Baruwa ya kwandza ya P'aulo kwa
T'IMOTH'I
Uthongodhyeri
T'imoth'i wakala achenda harya na harya na P'aulo kuhenda kazi ya Mulungu. Kwa viryahu marizhokala osi manamukuluhira Mulungu, makala hatha ni here mut'u na mwanawe (1:2). P'aulo wahenda kazi sana na T'imoth'i ndosa ukishoma baruwa nyinji za P'aulo, undaona adzamuhadza T'imoth'i.
Lengo ra baruwa ii
Baruwa ii yaorerwa T'imoth'i, ela ko ukiishoma undayona ina maut'u manji gadzigohadzwa dzulu za kanisa ra Mulungu. Mumo ukishoma undaona viryahu P'aulo arizhoika mulongozo dzulu za kutsagula vilongozi kanisani (3:1-7; 3:8-13; 5:17-20).
Maut'u garigo mumu
Mulamuso 1:1-2
Mulongozo wa kanisani 1:3–3:13
Siri bomu 3:14–4:5
P'aulo anamuadha T'imoth'i 4:6–6:21
1
1:1 Muhumwi: 2:7; Mwokoli: Tit 3:4; Th'amaa: Akol 1:26-27Kula kwa P'aulo, muhumwi wa Masihi Jesu ariyetsagulwa kwa amulo ra Mulungu, mwokoli wehu na Bwana wehu Masihi Jesu, ariye vivi nde th'amaa yehu. 1:2 T'imoth'i: 1 Akor 4:17; Mwanangu: 1 Akor 4:15; 1 Ath'es 2:11; Tit 1:4Baruwa ii namwandhikira T'imoth'i, ambaye ni mwanangu mwenye kahi za ro kuluhiro huriro naro. H'aya bai, Baba Mulungu hamwenga na Bwana wehu Masihi Jesu namamuhase zhomu, na mamuhendye kukala at'u enye mbazi na mamup'e dheri.
P'aulo anamwamba T'imoth'i akale matso asikengwe
1:3 Efeso: Mahe 20:1 Alimu a ulongo: 4:1-10; 6:3-5, 20-21; 2 T'imo 2:16-18, 23-26; Tit 1:10-16; 3:9-11Vikara nirihokala ninenda Mak'edonia nakwambira uthuwe kukala Efeso. Na hatha vivi nazho nahendza uthuwe kukala kuko. Kwani kuna at'u mario manafundisha maut'u ga ulongo. Bai ambire mariche. 1:4 4:7; 6:20; 2 T'imo 2:16, 23; 4:4; Tit 1:14Akanye mariche kungamiza wakathi wao na uv̱oro wa ngano na kidza mariche kufundisha dzulu za minyilili mire ya akare. Maut'u gaga k'agana faidha yoyosi. Badala ya kuaviza o at'u mamanye mupango wa Mulungu kwa kukuluhira, go ganaahendya manenezane. 1:5 1:14, 19; 2:15; 4:12; Arum 12:9; 13:10; 1 Akor 8:1; Agal 6:10; 2 T'imo 1:3, 13; 3:10; Tit 1:15Lengo ra kukwamba uhende vizho ni kwamba nahendza at'u makale na mahendzo. Mahendzo gaga ganapatikana kwa mut'u mwenye moyo mwaruhe, ariye k'ana wasiwasi mo moyoni, na ana kuluhiro ra jeri. 1:6 1:4; 6:4, 20; Tit 1:10At'u angine mavilozera mongo vivi na machangamika ngira na makithuwa masumuriro ga kizuzu. At'u aa manahendza kufundisha sheria ya Mulungu, ela ko o enye kare k'amavimanyat'o zho manenazho na kidza gago marigo manaamba chaa ndo karakara, nago k'amagaelewa bule. 1:8 Arum 7:12, 16Yo sheria here fumanyazho si kwamba ni mbii, ni mbidzo na ni mbidzo ikihumirwa here vimalikanazho. 1:9-10 Agal 5:19-21Kidza here fumanyazho sheria k'aiikirwa at'u ahachi. Sheria iikirwa aryahu at'u mario ni athiriri na k'amasikira, at'u mario k'amakimulungu na enye dambi. Kidza iikirwa at'u mario si aeri na mario k'amendzi maut'u ga Mulungu. Pia sheria iikirwa aryahu at'u malagao babizao na mamizao enye na angine ambao manalaga at'u. 10  1:10 4:6; 6:3; 2 T'imo 1:13; 2:2, 15; 3:14; 4:2-3; Tit 1:9; 2:1, 7-8Iyo sheria vizho iikirwa aryahu at'u mario ni azindzi, na mario ni mashoga, pia iikirwa at'u maiyao at'u na kuaguza here atumwa. Sheria pia iikirwa at'u mario kazi yao ni kukenga andziyao na kumboza ushahidhi wa ulongo, iyo vizho iikirwa aryahu osini ambao manenda kinyume na mafundisho ga jeri. 11  1:11 1 Ath'es 2:4Mafundisho gago ganagwirana na wo Uv̱oro Udzo wa nguma uriwo ni wa Mulungu ariye ni wa kulikwa. Uu uv̱oro uu waikwa mikononi mwangu ni iye Mulungu.
P'aulo anamulazhira muv̱era Mulungu
12  1:12-17 2:7 1:12 Agal 1:15-16Bai namulazhira muv̱era Bwana wehu Masihi Jesu, adziyeenderera kunip'a nguvu kahi za kazi ii. Iye Bwana wanilola na akinona ninakuluhirika na yo kaziye, bai akinitsagula nimuhumikire, 13  1:13 Mahe 8:3; 9:1-5; 1 Akor 15:9; Agal 1:13Idzaho haho nyuma nakala nikimuhukana na kumutesa na kumutsuha-tsuha nyomba. Ela bai Mulungu akinionera mbazi, mana gago were nagahenda jeri, ela hasiho kumanya nahenda makosa na kidza were sidzangwe kukuluhira. 14  1:14 1:5; 1 Akor 15:10Bai ye Bwana Mulungu wehu akinanyesa kukala ananihendza jeri-jeri, akinihenda nimukuluhire Jesu nikale na mahendzo kahi za ye Masihi Jesu. 15  1:15 Luk 15:2; 19:10; Arum 5:8Bai ye Masihi Jesu wakudza mumu urumwenguni kuokola at'u enye dambi. Na ut'u uu be ni jeri kamare na unakuluhirika, kila mut'u anav̱irya authuwe na aukubali mana mimi mwenye were ni mudambi kuriko at'u osi. 16  1:16 Aefe 3:7-9; Akol 1:25Ela kwa ut'u uwo bai nikionerwa mbazi, mimi ambaye were k'akuna anifikaye kwa dambi ili ye Masihi Jesu anihumire here mufano wa viryahu adimazho kumuvumirira mut'u, na pia aryahu mandiokudzamukuluhira na mapate uzima wa kare na kare, nao mapate mufano. 17  1:17 Arum 16:27Vikara naagerwe nguma na aishimiwe iye Mulungu ariye muthawali wa kare na kare, ariye k'adima kufwa, k'adima kuonewa na matso na iye thu nde Mulungu h'akeye. Bai Mulungu iye naagerwe nguma na aishimiwe hatha kare na kare! H'aami.
18  1:18 4:14; 6:12; 1 Akor 9:24-25; 2 T'imo 4:7-8; Jud 3Vikara T'imoth'i mwanangu, namala nikulagize ut'u fulani kulingana na wo unabii uriwombozwa dzuluzo. Bai uwe gathuwirize gago garigonenwa, ili udime kuipigat'o yo k'ondo. 19  1:19 1:5Hakikisha udzarigwira kurunya ro kuluhiro na ukale mo moyoni k'una wasiwasi. Kwani ma kuko at'u mario k'amasikizire mioyo yao inaambadze, bai kwa kuhenda vizho, ro kuluhiro rao rikinongeka-nongeka. 20  1:20 Humenayo: 2 T'imo 2:17; Alekizanda: 2 T'imo 4:14; Shethani: 1 Akor 5:5Mufano wa at'u dza vizho ao ni Humenayo na Alekizanda, mario naalazha kwa Shethani mangizwe akili, ili masinene kufuru kaheri.

