Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-li (82)
Gct Pipxle Kx Kxnzetung Nzvz-rbrng
Nabz ne Asaf.
Gct wxbuom me matq nyzde,
Murde napipxle kx kxnzetung nzvz-rbrng.
Rpibzle badr kx, “Nzaclve-krmu leplz narsakrlrngr.
A' bzkq okatramu kxdrka'-ngrng nzmyaszpx-krdr kxnztubqng.
Murde mz nzwz-krmu natubzmu mz nibr kx trpnzngr scdr da x doa kxnzbzszng,
X naokatramu kxnzkxpung x kxtrnzxplrung.
Murde na-arlapxbzmu krkcng trpnzngr scdr zmatq
Mz mq kxdrka'-ngrng.
Ngqngu-plxsramu x trpnzngr da kx krlzamu, murde nqmq krmung amrlx trka-zlwzng.
X trpnzngr da kx opxm mzli ka mz nrlc.
Nimu kxnzetung murde kapebo bamu zmatq ngr nzrmailz-krmu.
X nimu amrlx apuamu mrlxng Gct kc tqmyalz-esz'ngr. Jon 10:34
Kxmule-esz', a' mrbrtr mz drtwrmu
Kx zmatq kc tqwz-xgleamu nzkrlz nzrkatxpx-ngrbz,
Da kc tzwai nzrkatxpxpe-ngrbz zmatq mz kzdung kxnzetung.
X nabz-kzamu da kc tzwai leplz amrlx mz nzbz-krdr.”
Gct, vzm mz nzaclve-krm leplz mz nrlc tulvzo,
Murde lr drtc' amrlx nzmnclzbzng mz zmatq ngrm.

Sam Kranzpnu-rtqmz-nrade-li (82):6 Jon 10:34