UGUNULO WA JOHANA
Uthongodhyeri
Chuwo kiki chaorwa ni Johana. Anji manaona kukala Johana yuyu ni yuyahu mwanafundzi wa Jesu, yani mwana wa Zebedayo. Ela kuna achache mario manaona kukala seye.
Chuwo kiki kinanena dzulu za maono arigogaona Johana. Maono gaga were ni dzulu za maut'u garigo were k'agandatoa gandakala. Maono na miv̱ano minji kahi za chuwo kiki were ina mana za siri, zirizo were o Amasihia enye zinaang'alira.
Chuwo kiki kinaamba kukala kahi za urumwengu uu kuna nguvu mbii zirizo zinamupinga Mulungu. Nguvu zizo zindaahendya Amasihia mateswe zhomu na hatha angine malagwe. Ela nguvu zizo zindashindwa kamare-kamare ni Jesu mana iye ana wadimi mubomu.
Lengo ra chuwo kiki ni kuakanya Amasihia na kuangiza nguvu ili mavumirire. Kuvumirira kuku kundamuhendya Mulungu aahanguse matsozi gao, na aangize kahi za raha ya kare na kare (21:3, 4). Iye andakala Mulungu wao nao mandakala at'ue.
Maut'u garigo mumu
Johana anaandhikira at'u a makanisa mafungahe ga jimbo ra Asia 1:4-8
Mwana wa Mudamu anamwambolera Johana 1:9-20
Uv̱oro kwa makanisa mafungahe ga Asia 2, 3
Mavoyo kuko mulunguni 4
Mwana Ng'ondzi anavugula chuwo 5
Mwana Ng'ondzi anavugula yo mihuri 6
At'u alifu gana na mirongo mine na ne a Iziraeli manav̱anwa ni Mulungu 7:1-8
Kundi bomu ra at'u riungerere ko mulunguni 7:9-17
Mwana Ng'ondzi anavugula muhuri wa fungahe 8:1-5
Malaika afungahe manapiga magunda gao 8:6–11:19
Mwanamuche na ridzoka 12
Minyama miri 13
Mwana Ng'ondzi na at'ue 14:1-13
Hukumu ya siku ya Mwisho 14:14-20
Mashaka mafungahe ga mwisho 15
Ndhuwa fungahe za k'oro za Mulungu 16
Mwanamuche malaya 17
Mulungu anawanonga mudzi wa Babiloni 18
At'u manamulika Mulungu kuko mulunguni 19:1-10
Jesu Masihi anaridhima riro rinyama 19:11-21
Shethani anafungwa jela miaka alifu mwenga 20:1-6
Shethani anashindwa 20:7-15
Jerusalemu mbisha 21
Muho wa madzi ga uzima 22:1-5
Kudza kwa Jesu 22:6-21
1
1:1 4:1; 22:6Mulungu wamwanyesa Jesu Masihi maut'u garigo were k'agandatoa lazima gandahendeka. Naye wamwanyesa ili Jesu naye aanyese ahumikie. Bai Jesu akihuma malaikawe achendamwanyesa muhumikiwe Johana gago maut'u. 1:2 6:9Naye Johana wamboza ushahidhi dzulu za maut'u gosi arigogaona. Wamboza ushahidhi dzulu za ujumbe wa Mulungu, na dzulu za ujeri wosi ariwowanyesa Jesu Masihi. 1:3 14:13Iye andiyeshoma, na ao mandiogasirikiza maneno ga unabii uu, na kugagwira gaga garigondhikwa mumu, mandahaswa. Kwani wakathi wa kuthimira maut'u gaga udzafika hehi.
Uv̱oro kwa makanisa mafungahe ga Asia
4-5  1:4 4:5 1:5 2:26; 7:14; 19:15; Akol 1:18; Aebu 9:14; 1 Joh 1:7Mimi Johana, ninandhikira makanisa mafungahe garigo kahi za jimbo ra Asia. Nema na dheri kula kwa iye ariyekalako, ariyeko,* 1:4-5 Haha ariyeko inamanisha ‘Aishiye kare na kare.’ Kumbola 3:14. na andiyekudza, na kula kwa o roho afungahe 1:4-5 Ayahudi manaamini kukala 7 ni namba ya kunyesa kukala kit'u ki kamili. Kwa vizho haha roho afungahe inadima kumanisha Roho Mweri. mario mbere za kihi cha kwakwe cha endzi, na kula kwa Jesu Masihi, navikale hamwenga nanwi.
Jesu Masihi, ni shudhia wa kukuluhirika, ndiye mut'u wa kwandza kufufulwa ni Mulungu kula kifwani. Iye ni muthawali wa athawali osi haha urumwenguni. Anahuhendza na wahuvugula kula kwa dambi zehu kukirira na yo milatsoye. 1:6 5:10; 20:4, 6; 22:5; Kumbo 19:6; 1 P'et 2:9Wahuhendya huthawale hamwenga naye, na hukale alombi a Mulungu babaye. Nguma na wadimi navikale kwakwe ye Jesu hatha kare na kare. H'aami.
1:7 1:13; Dani 7:13; Math' 24:30; Joh 19:34, 37; 1 Ath'es 4:17Lolani, Jesu Masihi anadza na maingu, na kila mumwenga andamona. Hatha ao mariomudunga fumo nao kidza mandamona. Na at'u osi urumwenguni mandashikithika kwa ut'u wa iye. Na vizho ndo vindizhokala zhenye.
1:8 1:4, 8; 2:8; 4:8; 11:17; 16:5; 21:6; 22:13; Kumbo 3:14; Isa 44:6Bwana Mulungu mwenye nguvu zosi, iye ariyekalako, ariyeko, na andiyekudza anaamba vivi, “Mimi ndimi Alifa na ndimi Omega.” 1:8 Alifa na Omega kahi za luga ya Kiyunani manaye ni mwandzo na mwisho. Vivi manaye ni kuamba Mulungu nde kila kit'u.
Mwana wa Mudamu anamwambolera Johana
1:9 22:8Mimi ndugu yenu Johana, here mufuasi wa Jesu Masihi, ninashiriki hamwenga nanwi kahi za kuvumirira mateso gaapatago aryahu at'u mario kahi za uthawali wa Jesu Masihi. Mimi nahirikwa kahi za kisiwa cha P'at'imo§ 1:9 P'at'imo were ni kisiwa kithithe kirichokala kikihumirwa ni uthawali wa Kirumi kuikira afungwa. kwa kukala were ninahubiri neno ra Mulungu na kumboza ushahidhi dzulu za Jesu Masihi. 10  1:10 17:3Mut'u mimi were ni kahi za Roho, na siku iyo yere ni siku ya Bwana. Bai, nikisikira sauthi bomu here gunda ikinena ho nyuma zangu 11  1:11 4:5ikiniamba, “Gaga ugaonago be gandhike kahi za chuwo, na ugahirike kwa gago makanisa mafungahe garigo kahi za jimbo ra Asia: Kanisa ra Efeso, ra Simurina, ra P'erigamo, ra Thiyatira, ra Saridi, ra Filadelifia, na ra Laodikia.”
12  1:12 Zaka 4:2Bai nikigaluka nimulole ye ariyekala ananena nami, ela lola nikiona viguzo vifungahe zha dhahabu zha kuikira mataa. 13  1:13 Dani 7:13; 10:5Na kahikahi ya zho viguzo, were hadzaima mut'u here Mwana wa Mudamu. Were adzavala k'andzu iriyokala idzafika nyayoni, na ukanda wa dhahabu uriwokala udzafungwa kathini mwakwe. 14  1:14 Dani 7:9; 10:6Nyereze zere ni nyaruhe tse-tse-tse here sufi. Matsoge gere ganaaka here moho. 15  1:15 14:2Maguluge gere ganang'ala-ng'ala here ng'andu idziyoochwa gonya ikatsulwa. Mumirowe were ni here mururumo wa madzi manji. 16  1:16 Fungahe: 4:5; Mushu: 2:12; 9:15; Aebu 4:12Wakala adzagwirira nyenyezi fungahe kahi za mukonowe wa kurya. Kanwani mwakwe muchombola mushu wa kurya kosi-kosi. Usowe were unang'ala here dzuwa ra vitswani. 17  1:17 1:8; Dani 8:17-18Nirihomona, nagwa maguluni hakwe, nikikala here lufu. Ela iye akigoloza mukonowe wa kurya akiwika dzulu zangu akinamba, “Usogohe, mimi ndimi wa kwandza na wa mwisho. 18  1:18 Arum 14:9; 1 Akor 15:3-4, 25-26Mimi ndimi niishiye. Nafwa, ela lola vivi ni moyo hatha kare na kare. Mimi nina funguo za kifwa na za kuzimu. 19 Bai, ndhika go maut'u udzigogaona, na go garigoko vivi, na go gandigokala badaye. 20 Na ii be ndo mana ya yo siri ya zo nyenyezi fungahe, na zho viguzo vifungahe zha mataa udzizhozhona kahi za mukono wangu wa kurya. Zizo nyenyezi fungahe ni malaika a go makanisa mafungahe. Zho viguzo vifungahe zha mataa, ni go makanisa mafungahe.”