1:1 1:1 Muhumwi: 2:7; Mwokoli: Tit 3:4; Th'amaa: Akol 1:26-27

1:2 1:2 T'imoth'i: 1 Akor 4:17; Mwanangu: 1 Akor 4:15; 1 Ath'es 2:11; Tit 1:4

1:3 1:3 Efeso: Mahe 20:1 Alimu a ulongo: 4:1-10; 6:3-5, 20-21; 2 T'imo 2:16-18, 23-26; Tit 1:10-16; 3:9-11

1:4 1:4 4:7; 6:20; 2 T'imo 2:16, 23; 4:4; Tit 1:14

1:5 1:5 1:14, 19; 2:15; 4:12; Arum 12:9; 13:10; 1 Akor 8:1; Agal 6:10; 2 T'imo 1:3, 13; 3:10; Tit 1:15

1:6 1:6 1:4; 6:4, 20; Tit 1:10

1:8 1:8 Arum 7:12, 16

1:9 1:9-10 Agal 5:19-21

1:10 1:10 4:6; 6:3; 2 T'imo 1:13; 2:2, 15; 3:14; 4:2-3; Tit 1:9; 2:1, 7-8

1:11 1:11 1 Ath'es 2:4

1:12 1:12-17 2:7

1:12 1:12 Agal 1:15-16

1:13 1:13 Mahe 8:3; 9:1-5; 1 Akor 15:9; Agal 1:13

1:14 1:14 1:5; 1 Akor 15:10

1:15 1:15 Luk 15:2; 19:10; Arum 5:8

1:16 1:16 Aefe 3:7-9; Akol 1:25

1:17 1:17 Arum 16:27

1:18 1:18 4:14; 6:12; 1 Akor 9:24-25; 2 T'imo 4:7-8; Jud 3

1:19 1:19 1:5

1:20 1:20 Humenayo: 2 T'imo 2:17; Alekizanda: 2 T'imo 4:14; Shethani: 1 Akor 5:5