Baruwa ya kwandza ya P'aulo kwa
ATH'ESALONIKE
Uthongodhyeri
Baruwa ii ya Ath'esalonike yandhikwa ni P'aulo. P'aulo ndiye ariyekwendaandzisha kanisa kuko (2:13, 14). Wakathi arihokala a kuko k'amutegemeere mut'u, ela wadzirisa kwa mikonoye mwenye (2:9). At'u a mudzi uu wa Th'esalonike makala makivoya milungu ya vizuka kabila k'amadzamumanya Jesu (1:9). Ela marihokudzamumanya Jesu makala aaminifu kwakwe sana, hatha ao at'u angine kahi za jimbo riro makiusikira uwo Uv̱oro Udzo wa Bwana (1:8). Vinadimikika kukala baruwa ii ndiyo ya kwandza kundhikwa ni P'aulo na pia vinadimikika kukala baruwa ii ndo Maoro ga kwandza kundhikwa kahi za Kilagane kisha.
Lengo ra baruwa ii
Bai P'aulo arihokala anaenderera t'ot'ot'o kuhubiri Uv̱oro Udzo wa Masihi, kwambola at'u angine makikwatya kumupinga sana. P'aulo arihoona vizho, akiuka achenda kut'u kuifwako Athene. Badaye akimuhuma musenawe T'imoth'i kwendamanya chamba Amasihia manaendereradze (3:1-5). T'imoth'i arihouya wakudza na ripoti mbidzo. Wamwambira P'aulo kukala ao Amasihia manaenderera kumukuluhira Jesu na kidza manahendzana t'ot'ot'o (3:6-10). Ela hatha hamwenga na vizho, kanisa ra Th'esalonike rere rina shidha. Kwani kwereko at'u angine mariokala k'amahenda kazi kaheri, kwa kukala were manaona Bwana Jesu a hehi na kuuya (4:11, 12). Shidha nyingine ni kukala were kuna at'u mariofwererwa ni at'u a kwao, na makiona ni here mangamika mana mafwa kabila Masihi kuuya. Ndo P'aulo akiaeleza lwazu garyahu gandikokala kabila Bwana Jesu kuuya (4:13-15). Pia P'aulo waaadha dzulu za viryahu marizho ni maishi kahi za Masihi kahi za kumuthariza kwao (5:1-11).
Maut'u garigo mumu
Mulamuso 1:1-3
Kuluhiro ra Ath'esalonike na miishire yao 1:4–3:13
Maisha ga Amasihia gav̱iryazho kukala 4:1-12
Maadho na maut'u ga mwisho-mwisho 5:12-28
1
1:1 Silivano: 2 Akor 1:19; 2 Ath'es 1:1; 1 P'et 5:12; T'imoth'i: 1 Akor 4:17; Th'esalonike: Mahe 17:1Baruwa ii ninaiora mimi P'aulo, na Silivano,* 1:1 Silivano na Silasi ni iye mut'u mumwenga. na T'imoth'i, yende kwa kanisa ra Ath'esalonike, at'u a Mulungu Baba na Bwana Jesu Masihi. Bai nema na dheri navikale kwenu.
P'aulo anaalika Ath'esalonike
1:2-3 2:13; Afil 1:3; Akol 1:3; 2 Ath'es 1:3; 2:13Bai ndugu zangu, funamulazhira muv̱era Mulungu kila wakathi kwa ut'u wenu nyosi, na funamuvoyera kila wakathi kahi za mavoyo gehu. 1:3 5:1-2Kila fuvoyaho funakumbukira mbere za Baba Mulungu viryahu murihenderazho ro kuluhiro renu. Na pia funakumbukira viryahu mahendzo genu garizhomuhendya muhende kazi na chadi, na viryahu th'amaa yenu ya kuuya kwa Bwana Jesu Masihi idzizhoimat'o. 1:4 2 Ath'es 2:13, 16Ndugu zangu funamanya kukala Mulungu anamuhendza zhomu na adzamutsagula mukale at'ue. 1:5 1 Akor 4:20Kwani wo Uv̱oro Udzo furiwomurehera were si wa maneno mahuhu bule, ela fwaureha kwa nguvu za Roho Mweri, na kidza iye Roho Mweri akikala shudhia kwenu kukala zho furizhonena kwenu were ni zha ujeri. Ninwi munamanya viryahu furizhokala fukiishi haryahu furihokala fu hosini. At'u siswi fwaishi namuna iyo kwa ut'u wenu. 1:6 Mahe 17:5-9; 2 Akor 6:10; 2 Ath'es 3:7, 9Ninwi mwauhokera wo Uv̱oro Udzo na raha ingahokala, wakathi munauhokera mwapata thabu nyinji. Raha ii mwaigerwa ni Roho Mweri. Na kwa ngira ii bai mwafuigiza siswi hamwenga na Bwana. Kwa vizho mukinyesa mufano mudzo kwa at'u osi maaminio kahi za jimbo ra Mak'edonia na ra Akaia. 1:8 Arum 1:8Na vivi be kula kwenu ninwi ro neno ra Bwana ridzatsamuka kila hat'u, si Mak'edonia na Akaia thu-thu-thu. Kwani kila hat'u fwendaho at'u manafwambiriza viryahu murizho munamukuluhira Mulungu t'ot'ot'o. Hatha k'avimala funene rorosi kuambiriza at'u. 1:9 Joh 17:3; Mahe 14:15Ao at'u osi manasumurira zho murizhofuhokera, haryahu furihomutsemberera, na viryahu murizhoricha kuhasa vizuka na mukimuthuwa Mulungu wa jeri na ariye moyo. 10  1:10 5:1-2, 9; Arum 5:9Kidza mananena dzulu za viryahu murizho munamuthariza Mwana wa Mulungu adze kula mulunguni. Mulungu wamufufula iye mwanawe Jesu kula kuzimu na iye Mwana nde ahuthizhaye na cho kitai cha Mulungu kidzacho.

1:1 1:1 Silivano: 2 Akor 1:19; 2 Ath'es 1:1; 1 P'et 5:12; T'imoth'i: 1 Akor 4:17; Th'esalonike: Mahe 17:1

*1:1 1:1 Silivano na Silasi ni iye mut'u mumwenga.

1:2 1:2-3 2:13; Afil 1:3; Akol 1:3; 2 Ath'es 1:3; 2:13

1:3 1:3 5:1-2

1:4 1:4 2 Ath'es 2:13, 16

1:5 1:5 1 Akor 4:20

1:6 1:6 Mahe 17:5-9; 2 Akor 6:10; 2 Ath'es 3:7, 9

1:8 1:8 Arum 1:8

1:9 1:9 Joh 17:3; Mahe 14:15

1:10 1:10 5:1-2, 9; Arum 5:9