Sam Kratq (3)
Nou Nzarlapxngr X Nzaovxiongr
Nabz ne Devet,
kc tqyrle mzli kc tqdwasz-ngrde mrlxde Absalom.
Yawe, enqmi rngeng nzkqlu-zlwzng,
X nztutitr zvz nardr ninge.
Nzrpilr mz nzyapwxti-krdr ninge kx,
“Gct trtxpnzngr nzokatr-krde nide.”
 
A' Yawe, nim kx mnc-ngale-zvzle ninge.
Nim nou nzaovxio-krnge x nim kx apqtrp drtwrnge.
Delc tqrlxti-ngrbo nzokatr-krm ninge,
X ayzluome natqnge mz newz kxtr nyzm.
 
Murde namwi-angidrx mz nrlckxbq x melz-mopwc' mz nourla,
Mz nzaclve-angidrq ninge.
Kxmule-esz' nztu-ngalelvzlr ninge siu ngr enqmi,
A' trtxpnzngr nzmwxlr-krnge.
Murde krka'-ngrne kx, “Yawe, Gct rnge, vzm arlapx ninge,
X katxpxbz zmatq ngrdrng.”
Yawe, nim nou nzarlapxngr,
X da kxmrlzting amrlx kabzme mz leplz nemqng.