Sam Kranzpnu-rpwxmz (90)
Nzmrbckr Nzlukr Leplz
Nabz ne Mosis, ncblo ne Gct.
Kxrpalz Kc Tqmnc-alo
Kxetu, yzutr pnz mzli kc, krlzmle mzbq ka
Nzngini-krm me rlakitrkr.
Mzli kc trwzka-ngrn nrlc x newz ngrdeng, mncpe-kaiq.
Murde nim Gct, x nzmnc-krm la tqyc tqyc.
Rpime bagr kx, “Yzlu-mouamu,”
X mz nzbz-krgr yzlu-moukr mz drtc' kc tqwz-ngrn nigr.
Mz drtwrgr, yiz kx siu mz nrlc ngi mzli kxboi, a' mz drtwrm mzli mrbcnepwz,
Apunede zbq kx esz' kx yrkrpxpe.
5-6 Mz nzmilxtxo-krm nigr rblx nzrlolvzngr,
Apunede nzrmwiblengr kc tqmrbrtr ani mz drtwr.
X nzmnc-krgr mrbcne apunekr nabr kx yru mz nourla x nrpqdr mztr luli.
A' kx krlzbzle milzpq sc tzblopeng x tztatiopeng murde nzpqkr nzulr nepi.
Nzmrbcnekr Nzlungr Mz Nrlc Ka
Da kc tqwai nzodati-krm nigr
Mz nzpqkr zngya ngr drtwrm.
Murde zyzlr ngrm pnamilxtile alwx rgrng
Kcng tqyrlq-kapqkrng.
X zngya ngr drtwrm amrbctrple nzlu-krgr.
X mz nzbz-ani-krgr apukr zycmini kx esz'.
10 Nzmnc-krgr krlz-txpwzle yiz kxnzpnu-rlimz (70),
A' nzmu nrkrdrtqgr kx tqxplrle krlzbzkr yiz kxnzpnu-rtqmz (80).
Yiz lcng tqyctrngr nzwz-katongr x nzetqkr drtq,
Nzyrkrpx-aning x sc tqbzpekr.
11 Nzmu namckr nzxplrkr nzngyatikr drtwrm alwx
Nzamrlue-krgr nim naetunepx kz mz nabzgr.
12 Okatrp nigr mz nzkrlz-krgr drtwr ngr nzmrbcnekr nzlu-krgr,
Murde nzmnc-krgr mz nrlc navz-nqblqle nzyrplapx-krm.
Yawe, Aelwa-mou-ngrm Zmrlz Ngrm
13 Yawe, bzkq ngyati-alo drtwrm nigr, kxnzawz nemqng,
A' tekqtr drtwrm x nayc mz drtwrm nigr.
14 Namc-zvzkr nzaodu-krm nigr mz nourla kang kqlu,
Murde navz zvz nzangrlvz-krgr nim mz nzabrtzngr.
15 Kxmule-esz' yiz kqlu avz-ngrbzme drtwrgr mz nzkxpu-krgr mzli kc,
A' tekqtrpz yiz lcng mz nzaelalz-krme drtwrgr mzli ka.
16 X aelwa-mou-ngrm bagr rkx kcng tzkctipxng mz zmatq ngrm,
Murde doa negrng namc-kzlr nzmyalz-krm.
17 Gct, Kxetu rgr, okatrp nigr mz zmrlz ngrm.
Murde nra nzwz-krgr nayc-zvzbz.