Baruwa ya P'aulo kwa
FILEMONI
Uthongodhyeri
Baruwa ii ya Filemoni yaorwa ni P'aulo. P'aulo were ni mumwenga waho wa aryahu ahumwi a Jesu Masihi. Mut'u yuyu ho chaho wakala akiatesa at'u mariomukuluhira Jesu, ela siku mwenga akidza akigaluka na akimukuluhira Jesu na akikwatya kumuhumikira iye. Filemoni were ni mut'u ariyekala ni thajiri na wakala akihumira nyumbaye here hat'u ha kuthunganana at'u mariomukuluhira Jesu. Mut'u yuyu wakala ana atumwa na mumwenga waho were anaifwa Onesimo. Onesimo were wamuthoroka ye thajiriwe na kahi za kire-kire ra kwakwe akionana na P'aulo na akiambirizwa Uv̱oro Udzo naye akimukuluhira Jesu.
Lengo ra baruwa ii
P'aulo waora baruwa ii kumudhedheja Filemoni adime kumuhokera Onesimo na amusamehe kamare, na amuhalire here ndugu kwa vizho zha kukala iye naye wamukuluhira Jesu.
Maut'u garigo mumu
Uvoro 1-3
P'aulo anamulika Filemoni 4-7
P'aulo anamuvoya Filemoni amuhokere Onesimo kaheri 8-22
Maut'u ga mwisho-mwisho 23-25
1
Uvoro
1:1 T'imoth'i: 1 Akor 4:17Mimi P'aulo, mufungwa kwa ut'u wa Masihi Jesu, na T'imoth'i, ndugu yehu, hunandhika baruwa ii. Baruwa ii hunayandhika kwako uwe Filemoni, muhendzwi wehu na muhendzi wa kazi mwandziwehu. 1:2 Arum 16:5; Arikipo: Akol 4:17Kidza hunayandhika kwa dada Afiya, na ndugu Arikipo, shikari mwandziwehu kahi za Bwana, na hatha kwa kanisa rithungananaro nyumbani mwako.
Nema na dheri kula kwa Mulungu Babiyehu, na Bwana Jesu Masihi, navikale kwenu.
P'aulo anamulika Filemoni
1:4 Arum 1:8Ninamulazhira muv̱era Mulungu kila nikukumbukiraho kahi za mavoyo, 1:5 1 Ath'es 3:6kwani ninasikira dzulu za ro kuluhiro uriro naro kahi za Bwana Jesu, na go mahendzo urigo nago dzulu za at'u osi a Mulungu. 1:6 Afil 1:9; Akol 1:9-10Ninavoya kukala uwo ushirika uriwo nawo kahi za kumukuluhira Jesu, ukale na nguvu, ili umanye garyahu madzo gosi garigo kahi za Masihi, ni hachi yehu fugapate. 1:7 Arum 12:10; 2 Akor 7:4; Aebu 13:1Ndugu yangu, nina raha nyinji, na ninasikira kwangizwa nguvu kwa ut'u wa go mahendzogo, kwani udzaangiza nguvu za kiroho at'u a Mulungu.
P'aulo anamuvoya Filemoni amuhokere Onesimo kaheri
1:8-20 1 T'imo 6:1-2Kwa vizho, vingahokala kahi za Masihi nina nguvu za kukuamurisha kukala uhende here viv̱iryazho, 1:9 File 1; Aefe 3:1ela kwa kukala funahendzana, naona baha nihende kukuvoya. Mimi P'aulo niriye ni muthumia, na mimi vizho ni mufungwa kahi za Masihi Jesu ninakuvoya. 10  1:10 Onesimo: Akol 4:9; Mwanangu: 1 T'imo 1:2Ninakuvoya kwa ut'u wa Onesimo ariye vivi ni mwanangu kahi za Masihi, mana wamukuluhira Jesu wakathi nirihomuhubiri haha kifungoni. 11 Haho nyuma, Onesimo* 11 Dzina riri Onesimo kahi za luga ya Kiyunani manaye ni ‘mana,’ dza viryahu zha ut'u wa mana. were k'ana mana yoyosi kwako uwe, ela vivi be ana mana sana kwangu mimi na kwako uwe.
