Jeremae
25
Higao Ngavulu Geibitu Lo Garovauveu
A leo mo vumai lawe Jeremae huri na sinobu tau Juda lo higao gaivesigi tavohe Jehoiakim netui Josaea Ratahigi tau Juda, lo muei higao noi Nebukadnesa Ratahigi tau Babilon. I Jeremae a tangaloi ligoligogi mo veve lawe na sinobu tau Juda me lawera doluegi ram toga Jerusalem: Lolo higao hangavulu dongwagai gaitolu, tavohe Josaea netui Amon tau Juda mo ratahigi Huqe mo gato mei eu me neu nam gato mei gimiu. Mo dadari bagataha higao ngavulu geirue domwagi tolugi lehe, maraga gimiu hateve nem rorontagi.
Me hate huri i Huqe u hora na nona tangaloi ligoligogi lawe gimiu taligu siu taligu nge nehi rorongtagi tevohogi. Ram veve vena, “Tudor, vataha gimiu dena nomiu galegaleasi mena doridori esi, siu nei toga lai lolo vanue i Huqe u bete lawe gimiu, meire tubumiu vagituei. Mese huri re huqe dolue ve nen tamba nora me sige nen huduhudu lawera; mese vutu na nongu meroana gena nunui huqe lime miu u veie. Siu nain mese arahi gimiu.”
I Huqe mo veve, “Nge nei rorontagi eu tea, me gimiu neu vutu na nogu meroana gena havagi a lime miu u veie, me neu lei na tatuana lawe gimiu sibomiu.”
Hurihi lehe a havai i Huqe Managi u veve: “Huri nei rorontagi na nogu leo tea, Nain hora na leo lawe na sinobu lo matai wai bilage me nongu tangaloi tabana Nebukadnesa Ratahigi tau Babilon,” Huqe mo veve, “Siu nain leire vohivohi na vanue ngaha mena nona tangaloi me vohivohi na taureure dalire doluegi. Nain vei vohogi nire me nain veire rai vuragi na gineu vurogi, me a tangaloi rai lehire rai matagu siu, rain esi tavagi tuei. 10 Nain vei goro na nora diloi havuhevu mena rongarea, me a diloi havuhevui hinagai laginana. Vin hate na nora leleoi bulu, me vin hate na gara hinaga. 11 Vanue doluegi vin vuragi na gineu vurogi, me a taureure ngerehi rain tabana noi ratahigi tau Babilon higao ngavulu geibitu.
12 Nge tavohe a higao ngavulu geisiwo bitu u rovo, neu nain arahi na ratahigi tau Babilon mena nona sinobu, a tano tau Babilon huri na bugure,” Huqe mo veve, “Me vin veie vin esi vagituei. 13 Nain teu lo tano hi gineu doluegi hi nau veve vovohoie, gineu doluegi hi u uliana lolo nogu bugu a tangaloi ligoligogi Jeremae waratau vohivohi na taureure doluegi. 14 Ngere sibora rain vuragi na gaihora nora taureure sao mena ratahigi lalawua: Nain malaire vin huri na nora doridori mena tabana mo vaiana gena limara.”