13
Malagizo ga mwisho-mwisho
13:1 6:10; 10:24; 13:16; 1 P'et 1:22Endererani kuhendzana here ndugu. 13:2 Mwan 18:1-8; 19:1-3; Ayub 31:32; Arum 12:13; 1 T'imo 3:2; 5:10; 1 P'et 4:9; 3 Joh 8Karibishani ajeni siku zosi, kwani angine mahenda vizho na makikaribisha malaika bila kumanya. 13:3 10:34; Math' 25:36Akumbukireni at'u mario jela, here kwamba ninwi nanwi mu kuko. Akumbukireni ao mateswao, here kwamba ndinwi muteswao.
13:4 1 Akor 7:2-4; 1 Ath'es 4:3-8Ndoa naiishimiwe ni kila mut'u. At'u mariohalana namakale aaminifu, kwani Mulungu andaahukumu at'u mazingao.
13:5 Kumbu 31:6, 8; Afil 4:11-12; 1 T'imo 6:7-10Musikale at'u a kuhendza p'esa. Thoshekani na zho murizho nazho, kwani Mulungu waamba,
“Sindakutsuha hedu kukuricha.”
13:6 Zabu 118:6Kwa ut'u uwo wenye bai, funadima kunena bila woga fukaamba,
“Bwana ndiye mwavizi wangu,
Nami sindagoha kit'u,
mudamu andanihendadze?”
13:7 6:12; 1 Akor 4:16Vidze munaakumbukira o vilongozi enu? Ninanena dzulu za aryahu mariomwambiriza neno ra Mulungu. Lolani zho maisha gao gadzizhoreha maut'u madzo, na muige riro kuluhiro marirokala naro. Jesu Masihi ni iye mumwenga, dzana, na rero, na hatha kare na kare, k'agaluka bule. 13:9 Arum 14:2; Akol 2:20-22; 1 T'imo 4:3Bai, musingamizwe ngira ni mafundisho mangine majeni. Kwani ni vidzo mioyo yehu yangizwe nguvu ni nema ya Mulungu, na si kwa kuthuwa mizizo ya zhakurya. Mana hatha o mariothuwa mizizo iyo kidza k'amapatire faidha yoyosi.
10 Siswi funa kijaja cha kwambozera sadaka kiricho o alombi a Kiyahudi mahendao kazi mo hemani, k'amana hachi ya kurya chochosi kidzichombozwa haho. 11  13:11 9:7; Alaw 16:27Kwani ye mulombi mubomu mwenye akimboza sadaka ya kutsusa dambi, nikukala anamboza milatso h'akeye kahi za ho Hat'u Haeri, ela o nyama enye nikwendaochwa ndze ya k'ambi. 12  13:12-13 11:26; Math' 27:31-33Na kwa ut'u uwo, Jesu naye walagwa kuko ndze ya mudzi, ili atsuse at'u dambi kukirira na iyo milatsoye. 13 Kwa vizho bai, nafumuthuwe Jesu kuko ndze ya k'ambi, fukapate muthalo wehu kahi za riro hukanwa arirohukanwa, na akivumirira. 14  13:14 11:9-10, 13, 16; 12:22, 28; Afil 3:20; 2 Akor 5:6; 1 P'et 2:11; Ugun 21:2Kwani k'ahuna mudzi wa kutoa bule haha ts'i, ela fuchere kuumala uwo mudzi undiwokudza. 15  13:15 Aefe 5:19-20; Zabu 50:14, 23Bai kukirira na kwa Jesu, nafumwambozere Mulungu sadaka ya kumulika kwenda-kwenda. Nafuhende vivi kukirira na go maneno ga kuranula dzinare. 16  13:16 Agal 6:10; Afil 4:18Musitsoke kuhenda madzo, na kuaviza at'u na vit'u murizho nazho, mana zizo be ndo sadaka zimufwahizazo Mulungu.
17  13:17 Izik 3:17; Mahe 20:28-31; 1 Akor 16:16Asikireni vilongozi enu a kiroho na muhende zho mamwambazho. Kwani ao ndo arisa a roho zenu na mandakwendamboza hesabu mbere za Mulungu. Mukiasikira, mandahenda kazi na raha, na faidha ni kwenu. Ela mukikahala kuasikira, mandahenda kazi iyo kwa huzuni, nanwi kwenu ninwi kundakala k'akuna faidha yoyosi.
18  13:18 10:22; Arum 15:30; 2 Akor 1:12; Mahe 24:16Funa hakika kukala mioyo yehu ni mitsuki kamare, na funamala kila fundirorihenda rikale ni ra karakara na ra ishima. Kwa vizho bai, endererani kuhuvoyera. 19 Na zaidhi sana, ninamuvoya munivoyere, ili Mulungu akale andanudzya kwenu haraka.
20-21  13:20 Dheri: 12:14; Arum 5:1; 2 Akor 13:11; Kilagane: 8:6; Milatso: 9:12 13:21 Aefe 2:10; Afil 2:12-13Jesu murisa mubomu wa zo ng'ondzi, wamwaga milatsoye akiika kilagane cha kare na kare. Bai ninavoya kukala, iye Mulungu arehaye dheri, na ariyemufufula Bwana wehu Jesu, amup'e kila kiricho kidzo cha kumwaviza ninwi muhende mahendzoge. Kidza ninavoya kwamba, kukirira na kwa Jesu Masihi, ahende kazi ndani yenu here ahendzazho mwenye. Nguma naikale kwa Jesu Masihi hatha kare na kare! H'aami.
22 Bai ndugu zangu, ninamuvoya kukala, uv̱oro uu wa kwangiza nguvu be muugwiret'o. Kwani hatha sindhikire ut'u unji bule. 23  13:23 T'imoth'i: 1 Akor 4:17Kidza ningahendza mumanye kukala ndugu yehu T'imoth'i wambola ko jela, kwa vizho akidza haraka, mundafona hosi, kuko. 24 Mudzalamuswa ni ndugu a Italiya. H'aya, fulamusireni vilongozi enu osi, hamwenga na at'u osi a Mulungu. 25  13:25 Agal 6:18Nema naikale hamwenga nanwi nyosi. H'aami.

