Sam 2:7 X trpnzngr Nardr Pris kzble kxmu nzycmne-krbz Gct lc bade. X mz kzdq kz Sam rpile kx, “Nangini-alo-kzp pris mz nzvz-nqblq-krde nzwzkr Melkesidek.” Sam 110:4 Mzli kc Jiszs tqmncbe-ngrde mz nrlc, krka'bz mz Gct kc tqrkrlz nzarlapxngr nide mz nzbzngr x rlxbz da bade mz nzyrni-krde vzmi drlemzte. X ayzlubz Gct natqde murde Jiszs avzo-lzbq mz nzmnclz-krbzle bade. Kxmule-esz' Jiszs nide mrlx Gct, a' ngi me pnz drtwr Gct kx na-alvztr-lzbq mz nzvz-nqblq-krde natqde, kxmule-esz' nzaetqbz drtqde. * 5:6 Mc Nou 14:17-20, x natq kxtopwz mz Hibru 7:1-3. 5:7 Ngalrde lc ycmnetr-ngrde nzkrka'kr Jiszs Getsemzni. Murde krka'-ngrde kx, “Bzkq vz-nqblqq me pnz drtwrnge, a' nangi me pnz drtwrm.” X Gct kabzle bade nzxplrngr kx takitrde nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde kx nabz. 5:8 Drtqgu sa naetq mz nzvz-nqblq-krgu natq Gct mz nrlc ka. A' Jiszs nide lrpzki rgu kx naokatrle nigu mz nzmnclz-krbzku mz Gct.
X mz nzaetqngr drtqde mz nzvz-nqblq-krde natq Trtede, Gct batrpzle bade nzngini-krde Nardr Pris kxmyapx-esz'ngr kx takitrde nzokatr-krde nigu. X yrlq-kzle Jiszs nzngini-alo-krde nou nzrlapxkr leplz amrlx kcng tzmnclz-zvzbzng bade. 10 X yrlq kz Gct nzngini-krde Nardr Pris ngrgu, “mz nzvz-nqblq-krde nzwzkr Melkesidek.” Sam 110:4
Kxnzrlxngiting Naetulzmqng Mz Nqmq Kr Gct
11 Da kqlube kx na-alvztr-ngrne nimu mz nzapukr Kraes Melkesidek. A' rblx nzalvztrngr nimu, murde teblq-mouamu mz nzrkrlz-krmu kxasa zlwz, x da angidr tryatitru narmu. 12 Kxmule-esz' nzrlxngiti-krmu mzli boipe, x mzli ka nzmu takitrpemu nzalvztr-krmu, a' apubeamu itoto kx nzyqbeng, x trtakitrkaple nimu nzmungr dakxnzng kxmqngi. Murde opxm kx navz-mop dq ncblo kx na-alvztr-moule nimu mz nzalvztrngr angidr kcng kai, a' nzalvztrngr kcng tqrblx, trnztakitrkaplr nimu. 13 X mrlx kx nzrlxngiti-krde pobe, apule doa kxtopwz kx rmnq txpwz nei. Murde trkrlzkale nzalvztrkr Nzryrngrkxtr mz da kxtubq x da kxvz-rbr. 14 A' mrlx kx nzrlxngiti-krde brpe, apule mrlx kx mupe dakxnzng kxmqngi. Murde mrlx kxmule lcde krlzpele da kxmrlz x da kxtrka mz nzobqkr Gct, x vz-nqblq-zvzle nqmq kr Gct.

5:5 Sam 2:7

5:6 Sam 110:4

*5:8 5:6 Mc Nou 14:17-20, x natq kxtopwz mz Hibru 7:1-3. 5:7 Ngalrde lc ycmnetr-ngrde nzkrka'kr Jiszs Getsemzni. Murde krka'-ngrde kx, “Bzkq vz-nqblqq me pnz drtwrnge, a' nangi me pnz drtwrm.” X Gct kabzle bade nzxplrngr kx takitrde nzvz-nqblq-krde me pnz drtwrde kx nabz. 5:8 Drtqgu sa naetq mz nzvz-nqblq-krgu natq Gct mz nrlc ka. A' Jiszs nide lrpzki rgu kx naokatrle nigu mz nzmnclz-krbzku mz Gct.

5:10 Sam 110:4