Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-li-nrade-esz' (121)
Gct Aclve-zpwxle Nigu
Nabz kx nzngrnelzngr Jerusalem mz nzangiongr.
?Myx me narmcti-ngrne kxnaokatrle ninge?
?Sa navzom mz newz ngr nrlc ka?
Trtingr. Murde Yawe Kxrpalz kc tqwz-ngrde bongavz x drtc',
Nide txpwz kx naokatrle ninge.
3-4 Da zpwx! Murde Yawe obq zvz,
X aclve-angidrle nigu lr Israel,
Mz nzapu-krgu sip nedeng.
A' tramau x trmwiu, murde ma tqtaoku.
Yawe ngi tegu badr,
X tu-zvzm mz nibrgu,
Murde trtxpnzngr doa x da kx na-atrkatile nigu
Mz nrlckxgrlx x mz nrlckxbq.
Yawe arlapxle nigu mz nzkxpu-krgung amrlx,
Murde namnc-zpwxku.
X aclve-zvzle nzvz-krgu x nzmnc-krgu,
Mzli ka x tqyc, tqyc.