4
P'aulo anaaadha Afilipi
4:1 1 Ath'es 2:19-20Kwa vizho ndugu zangu ahendzwi, ninamuhendza kidza nina p'ola nanwi. Ninwi ndinwi raha yangu na zawadi ya kazi yangu. Kalani imara kahi za kumuthuwa Bwana.
Vikara hana aa ana ache airi aa, Yodiya na Sinitiki, ninaavoya masikizane kwa kukala osi manamukuluhira Bwana. 4:3 Mahe 3:5Na uwe mwandzangu nidzekukuluhira, namala uagwizanye aa ana ache. Namala uhende vizho kwa kukala, aa madzahenda kazi ya Uv̱oro Udzo kwa chadi. Madzaihenda hamwenga nami na Kilemeniti na ahendzi a kazi andzangu osi ambao madzina gao ga kahi za kithabu cha uzima.
4:4 2:18Kalani na raha kahi za Bwana siku zosini, nanena kaheri, kalani na raha. 4:5 1:10; Arum 13:11-12; 1 Akor 16:22; Aebu 10:25; Jako 5:8; 1 Ath'es 5:1-2Up'ore wenu naumanywe ni at'u osini. Bwana a hehi na kuuya. 4:6 Zabu 37:5; Math' 6:25; 1 P'et 5:7Musihende wasiwasi na ut'u wowosi. Voyerani kila kit'u. Mwambireni Mulungu maut'u gosi mumalago, kidza mumulazhire muv̱era. 4:7 Joh 14:27; Akol 3:15Bai dheri ra Mulungu ambaro k'ahana mudamu adimaye kurielewa nariihendye mioyo yenu na maazo genu gakale kahi za Masihi Jesu.
4:8 Arum 12:17-18Neno ra mwisho ni riri ndugu zangu: Akili zenu nazikale zikiaza maut'u madzo, maut'u maeri, maut'u ga kulikika, maut'u ga kufwahiza, maut'u ga hachi, maut'u ga jeri na maut'u ga ishima. 4:9 3:17; 1 Akor 13:11Hendani gosi nirigomufundisha, murigogahokera, murigonona nikigahenda, na murigonisikira nikiganena, na Mulungu ahup'aye dheri andakala hamwenga nanwi.
P'aulo analazha muv̱era kwa zawadi arizoreherwa
10 Nina raha zhomu kahi za Bwana, kwa kukala bada ya muda mure mudzanyesa kaheri kukala munanimanya. Namanya siku zosi were munahendza munihirikire chochosi mudimacho, ela were mwanya ndo k'amuna. 11  4:11 1 T'imo 6:6-8; Aebu 13:5Sinena vivi kwa kukala sina kit'u, hatha! Mimi nadzifundisha kuthosheka kwa kila hali. 12 Ninamanya kukala kihuhu na kukala na vinji zhenye. Kahi za hali zizi zosi nadzifundisha siri ii ya kukala na maut'u gaga: Kukuha, kukala na ndzala, kukala na vinji na kukala kihuhu chenye. 13  4:13 2 Akor 12:9-10Ninadima kuhenda maut'u gosi kwa kuhumira zo nguvu anip'azo Masihi. 14 Ela hamwenga na vizho mwahenda ut'u udzo kunaviza wakathi nirihokala nina thabu.
15  4:15 2 Akor 11:8-9Ninwi Afilipi enye munamanya kamare kukala, nirihombola jimbo ra Mak'edonia zo siku za kwandza-kwandza za kuambiriza at'u Uv̱oro Udzo, kwere k'akuna kanisa ringine ririrokala na umwenga wa kugerana vit'u na mimi isihokala ro renu. 16  4:16 Mahe 17:1Kwani hatha nirihokala mudzi wa Th'esalonike, kisha mwanihirikira vit'u k'ana nyinji zenye. 17  4:17 1 Akor 9:11Siamba vivi kwa kukala ninamala vit'u kula kwenu, ela namala nione Mulungu adzamuhasa na vit'u kwa zizo mbazi zenu. 18  4:18 2:25; Alaw 1:9, 12-13, 17; 2:2; 3:5Vivi kare nina kila kit'u niricho na haja nacho, hatha vidzakira muhaka. Nasikira kuv̱aa, na nina muv̱era kwa zo zawadi zenu nirizozihokera kukirira kwa Epafurodito. Wo ut'u udzo uwo be tha ni here muruk'e mudzo wa sadaka kwa Mulungu. Nayo anaikubali na inamufwahiza. 19 Na Mulungu wangu andamugera zho mumalazho zhosi kulengana na ushahawe wa nguma kwa ut'u wa zho Masihi Jesu arizhomuhendera ninwi. 20 Bai Mulungu Babiyehu naagerwe nguma kare na kare. H'aami.
Maut'u ga mwisho-mwisho
21 Nilamusirani at'u osi a Mulungu mario a Masihi Jesu. O ndugu zangu furiojumula haha, madzamulamusa.
22 At'u osi a Mulungu haha madzamulamusa pia, kwandza o ahendi a kazi a nyumbani kwa Kaisari be madzamulamusa zhomu. 23  4:23 Agal 6:18; Aefe 6:24Bai Bwana Jesu Masihi naamuhase zhomu asena na akale hamwenga na maroho genu.

4:1 4:1 1 Ath'es 2:19-20

4:3 4:3 Mahe 3:5

4:4 4:4 2:18

4:5 4:5 1:10; Arum 13:11-12; 1 Akor 16:22; Aebu 10:25; Jako 5:8; 1 Ath'es 5:1-2

4:6 4:6 Zabu 37:5; Math' 6:25; 1 P'et 5:7

4:7 4:7 Joh 14:27; Akol 3:15

4:8 4:8 Arum 12:17-18

4:9 4:9 3:17; 1 Akor 13:11

4:11 4:11 1 T'imo 6:6-8; Aebu 13:5

4:13 4:13 2 Akor 12:9-10

4:15 4:15 2 Akor 11:8-9

4:16 4:16 Mahe 17:1

4:17 4:17 1 Akor 9:11

4:18 4:18 2:25; Alaw 1:9, 12-13, 17; 2:2; 3:5

4:23 4:23 Agal 6:18; Aefe 6:24