Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-tq-nrade-tq (133)
Nzesz'tikr Drtwrgu
Nabz ne Devet kx nzngrnelzngr Jerusalem mz nzangiongr.
Lqngipx x mrlzvxi
Mzli kc leplz tzmnctr-lxblr-ngrdr mz nzesz'tikr drtwrdr.
Nzesz'tikr drtwr lqngipx apule nzyrleokr tolo mz nar Eron x nrpnr naode, krlzo-kzpzle lrpzde,
Mzli kc tzaelu-ngrde tolo mz nzngini-krde Nardr Pris.
X nzesz'tikr drtwr mrlzvxi apule nzdco-krm tewa
Mz newz nyzgung mrkc tqmingr zvz.
Murde da kc tqmrlzting amrlx tqkam Yawe bagu nzvzpxmqng Jerusalem,
Myapxbz nzmnc-zpwx-zvz-krgu mz drtc' nyzgu.