Sam Kranzpnu-esz'-nrade-esz'mz (16)
Drtwr Ngr Nzmnc-zpwxngr
Nabz ne Devet.
Nzkrka'-krnge
Yawe, arlapx ninge,
Murde nim kx abrkitrx drtwrnge.
Nim Kxetu rnge
X nou da kxmrlzting amrlx kcng tqngiscngeng.
Leplz nemqng kcng tztrng mrka mz nrlc,
Nzmyalz-zlwzng x mrlz bange nzmnc-krgr badr.
Nzkxpukr krkcng tzangiolr kxtrngiu Gct angidr sa nartxlvzlz zvz.
A' trna-angiowxu gct rdr kxnzmncng mzlilxlr,
X trnakrka'pou badr.
X trtxpnzngr nzpulio-krnge mepyr ngr blz mz olta nyzdr.
Yawe, apume bange drtc' kxmrlz nyznge x tzme bange lrpzki kx nao-zlix.
X nzlu-krnge yctrpz bam.
X mrlzm bange me ngi bz ngr da kx katimeng x da kx trkatipwe'u bange.
Murde mrlzm bange da amrlx kcng tqkatimeng mz nzngini-krme bange trtenge.
Nzglqlz-krnge Yawe
Yawe, naglqlz-zvzx nim mz nzmailz-krm ninge.
Murde mz nrlckxbq aopxme nabznge mz nzaongr drtwr kxmrlz.
Dcpx zvz mz drtwrnge kx mnc-zvzme bange.
X trpnzngr doa x da kx na-aycngrlrle ninge, murde tu-zvzme mz nibrnge.
Delc nabznge tqabrtz-zlwz-ngrde x drtwrnge tqelalz-ngrmle.
X tqmnc-zpwxpe-ngrne.
10 Murde tr-rlrpx-ngrwq zmatq ngr nzbzngr nzaovxio-krde ninge, ncblo kxtr nem.
X trayrbqtxwq nrkrdrtqnge mz gq mz nzmibi-krde.
11 A' aelwa-zvz-ngrm bange drtwr ngr nzmnc-zpwxngr:
Nzabrtz-zlwzngr kxmyalz vzpxm mz nzxngi-ngrbz nim.
X da kxmrlzting nzvzpx-zvzmqng mz mqm. Aposol 2:25-28, 31; 13:35

Sam Kranzpnu-esz'-nrade-esz'mz (16):11 Aposol 2:25-28, 31; 13:35