2
Warraarrawindi-lhangu amburru-burraa maaḻamburrg-galawaj wugurru.
Nugawaj aadanu Titus, bamba-magana, anaani wiij-nguynju anaani ana-lhaawu aniijgubulu. Bamba-magana waadurru warra-mijiwanggu, nguynju amburru-lhambaamburrg amburru-burraa. Marri amburru-burraa maaḻamburrg, amburru-waḏbirr wugurru. Marri amburru-jambarrgina maaḻamburrg. Marri ambarraa-ḏamarr-ngu-burraa warruburru-yung warra-mulung-aynbaj-guy. Marri amburru-lhara andhurrg wugurru.
Waadurru bamba-magana warra-ngaja-ngajiwanggu-wuy, nguynju yungguyung amburraaṉbina maaḻamburrg-waj, waadurru yamba na-God-jinyung warra-wurru-wurruj. Bamba-magana, nguynju yagi yungguyung wurraaladi-yamawi warra-mulung-aynbaj-guy. Marri anubani-yung nguynju yagi yungguyung wirri-yanga-yangi anubani ana-bungurru. Nguynju maaḻamburrg ambarra-yiyina wugurr. Marri anubanila-wala, nguynju yungguyung ambarra-yiyina warruburru-yung warra-miyn-ngaḻaynji. Nguynju yadhu ambarra-ngaynbandii warra-miḏaṉngina-yung marri warra-mijburrayung wugurri-nyinyung. Marri amburru-waḏbirr, marri amburru-ngalngalijgina ana-lhirribala. Nguynju yungguyung amburraarraalgaalgurmani anubani-rruj wugurri-rruj anaanga-rruj, marri ambarra-man.galagana warra-mulung-aynbaj-guy, marri ambarra-yandhurrbangana wugurri-nyinyung warra-miḏaṉngina-yung. Nguynju yadhu, waari warraaynbaj ambiiladi-yamawi anubani ana-lhaawu na-God-jinyung wugurru.
Aadanu bamba-magana ngijang warruburru-wuy warra-mijgulmurr-wuy. Nguynju yungguyung amburru-waḏbirr yungguyung. Nugawaj aadanu Titus, baaṉbina aniij-mamaaḻang nguynju bamba-bajiyina warruburru-wuy warra-mijgulmurr-wuy, nguynju yungguyung amburru-waṉbina yij-mamaaḻang wugurru. Anubani-yung-maynji bamba-magana, ba-yambina andhurrg-galawaj marri maaḻamburrg-galawaj. Ba-waḏbirr, ba-yambina maaḻamburrg-galawaj ana-lhaawu. Nguynju yungguyung warruburru-yung warra-mulung-aynbaj yagi ngarrambiiladi-yamawi ngagurru anaani.
Wugurraayung warruburru-yung warra-yandhurrbangana-yinyung, warruburru-yung warra-waṉagana-yinyung, bamba-magana, “Nugurri-nyinyung warra-bu-buunggawa, warruburru-yung nambambii-ḏagaana, marri nambarra-yandhurrbangana nguynju yungguyung warruburru-yung ari amburru-waḻaaḻarrii, warruburru-yung. Yagi ngijang narraa-gaagijgi narra-yambi. 10 Yagi nurraamajangi. Numburru-jambarrg, maaḻamburrg-galawaj numburraaṉbina nugurru.” Aadanu bamba-magana danu, nguynju yungguyung ambarra-yiyina warra-mulung-aynbaj-guy, aadanu ana-lhaawu na-God-jinyung, ngarrani-wiri-gana-yinyung ngagurraa yungguyung, danu ana-lhaawu wu-mamanunggu, dani-yung.
Na-Jesus Christ ni-yiynjiiyn ngagurraa yungguyung.
11 Warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung amburru-burraa maaḻamburrg-galawaj wudani-yung-jii. Niga yamba na-God ngarrani-bajiyini danu ngarrani-walgaṉmana, nguynju yungguyung warraarrawindi warra-wurru-wurruj ambani-wiri-gana yungguyung wugurru.
12 Wudani-yung-gala ngarrani-marrbuy-wana, ngaambu-muḏaḏbang aḏaba, yagi ngurraarra-ngaynbandi anaani-rruj ana-lhal-lhangu-rruj anaarrawindi-lhangu. Anubani-yung ngaambu-burraa ngaambu-waḏbirr, marri ngaambu-mamanunggu, marri maaḻamburrg-galawaj ngaambu-burraa, anaani-rruj ngurru-burraa-rruj ana-lhal-uj ngagurru. 13 Wurrugu ngirri-rangarrii marri, nguynju anubani-rruj ngaambu-waḻaaḻarrii-maynji, ngurru-wurri-dhaḻagina, wurrugu nubagi-yung na-Jesus Christ ani-rabalang marri. Niga-waj ngagurri-nyinyung na-runggal-yung na-God marri ngarrani-wiri-gana-yinyung. Wurrugu marri aniigiyn marri ani-milhiynjina runggal-windiyung. 14 Niga na-Jesus ni-yiynjiiyn ngagurraa yungguyung, marri ngarrani-bayarra-gayn wubanila a-yij-galaaladi-wala. Marri ngarrani-mamanunggu-wayn ngagurraa, nigaajbaj, nigawi-nyinyung-mirri. Nguynju yadhu ngagurru ngirri-ngaynbandii windiyung ngaambu-waṉbina yij-mamaaḻang-galawaj anaani.
Bamba-magana warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung, bamba-dhi-maṉdhii wugurru.
15 Nugawaj Titus, ba-yambina wudani-yung-jinyung a-lhaawu. Bamba-magana warruburru-yung wurru-jambarrgina-yinyung, bamba-dhi-maṉdhii, nguynju yadhu amburraaṉbina maaḻamburrg-galawaj, marri yagi wurru-waṉbi aniij-galaaladi-yinyung. Nugawi-nyinyung ana-lhaawu anubani-yung, anggu-waḏa-waḏaḏ. Warraaynbaj yagi nimbiigaminij-gaandirri nagang aadanu.