Jona
1
Jona mo toa den Huqe
A leo noi Huqe mo veve lawe Jona netui Amitai mweragi. “Go vano siseri lo vanue renge lawua Niniva, go toretore lawera huri a nora doridori esi mo hamai lolo nagogu.”
Maraga i Jona mo toa deni Huqe huri vena vano lo vanue Tasis. Mo hivo vine Soba mo haqe na anga mo vano huri na wawahao hi vage. Mo voli na turegine vunu mo kalo lo anga mo toa mo vano Tasis vagahao deni Huqe.
Nge i Huqe mo hora na langi huire talolo tahi mo vai na tahi mo maragaraga mo asi lawuagi, ngere lo anga ram lado vena a anga vin mweduru. A bosiguru lo anga ram matagu lawuagi ngere gagategalegi ram tataro lawe na nora huqe ve na buluire, me ngere ram tuli na lakolako dena anga talolo tahi huri ve a anga na mamarae.
I Jona lo taro hi u mesuri hivo lo buloi anga u meturu geluve. I toga lo vohe mo haqea move, “?Ei huri havai gom maturu mwere ngaha? Maraga, go tataro lawe na nom huqe bataha vin bului ginde dain mese dono.”
Siu a bosiguru lo anga ram veve lawera gagategalegi vena, “Nen vumai, da tuli na taisi da higesie huri ve hine mo vuragi na vui tatuana leheno.” Ram tuli na taisi mo soi lui Jona.
Siu ram huie, “?Go veve lawe gamai huri ve a gineu lehe mo vai dam romasi a bugui hine? ?Gu vei na havagi? ?Gom vomai logo me a tanomu logo? ?Gom vomai dena duvi hava tangaloi?”
Jona mo duvi move, “Neu a Hibru me neu nam tataro lawe Huqe i Huqe lolo taetae, nge u vei na tahi mena tano mamaha.”
10 Mo vaire ram matagu liu me i ngere ram huie, “?Gu vei na havagi?” Siu ram ilo huri ve nge mo toa dena Huqe, huri nge u veve sere lawera tomue beno.
11 Navo ram lalawua vohogi me ngere ram huie, “?Gamai gai vei wuraha lawego hurivena a langi na hivo me a tahi na tamwata?”
12 Me nge mo veve lawera vena, “Nen wali eu me nem tuli eu hivo lolo tahi. Mwerehi vin veie na tahi vin mesuri ba neu nau iloe huri vena neu nau veie tau navo ramo lawoa ram saugi gimiu.”
13 Me ngere ram hue mo hage varea lo vanue, nge maraga hatie rai vei telai ba a tahi mo asi mo vagevage. 14 Me ngere ram ware lawe Huqe ram veve vena, “Huqe go mese siregi gamai gam mate lo tanoi tangaloi lehe, nigo goin mese vai na daine mo vuragi na bugumei. Nge Huqe go vei hava gineu hi gu tarani.” 15 Me ngere ram wali Jona sueulu ram tulie tahivo ta lolo tahi me a tahi mo taqao. 16 Ngere ram matagu, ramo matagu liu garagara siu ngere ram lai bulara kankarue, ram hogohogo lawe na Huqe me ram vai na nora waratau sao huri ve rai tabana nona.
17 Siserigi hi i Huqe mo vai na ige lawua mo dono Jona, siu i Jona u toga lolo taqangi ige a bongi gaitolu.