Baruwa ya kwandza ya
JOHANA KWA AT'U OSI
Uthongodhyeri
Baruwa ii yandhikwa ni mut'u aifwaye Johana. Johana were ni mumwenga kahi za aryahu ahumwi a Jesu Masihi. Kahi za wakathi uu Johana were adzakala muthumia.
Lengo ra baruwa ii
Johana wandhika baruwa ii ili aahendye aryahu at'u mariomukuluhira Jesu makale na hakika kahi za kumukuluhira Jesu kwao (5:13). Sababu nyingine iriyomuhendya Johana aore baruwa ii, were ni kuambiriza at'u mariomukuluhira Jesu madzimanyirire na alimu a ulongo (2:26). Kwani kwereko na alimu mariokala makifundisha at'u kukala roho h'akeye ndo mbidzo, ela mwiri na maut'uge gosi ni mui.
Maut'u garigo mumu
Neno ra uzima 1:1-4
Mulungu nde Mulangaza 1:5–2:6
Amuri mbisha 2:7-17
At'u mamupingao Masihi 2:18-27
Ana a Mulungu 2:28–3:10
Mahendzo 3:11–4:21
Kumukuluhira Mwana wa Mulungu 5:1-21
1
Neno ra uzima
1:1 2:13-14; Joh 1:1-2, 14; Uzima: 4:14; 6:35; 8:12; 11:25Siswi funamwandhikira uv̱oro uu dzulu za neno ra uzima. Neno riri rakalako hatha kabila urumwengu k'audzaumbwa. Fwarisikira na masikiro gehu, fukirona na matso gehu na fukirigut'a na mikono yehu yenye na pia fukirilola. 1:2 Fu mashudhia: Joh 15:27Bai siswi fwawona na matso wo uzima wakathi urihoonekana, kwa vizho funadima kuamba kukala fu mashudhia a kit'u kicho. Kwa ut'u uwo funamwambiriza dzulu za uwo uzima* 1:2 Uzima wa kare na kare haha, manaye ni Jesu Masihi. Johana 1:1. wa kare na kare uriwokala na Babiyehu Mulungu, na badaye ukidza ukiikwa lwazu kwehu. Siswi funamwambiriza dzulu ya gago furigogaona na matso na kugasikira na masikiro gehu. Funahenda vivi ili ninwi na siswi fudime kushirikiana. Kushirikiana kuku ni kuryahu kwa siswi na Baba Mulungu na Mwanawe Jesu Masihi. 1:4 Joh 15:11Bai funamwandhikira maut'u gaga, ili yo raha furiyo 1:4 Maoro mangine ganaamba, ‘ili yo raha muriyo nayo,’ nayo idime kukamilika.
Mulungu ni mulangaza
1:5-7 Joh 8:12 1:5 1 T'imo 6:16Vikara uu ndo uv̱oro furiwosikira akiunena iye Masihi, kukala: Mulungu ni mulangaza, na kwakwe iye k'akuna kiza. 1:6 2:4Kwa vizho fukidziamba kukala funashirikiana na Mulungu, kuno ko go mahendo gehu ni here mut'u anendaye kizani, fundakala fu alongo, na fundakala k'afuishi kuthuwana na ujeri. 1:7 3:5; Isa 2:5; Aebu 9:12; Ugun 1:5Ela fukiishi here at'u mario mulangazani, dza vizho iye Mulungu arizho kahi za mulangaza, fundashirikiana, na milatso ya Jesu indafuusiza dambi zehu zosi.
Fukidziamba k'afuna dambi, fundakala funadzikenga enye, na uwo ujeri wa Mulungu undakala k'aumo mo mioyoni mwehu. 1:9 Zabu 32:3-5Ela fukizisema dambi zehu lwazu kwa Mulungu, iye andafusamehe na afuusize uwi wosini. Mana iye Mulungu ni mwaminifu na muhachi. 10 Fukidziamba kukala k'afudzahenda dambi yoyosi, fundamuhendya Mulungu aonekane mulongo, na riro nenore rindakala k'arimo mo mioyoni mwehu.

1:1 1:1 2:13-14; Joh 1:1-2, 14; Uzima: 4:14; 6:35; 8:12; 11:25

1:2 1:2 Fu mashudhia: Joh 15:27

*1:2 1:2 Uzima wa kare na kare haha, manaye ni Jesu Masihi. Johana 1:1.

1:4 1:4 Joh 15:11

1:4 1:4 Maoro mangine ganaamba, ‘ili yo raha muriyo nayo,’

1:5 1:5-7 Joh 8:12

1:5 1:5 1 T'imo 6:16

1:6 1:6 2:4

1:7 1:7 3:5; Isa 2:5; Aebu 9:12; Ugun 1:5

1:9 1:9 Zabu 32:3-5