13:1 13:1 6:10; 10:24; 13:16; 1 P'et 1:22

13:2 13:2 Mwan 18:1-8; 19:1-3; Ayub 31:32; Arum 12:13; 1 T'imo 3:2; 5:10; 1 P'et 4:9; 3 Joh 8

13:3 13:3 10:34; Math' 25:36

13:4 13:4 1 Akor 7:2-4; 1 Ath'es 4:3-8

13:5 13:5 Kumbu 31:6, 8; Afil 4:11-12; 1 T'imo 6:7-10

13:6 13:6 Zabu 118:6

13:7 13:7 6:12; 1 Akor 4:16

13:9 13:9 Arum 14:2; Akol 2:20-22; 1 T'imo 4:3

13:11 13:11 9:7; Alaw 16:27

13:12 13:12-13 11:26; Math' 27:31-33

13:14 13:14 11:9-10, 13, 16; 12:22, 28; Afil 3:20; 2 Akor 5:6; 1 P'et 2:11; Ugun 21:2

13:15 13:15 Aefe 5:19-20; Zabu 50:14, 23

13:16 13:16 Agal 6:10; Afil 4:18

13:17 13:17 Izik 3:17; Mahe 20:28-31; 1 Akor 16:16

13:18 13:18 10:22; Arum 15:30; 2 Akor 1:12; Mahe 24:16

13:20-21 13:20 Dheri: 12:14; Arum 5:1; 2 Akor 13:11; Kilagane: 8:6; Milatso: 9:12

13:20-21 13:21 Aefe 2:10; Afil 2:12-13

13:23 13:23 T'imoth'i: 1 Akor 4:17

13:25 13:25 Agal 6:18