Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-nzlvqn (150)
Naelabzku Mz Yawe
Naglqlzku Yawe mz nzmnc-krde Mangr-nzangiongr,
X nzmnc-krde Heven kc tqmyalz.
Na-angrlvzku nide nzmyalz-esz'ngr-krde
Mz nzale-krde da kcng tqmatq.
3-5 Naelamibzku nrasrpwale
X natz-katobzku bade kcte.
Naelabzku bade navzmi nzayrpla-krgu da,
Nzrta-krgu da, x nzayrlewz-krgu da mz mqgu.
Navxubzku trpu x ncblei.
X na-ayrniku gita x ukzlele mz nzglqlz-krgu nide.
Nigu kxnzlung amrlx, naelalz-ngrm drtwrgu Yawe.
Naglqlzku Yawe!