Sam Kranzpnu-esz'mz-nrade-esz' (61)
Vzmibz Ninge Mz Butqbr Kxmqngi
Nabz ne Devet kx yrbzle mz kxrmailz ngr dzbe kxnzngrng.
Gct, xlrm nzyrni-krnge,
X lalztqm mz nzkrka'-krnge.
Kqlex nim murde mncx esz'-krnge, x nabznge talvzo zlwz.
Vzmibz ninge mz butqbr kxmqngi.
Murde nim lrpalvc nyznge,
Me rlakitrx mz mq enqmi rngeng.
Rlr-ngrm bange nzmncpx-alo-krmc mz ma nyzm.
Murde na-apux nei kio kx mnc-kapqlzbz mz nabx lxede.
Gct, abrtzlvzq nzesalz-krnge nzangrlvz-zvz-krnge nim.
Murde krlc takitrde leplz kcng tzamrluelr nim.
Kam bange nzlungr kxboi, ninge king nem,
Murde nzmnc-krnge navz zvz.
Okatrp ninge mz nzaclve-angidr-krnge leplz nengeng mz nzmnclz-krbo mz zmatq ngrm.
Ayrbqpx ninge mz nzaodu-zvz-krm ninge x nzangidati-krm natqm.
Delc na-angrlvz-zvzx nim,
Mz nzale-krnge da kc tqesalz-ngrbo bam.