^
1 ATESALONIKA
Kuyamikira Chikhulupiriro cha Atesalonika
Utumiki wa Paulo ku Atesalonika
Paulo Afunitsitsa Kuonanso Atesalonika
Nkhani Yolimbikitsa Kuchokera kwa Timoteyo
Moyo Wokondweretsa Mulungu
Kubweranso kwa Ambuye
Tsiku la Ambuye
Malangizo Otsiriza