2
Aeburania manakanywa ili masingamike ngira
2:1-3 6:4-6Kwa ut'u uwo bai, uwo ujeri furiwousikira, nafukaze kuugwira ngwa kamare, p'ore fukauricha fukathuwa maut'u mangine. 2:2 Mahe 7:38, 53; Agal 3:19Wo uv̱oro uriworefwa ni malaika wakala ni wa jeri hatha kila mut'u ariye k'augwirire hedu kuuthuwa wangizwa akili kihachi kulengana na makosage mwenye. 2:3 10:29; 12:25Vidze vindakaladze kala k'ahundaujali wokolwi uno ubomu vino? Ni lwazu kukala kala k'afundaujali, k'afundathia bule. Ho kwandza, wokolwi uu watangazwa ni Bwana mwenye, gonya aryahu mariousikira makidzafuhakikishira kukala ni wa jeri. 2:4 Joh 2:11; Mahe 2:22; 1 Akor 12:4-11; 2 Akor 12:12Na wakathi uwo vizho, Mulungu akimboza ushahidhiwe. Iye wahenda miujiza minji tofauti-tofauti, na akilazha vigerwa zha Roho Mweri here arizhohendza iye mwenye.
Masihi ndiye ariyereha wokolwi
Kwani hatha uwo urumwengu fuunenawo haha, uwo urumwengu udzawo, Mulungu k'apangire kukala malaika ndio mandiothawala. 2:6-8 Zabu 8:4-6Na Maoro ganamboza ushahidhi dzulu ya vivi. Kwani hana hat'u haambaho kukala,
“H'ewe Mulungu, kwani mudamu ni kit'u chani hatha umukumbukire?
Hedu ye mwanadamu ni h'ani hatha umujali?
Uwe wamuhendya akale muthithe kukira malaika kwa muda,
gonya ukimup'a nguma na ishima,
2:8 1 Akor 15:27ukiika kila kit'u kikale ts'inize.”
Vikara, kuika kila kit'u ts'inize, manaye ni kukala k'ahana kit'u hatha kimwenga kirichosala. Ela here virizho, k'ahudzaona kukala vit'u zhosi vi ts'ini za uthawali wa mudamu. 2:9 Afil 2:8-9Ela fukimulola Jesu, funaona kukala wahendywa akale muthithe kukira malaika kwa muda. Kwa udzo ariwo nawo Mulungu, Jesu akiafwerera at'u osi. Na kwa ut'u wa go mateso arigogapata kahi za kifwa, Mulungu akimup'a nguma na ishima bomu. 10  2:10 1 Akor 8:6; 12:2; Mahe 3:15Kwani Mulungu ariyeumba vit'u zhosi kwa ut'u we iye, wahenda karakara kamare kumwangiza Jesu kahi za mateso ili akadime kuareha ana anji kahi za ngumaye. Kukirira na mateso gaga Mulungu wamuhendya Jesu akale kamili na athoshe kualongoza at'u aangize kahi za wokolwi.
11  2:11 Math' 25:40; 12:50; Joh 20:17Mana iye Jesu aahendaye at'u makale aeri, na ao at'u mahendywao aeri, osi babiyao ni mumwenga. Ndosa Jesu k'ana haya kuaiha nduguze. 12  2:12 Zabu 22:22Kwani wanena akiamba,
“H'ewe Bwana, nindaambira ndugu zangu dzuluzo.
Kahikahi za muthunganano wao, nindakulika.”
13  2:13 Isa 8:17-18Iye kaheri anaamba kukala,
“Nindamukuluhira iye Bwana.”
Kidza anauya haho kaheri na kuamba,
“Thimino haha na o ahoho arionip'a Mulungu.”
14  2:14 2:17; Joh 1:14; Shethani: Joh 8:44; 12:31; 1 Joh 3:8; Ugun 12:10Na kwa kukala o ana a Mulungu, ni anadamu a kawaida enye miri na milatso, Jesu naye wakudzazhalwa na mwiri na milatso here mudamu wa kawaida. Na kukirira na cho kifwa cha kwakwe, Jesu were andadima kumwanonga-nonga Shethani ariye were ndiye mwenye nguvu dzulu za kifwa, 15  2:15 Arum 8:21na aarichire huru at'u osi mariokala ni atumwa kahi za maisha gao gosi kwa ut'u wa kugoha kifwa. 16  2:16 Isa 41:8-9Kwani vi lwazu kamare kukala iye wakudzaaviza at'u a lukolo lwa Burahemu, k'adzire aviza malaika! 17  2:17 4:14; 5:2; Afil 2:7; 1 Joh 2:2Kwa vizho were ni karakara kamare Jesu akale here nduguze kahi za kila ngira. Naye wakala vivi ili kwamba adime kukala mulombi mubomu mwenye, mwaminifu na wa mbazi kahi za kumwambozera Mulungu sadaka ya kuausiza dambi at'u osi. 18  2:18 4:15; Math' 4:1-11Na kwa kukala Jesu wateswa na akijezwa, iye ana wadimi wa kuaviza at'u majezwao.

2:1 2:1-3 6:4-6

2:2 2:2 Mahe 7:38, 53; Agal 3:19

2:3 2:3 10:29; 12:25

2:4 2:4 Joh 2:11; Mahe 2:22; 1 Akor 12:4-11; 2 Akor 12:12

2:6 2:6-8 Zabu 8:4-6

2:8 2:8 1 Akor 15:27

2:9 2:9 Afil 2:8-9

2:10 2:10 1 Akor 8:6; 12:2; Mahe 3:15

2:11 2:11 Math' 25:40; 12:50; Joh 20:17

2:12 2:12 Zabu 22:22

2:13 2:13 Isa 8:17-18

2:14 2:14 2:17; Joh 1:14; Shethani: Joh 8:44; 12:31; 1 Joh 3:8; Ugun 12:10

2:15 2:15 Arum 8:21

2:16 2:16 Isa 41:8-9

2:17 2:17 4:14; 5:2; Afil 2:7; 1 Joh 2:2

2:18 2:18 4:15; Math' 4:1-11