Asaea
8
Huqe mo gato mei Tangaloi ligoligogi Asaea
11 I Huqe nge mo veve laweau, mwere hi a limana huire mo eno lungu, goi mese huri na turegi tangaloi tau Juda. Mo veve vena,
 
12 “Mese bulu mena tangaloi nora lalangogi rau esi
mwere hi a tangaloi ram ladolado he huri na tamwata tea,
siu mese matagu gina havagi hi a tangaloi ram matagu ginie,
me go mese matagu.
13 Nge i Huqe Managi nge u vuivuire,
me nein ladomava ginie,
ngeie gategale hogosie nein tabea,
ngeie gategale hogosie nein matagu ginie.
14 Ngeie vin vuragi na ute gogona tanoi hilihili;
nge Israel mei Juda
ngeie vin voragi vatu ngehi vin vei na tangaloi ram taturegi me
a vatu ngehi vin veire rain soi.
Me lawera tangaloi tau Jerusalem
ngeie vin vindire rain dule lo vune.
15 Sao denire rain teturegi,
ngere rain soi rain mevurivuri,
ngere rain dule lo vune me vin wiribibire.”
 
16 Wesi bimbi na leogarea noi Huqe,
bulu bimbi na huhuiana noi Huqe Mauri lawe na nongu rorong taigi.
17 Nain toga rarai na Huqe,
ngehi u hiligi na nagona dena valei Jekob.
Me nain toga raraie gena nongu ladohogo.
18 Ngelehe neu
mena maresu ngehi Huqe u betera laweau.
Ginde a gigilegi mena nunui gineu tau lolo Israel,
dein Huqe Managi,
ngehi mo toga rorongo lo Vusi Saeon.
 
19 Tavohe ngere rain veve lawe gimiu gon hui dena tangaloi uviuvi, me ngere hi ram ngutugi nora huihui. ?Nge huri ve a tangaloi rain hui telai dena nora Huqe Mauri? ?Huri havai ram hui dena tangaloi mate lo taraniana nora ram mwaso? 20 Gon hui Huqe huri na huhuiana mena nona leogarea mo waregi sere huri na veveraga. Tareve hine tea vin he toretore tea vena huri na leo ngaha, hate nora leleoi robongi.
21 Rongo masi mena mwaruruhie vin vano turu na vanue; ngere rain mweruruhi garagara me ngere rain lolobute, me ram danda su eulu rain arahi na nora ratahigi mena nora huqe. 22 Siu ngere rain leo suvohi na ureure, me ngere rain lehi na dodo mena romasi rain matagu lawagi me rain tulire ta lolo dodo maeto.