Tavui Leo
1
Lo tavuigi Huqe Mauri uteu na ureure.
Lo tavtevuigi redu Huqe Mauri u teu na taetae mena ureure. Lolo taro ngehi a ureure u wegineu u eno vurogi ko a dodo u gagavugi nie siu a Vui noi Huqe Mauri mo hahale goro na nagoi wai hi. Huqe Mauri mo veve vena, “Na leleo,” ko mo leleo. Huqe Mauri mo lehe huri ve u garea siu mo wahe na leleo dena dodogi. I Huqe Mauri mo waregi na leleo a rani siu a dodo a bongi ko a revirevi mena robongi ngaha u teure lo muei reni. I Huqe Mauri mo veve vena, “Mwaile, siregi na wai tuegi na eno lo tano tuegi na eno aulu.” Me i Huqe Mauri mo tau na mwaile mo vilewahe na waigai rue siu wai tuegi mo eno aulu dena wai mo eno lo vavagi. Siu mo eno mwere hi lo nona leo. I Huqe Mauri mo suri na henai mwaile a mahava mo revirevi mo bongi mo rani a rani tuegi. I Huqe Mauri mo veve vena, “Wai na vomai bubugi lo ute gategale siu tano mamaha ko maraga.” Siu mo eno ngere hi lo nona leo. 10 I Huqe Mauri mo suri na henai tano mamaha a ureure siu a wai lawua a tahi, i Huqe Mauri mo lehe huri ve u garea. 11 I Huqe Mauri mo veve vena, “Ureure, siregi na lalangai rivurivu doluegi ra mauri siu ngere rain mwasigi na huri na nora lalangai rivurivu doluegi mo mwasigi lolo tano lalangai rivurivu mo mwasigi aulu lo rangagi toligi lure.” Siu mo eno mwere hi lo nona leo. 12 A tano mo lobu a gineu doluegi ram Huqe Mauri rivurivu ngere lolo tano, gai ram mwasigi doluegi mo huri na lalangagi mena nora mauriana. Siu Huqe Mauri mo lehe huri ve u garea. 13 Mo bongi mo rani a rani gaitoligi. 14 Siu i Huqe Mauri mo veve vena, “A leleo ko eno lolo mwaile mena ure ngaha. Mahava siu vin vilewahe na rani dena bongi, siu ngere rain voragi na gigilegi taro, a rani mena higao. 15 Siu ngere rain vuragi na leleo lawe na mwaile mena mahava ko vage lawe na ureure.” Siu mo eno mwerehi lo nona leo. 16 Huqe Mauri mo vai na leleo gairue tuegi lawuagi a matainaho mo leleo goro na rani, tuegi bitigi a vule mo leleo goro na bongi siu vage i Huqe Mauri mo tau na visiu. 17 Siu i Huqe Mauri mo taure lolo mahava rom bete na leleo lawe na ureure, 18 siu a aho vin leogoro ra lalavasigi rain leleo lolo rani a vule vi leleo lolo bongi mo leogoro ra lavasigi, me mo wahegi na leleo dena dodogi, ko Huqe Mauri mo lehe huri ve u garea. 19 Mo bongi mo rani a rani gaivesigi. 20 Siu i Huqe Mauri mo veve vena, “Wai ko horo gena lalangai gineu doluegi ram mwaso lolo wai ko siu ngere ram olo lolo mahava lo ului ureure.” 21 I Huqe Mauri mo tau na ige lalawua mena ige lalavasigi vage, gineu doluegi ram toga lolo tahi mena wai siu vage mo tau na lalangai manu ngere hi doluegi hi ram olo. Huqe Mauri mo lehe huri ve u garea. 22 Huqe Mauri mo vaigareagi nire mo veve vena, “Ige netum na sao siu nalulu lolo tahi siu gon horongi na tahi doluegi. Me ko siregi na gineu ram olo rain lulu lolo ureure.” 23 Mo bongi ko mo rani. Rani gailimegi. 24 Siu i Huqe Mauri mo veve vena, “Lo ureure ngaha a lalangai gineu mwaso doluegi mwere na gangarue mwaomwao ngere hi doluegi ram tanga, mena turugi.” Siu mo eno mwerehi lo nona leo. 25 Huqe Mauri mo tau na lalangai gangarue mwaomwao, turugi mena gangarue ram tanga lolo tano. Siu Huqe Mauri mo lehe huri ve u garea. 26 I Huqe Mauri mo veve vena, “Ginde da vai na tangaloi dena nunude siboda, ngere rain mwerei ginde, rain leogoro na ige, gineu ram olo lolo mahava, gangarue rau mwaomwao, lolo ureure siu a gineu doluegi ram tanga lo nagoi ure, mena ure ngaha.” 27 I Huqe Mauri teu na tangaloi dena nunune me mo tau na mwera mena vavine. Mo tau na mwera mena vavine. 28 Siu i Huqe Mauri mo vaigareagi nire mo veve lawera vena, “Renetumiru na sao lolo ureure neri leohuri na ureure, ige lolo tahi, goro na gineu ram olo lolo mahava mena gineu mwaso doluegi ram toga lo tano.” 29 Siu i Huqe Mauri mo veve vena, “Ko leo nam bete na toli rivurivu doluegi lo nagoi ure mena gai ngere hi a toligi lure. Ngere rain vuragi na gamiru hinaga. 30 Siu Nam bete na songo doluegi vi vuragi hinaga lawera hi, dena tangaloi a gineu mwaso doluegi ngere hi ram dige lo tano.” Siu mo eno mwere hi lo nona leo. 31 Siu i Huqe Mauri mo lehi na gineu doluegi u veire move “Wo! U garea hogo.” Siu mo revirevi mo bongi mo rani a rani gaionogi.