12 Bai namudzya kwako kaheri, kwa vizho muhokere kwani iye be a moyoni mwangu. 13  1:13 Afil 2:30Were nahendza nithuwe kukala naye kuku kwangu ili ahale hat'uho anihumikire mimi kahi za kufungwa kwangu kwa ut'u wa Uv̱oro Udzo wa Mulungu. 14  1:14 2 Akor 9:7; 1 P'et 5:2Ela sihendzeze kutengeza ut'u bila ruhusayo, ili wo udzowo usikale ni udzo wa kuhenda kulazimishwa, ela ukale ni wa kuhendza mwenye. 15 Na hangine sababu iriyomwamboza ko kwako kwa muda, were ni kwamba ukadime kumuhokera kaheri na akale nawe kare na kare. 16  1:16 1 Akor 7:22; 1 T'imo 6:2Charo kiki iye si mutumwa thu, ela a zaidhi ya mutumwa. Iye ni ndugu muhendzwi haswa kwangu mimi na hatha zaidhi sana kwako uwe here mutumwao na nduguyo kahi za Bwana.
17 Kwa vizho kala unanithala here mwandziyo furiye ngara kahi za kuluhiro, be muhokere ye Onesimo here ungazhonihokera mimi. 18 Na kala ana ut'u wowosi ariwokukosera, hedu kala unamwisa ut'u wowosi, vizho zhosi navikale dzulu yangu mimi. 19  1:19 1 Akor 16:21Mimi P'aulo nandhika vivi na mukono wangu wenye, nindariha, ela kumbukira kukala ninakwisa hatha yo rohoyo. 20 H'aya bai, ndugu yangu, ningahendza umuhokere kahi za Bwana, nawe undakala udzanihendera ut'u udzo wa kuniburudisha moyo wangu kahi za Masihi. 21 Na kwa kukala ninakumanya kukala u mut'u musikizi, ninakuorera nikimanya kukala undahenda hatha zaidhi ya vivi nidzizhovivoya mumu.
22 Hamwenga na vizho nithayarishira hat'u ha kulala, kwani ninakuluhira kukala kukirira na mavoyo genu, nindambozwa haha jela na nikuzhoge kuko kwenu.
Maut'u ga mwisho-mwisho
23  1:23 Epafura: Akol 4:12Udzalamuswa ni Epafura, ariye ni mufungwa mwandzangu kahi za Masihi Jesu. 24  1:24 Mariko: Mahe 12:12; 2 T'imo 4:11; Arisitariko: Akol 4:10; Dema na Luka: Akol 4:14Kidza udzalamuswa ni Mariko, na Arisitariko, na Dema, na Luka, mario ni ahendzi a kazi andzangu.
25  1:25 Agal 6:18Bai nema ya Bwana Jesu Masihi naikale kahi za maroho genu.

1:1 1:1 T'imoth'i: 1 Akor 4:17

1:2 1:2 Arum 16:5; Arikipo: Akol 4:17

1:4 1:4 Arum 1:8

1:5 1:5 1 Ath'es 3:6

1:6 1:6 Afil 1:9; Akol 1:9-10

1:7 1:7 Arum 12:10; 2 Akor 7:4; Aebu 13:1

1:8 1:8-20 1 T'imo 6:1-2

1:9 1:9 File 1; Aefe 3:1

1:10 1:10 Onesimo: Akol 4:9; Mwanangu: 1 T'imo 1:2

*1:11 11 Dzina riri Onesimo kahi za luga ya Kiyunani manaye ni ‘mana,’ dza viryahu zha ut'u wa mana.

1:13 1:13 Afil 2:30

1:14 1:14 2 Akor 9:7; 1 P'et 5:2

1:16 1:16 1 Akor 7:22; 1 T'imo 6:2

1:19 1:19 1 Akor 16:21

1:23 1:23 Epafura: Akol 4:12

1:24 1:24 Mariko: Mahe 12:12; 2 T'imo 4:11; Arisitariko: Akol 4:10; Dema na Luka: Akol 4:14

1:25 1:25 Agal 6:18