Esra
1
I Ratahigi Saeras Mo Buluire ngere tau Juda
Lo higao tomuegi i Saeras mo ratahigi goro na vanue Besia, me huri ve a gineu na woro mwerehi a leo noi Huqe i Jeremae u toregi nie, i Huqe u gilugi na domi Saeras ratahigi tau Besia mo reve na leo mo horae. Me mo vano vataha na ute ngeie mo leogoro vena, “Nge lehe a havai i Saeras ratahigi tau Besia u veve: I Huqe, i Huqe Mauri lolo taetae, u bete na tanoi leogoro doluegi lolo ure laweau, siu mo tau eu huri ve nain vutu na valena lolo Jerusalem lolo Juda. Hine mei gimiu dena nona tangaloi (A nona Huqe Mauri nge meie!) me ngeie na hage Jerusalem lolo Juda na tabe na valei Huqe. Ngeie a Huqe Mauri noi Israel mo toga lolo Jerusalem. Me lolo hava ute hi a tangaloi ram toga mwaso siserigi lehe, nora tangaloi doluegi hi ram toga gangarani meire rai buluie huri na turegine mo vano Jerusalem gena: vatu renige mena vatu homu, gena vivilangogi doluegi, mena kankarue, me gena hogohogo ngerehi vin veiana gena loloi domire, huri na valei Huqe Mauri lolo Jerusalem.” Siu ngere qatui havahava lui Juda, me i Benseman, me ngere mama mena Livaet, doluegi hi i Huqe Mauri u gilu lolo domire, rau rarai hurive rain hage rain vutu huri na valei Huqe lolo Jerusalem. Nora tangaloi doluegi hi ram toga gangarani meire rau buluire gena vatu renige mena vatu homu, gena vivilangogi doluegi, mena kankarue, gena nora betebete gagarea, buluigi vage, a nora hogohogo ngerehi vin veiana gena loloi domire. Vage, i ratahigi Saeras mo roa na vivilagogi lawera, hi i Nebokadnesa u weli vohoginire dena valei Huqelolo Jerusalem mo taure lolo valei nona huqe vurogi doluegi. Saeras ratahigi tau Besia mo betera lawe Mitredat a gaileogoroi vatu homu, mo valure me mo betera lawe Sesbasar a tangaloi lawua tau Juda. A tovoi gineu ngerehi ngere: a disi vatu homu ngavulu gaitolu, disi vatu renige teri vagategale, bue biti ngavulu gairue domwa gaisiwo, 10 laha vatu homu ngavulu gaitolu, laha vatu renige vudolue vagavesi avigi hangavulu. Vaigineu lalavasigi vage u teri. 11 A vai gineu doluegi rau veiana gena vatu homu me vatu renige teri vaga lime, vudolue vagavesi. I Sesbasar u leire mena tangaloi ram vumai dena Babilon ram mule taligu vano Jerusalem.