Sam Kranzpnu-li-nrade-tq (23)
Kxaclve Sip
Nabz ne Devet.
Yawe, aclve-zvzq ninge apux sip nem.
X trtxpnzngr da kx mnctxpx-ngrne.
Mailz-zvzq ninge me ycngr lue x dakxnzng,
Murde na-amax mrkc tqycngr nrwx.
Amrnaq nzlu-krnge.
X aelwa-zvz-ngrme lrpzki kxtubq, murde drtqm tr zlwz.
Nctoko scm tzmle nzti bange.
X bz scm abrmle drtwrnge mz da kx prtz.
Kxmule-esz' vztrx mz nzlo,
a' trtxpnzngr da
kx namwxlrtix.
Murde nim Yawe, kc tqmncme bange.
Alebzme nange dakxnzng,
Mz mzlir enqmi rngeng.
Aelubzme narnge tolo,
X drtwrnge elalzm.
Krlz-angidrx kx sa naka-zvzme bange zmrlz ngrm x nivz lrm,
X sa namnc-zvzx ma nyzm.