Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-tq-nrade-esz'mz (136)
Aodu-zvzle Nigu
Kxrpalz
Aodu-zvzle nigu. Awi-ngrbzku bade
Mz nzmrlz-esz'ngr-krde. Aodu-zvzle nigu.
2-3 Aodu-zvzle nigu. Kxetu r kxnzetung
Myaszlzle kxnzmncng mzlilxlr. Aodu-zvzle nigu.
4-5 Aodu-zvzle nigu. Wz-ngrde rkx kxmatq,
Bongavz mz nzyrplapx-krde. Aodu-zvzle nigu.
Aodu-zvzle nigu. Wznedz-ngrmle drtc'
Me boongr prla. Aodu-zvzle nigu.
7-8 Aodu-zvzle nigu. X wz-ngrde nepi
Nayzlr mz nrlckxngrlx. Aodu-zvzle nigu.
Aodu-zvzle nigu. Wz-ngrde temz badr vri
Nayzlrng mz nrlckxbq. Aodu-zvzle nigu.
Aovxiole Enqmi Rgung
10 Aodu-zvzle nigu. Nibqtile enqmi rgung,
Kxmztr nzmc kai ne lr Ijipt. Aodu-zvzle nigu.
11 Aodu-zvzle nigu. Rkamilzmle nigu
Lr Israel mz mzlir lr Ijipt. Aodu-zvzle nigu.
12-14 Aodu-zvzle nigu. Mz zmatq ngrde kx xplr,
Akipxle Prla Bla. Aodu-zvzle nigu.
Aodu-zvzle nigu. X mailzkimle nigu,
Leplz nedeng mz nzti rde. Aodu-zvzle nigu.
15 Aodu-zvzle nigu. A' rtco-ngrde prla
King x ami r lr Ijipt. Aodu-zvzle nigu.
16 Aodu-zvzle nigu. X mailztrle nigu
Leplz nedeng lzke. Aodu-zvzle nigu.
17-18 Aodu-zvzle nigu. Nibqtile king kxnzxplrng.
Apoopemle king kxnzmatqng. Aodu-zvzle nigu.
19 Aodu-zvzle nigu. Nibqle King Sihon,
King r lr Amctq. Aodu-zvzle nigu.
20 Aodu-zvzle nigu. X aovxiole King Og,
Kc tqngi king r lr Basan. Aodu-zvzle nigu.
21-22 Aodu-zvzle nigu. Aprcmle drtc' nyzdr
Bagu, nigu lr Israel. Aodu-zvzle nigu.
Aclve-zvzle Nigu
23 Aodu-zvzle nigu. Trmrbrtru mz drtwrde
Nzkxpu-zlwz-krgung. Aodu-zvzle nigu.
24 Aodu-zvzle nigu. Arlapxbzle nigu
Mz mq enqmi rgung. Aodu-zvzle nigu.
25 Aodu-zvzle nigu. X rkabz dakxnzng
Mz krkcng tzlung amrlx. Aodu-zvzle nigu.
26 Aodu-zvzle nigu. Glqlzku Gct kc Heven,
X awibzku bade, aodu-zvzle nigu.