1:1 1:1 4:1; 22:6

1:2 1:2 6:9

1:3 1:3 14:13

1:4-5 1:4 4:5

1:4-5 1:5 2:26; 7:14; 19:15; Akol 1:18; Aebu 9:14; 1 Joh 1:7

*1:4-5 1:4-5 Haha ariyeko inamanisha ‘Aishiye kare na kare.’ Kumbola 3:14.

1:4-5 1:4-5 Ayahudi manaamini kukala 7 ni namba ya kunyesa kukala kit'u ki kamili. Kwa vizho haha roho afungahe inadima kumanisha Roho Mweri.

1:6 1:6 5:10; 20:4, 6; 22:5; Kumbo 19:6; 1 P'et 2:9

1:7 1:7 1:13; Dani 7:13; Math' 24:30; Joh 19:34, 37; 1 Ath'es 4:17

1:8 1:8 1:4, 8; 2:8; 4:8; 11:17; 16:5; 21:6; 22:13; Kumbo 3:14; Isa 44:6

1:8 1:8 Alifa na Omega kahi za luga ya Kiyunani manaye ni mwandzo na mwisho. Vivi manaye ni kuamba Mulungu nde kila kit'u.

1:9 1:9 22:8

§1:9 1:9 P'at'imo were ni kisiwa kithithe kirichokala kikihumirwa ni uthawali wa Kirumi kuikira afungwa.

1:10 1:10 17:3

1:11 1:11 4:5

1:12 1:12 Zaka 4:2

1:13 1:13 Dani 7:13; 10:5

1:14 1:14 Dani 7:9; 10:6

1:15 1:15 14:2

1:16 1:16 Fungahe: 4:5; Mushu: 2:12; 9:15; Aebu 4:12

1:17 1:17 1:8; Dani 8:17-18

1:18 1:18 Arum 14:9; 1 Akor 15:3-4, 25-26