ÁR NDU̱I AR XUWA
Ár ndu̱i ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Xuwa
1
Ar mhö unga ar te
Nöꞌö togo mi ꞌbu̱i núꞌmu̱ hinte mi jawa har ximha̱i, ne hinte mi janu̱ mhetsꞌi, nunar mhönu̱ ungar te, getꞌö xta o̱he ne xta handase̱he, da kꞌöthe ne da tha̱ñhe.
Nunar mhö ungar te mi ꞌbu̱hwi ar Dada, ba e bi njöꞌi, ne da hanthe, gehnu̱ di da̱he majöni, ne di xiꞌahe nunar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
Nöꞌö xta hanthe ne xta o̱he, gehnu̱ di xiꞌahe. Njapꞌu̱ gi pöhu̱ nöꞌö di pöje nꞌehe, ne ga pe̱ꞌsu̱ nꞌadar mfeni mahye̱giwi Jö ar Dada ne ar Hesukristo ár Tꞌu̱.
Jange di otꞌaꞌihu̱ nuya mhöyu̱, ne njapꞌu̱ da nxo̱ge ri johyahu̱.
Jö gehnu̱ ar hyatsꞌi
Nunar mhönu̱ di xiꞌahe, gese̱ꞌö bi xikagihe, enö njawa: Jö gehnu̱ ar hyatsꞌi. Habu̱ ꞌbu̱ꞌö hinte ma ꞌbe̱xui janu̱.
Nuꞌmu̱ di eñhu̱ di ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Dada ne di ꞌyohu̱ har ꞌbe̱xui, dar nemhñöhu̱, ne hindi te̱ñhu̱ nöꞌö majöni.
Ha nuꞌmu̱ ga ꞌyohu̱ har hyatsꞌi ngu ar tsi Dada ꞌbu̱ har hyatsꞌi, nꞌadar mfeni di ꞌbu̱hu̱ nꞌa ngu nꞌa ꞌmu̱, ne ár ji ar tsi Hmu Hesukristo ár Tꞌu̱ Jö da xu̱gagihu̱ gatho ma tsꞌokihu̱.
Nuꞌmu̱ ga eñhu̱ hindi o̱thu̱ ar tsꞌoki, di nkase̱hu̱ ne hindi te̱ñhu̱ nöꞌö majöni.
Nuꞌmu̱ ga da̱twabihu̱ ma tsꞌokihu̱ Jö, nöꞌö hingi yotꞌa ár ne, da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xi mö. Ne di ka̱xmbenihu̱ da pumgagihu̱, ne da xu̱ga gatho ma tsꞌokihu̱.
10 Nuꞌmu̱ di eñhu̱ hinxta o̱thu̱ nꞌar tsꞌoki, po̱ntho di xipabihu̱ ar tsi Dada ar nemhñö, ne hinxta pe̱ꞌspabihu̱ ár mhö ha ma mu̱ihu̱.