5
Nunar ñꞌemu̱i tö ar ximha̱i
Gatho nuꞌu̱ togo ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesu ngu ar Kristo, gehnu̱ nꞌár bötsi Jö. Ne gatho nuꞌu̱ togo mö ar dada, mötwa yá bötsi nꞌehe.
Njanu̱ di pöhu̱ di möthwu̱ yá bötsi Jö, nuꞌmu̱ di möhu̱ꞌö ne di o̱thwu̱ nöꞌö xi ꞌbe̱pkagihu̱.
Nuꞌmu̱ xa majöni di möhu̱ Jö, ga o̱thwu̱ nöꞌö xikagihu̱ ꞌmu̱, ne nöꞌö ꞌbe̱pkagihu̱ hingi hembi ga o̱thu̱.
Ngetho gatho nuꞌu̱ togo yá bötsi Jö, ho̱maha̱i ar ximha̱i, ne ar ñꞌemu̱i gehnu̱ tö ar ximha̱i.
Nuꞌu̱ ñꞌemu̱i ar Hesu ár Tꞌu̱ Jö, gehyu̱ xi dö ar ximha̱i.
Ár Hñö Jö da̱majöni
Ar tsi Hmu Hesukristo ba ekwa har ximha̱i, bi ñꞌudi har dehe ne har ji. Hinge ho̱nse̱ har dehe, har ji nꞌehe. Ne ár Hñö Jö da̱majöni, ngetho nunu̱ mönga majöni.
Ngetho hñu nuꞌu̱ togo da̱majöninu̱ mhetsꞌi: ar Dada, ar Mhö, ne ár Hñö Jö. Gatho hñuyu̱ nꞌatho.
Ne njapꞌu̱ hñu nuꞌu̱ togo da̱wa majöni har ximha̱i: ár Hñö Jö, ar dehe ne ar ji. Gatho hñuyu̱ nꞌatꞌwu̱ mö.
Nuꞌmu̱ di ñꞌemu̱ibihu̱ nöꞌö da̱majöni ya jöꞌi, Jö töte ga ñꞌemu̱ibihu̱, ne gese̱nu̱ xi da̱majöni togo ár Tꞌu̱.
10 Nöꞌö togo ñꞌemu̱ibi ár Tꞌu̱ Jö, pe̱ꞌsase̱ hár mu̱i nöꞌö xi da̱majöni Jö. Ha nöꞌö togo hinxi ñꞌemu̱i, ho̱xa Jö ar nemhñö, ngetho himbi ñꞌemu̱ibi nöꞌö xi da̱majöni togo ár Tꞌu̱.
11 Ne go gehnu̱ ar mhö xi da̱majöni: Jö xi ꞌraju̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ne nunar tenu̱ go unga ár Tꞌu̱.
12 Nöꞌö togo pe̱ꞌspa ár Tꞌu̱ Jö hár mu̱i, pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Ha nöꞌö togo hingi pe̱ꞌspa ár Tꞌu̱, hingi to̱ꞌma ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
Ar hoga mfödi tꞌumba nuꞌu̱ togo pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi
13 Di otꞌahu̱ nuya mhöyu̱, di xiꞌahu̱ nuꞌahu̱ gi ñꞌemu̱ibihu̱ ár Tꞌu̱ Jö, njapꞌu̱ gi pöhu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
14 Gehnu̱ ar ñꞌemu̱i di pe̱ꞌspabihu̱, nuꞌmu̱ ga a̱fu̱ ngu neꞌö, da ꞌyo̱xkagihu̱.
15 Ha nuꞌmu̱ di pöhu̱ da ꞌyo̱xkagihu̱ nöꞌö di a̱pabihu̱, nuꞌmu̱ di ñꞌemu̱ihu̱ gatho nöꞌö xta a̱fu̱, da ꞌraju̱.
16 Nöꞌö togo da hyanda ár ku da ꞌyo̱tꞌa nꞌar tsꞌoki hinge nuya da ꞌbe̱ ár te, dá ꞌya̱pa Jö, ne nunu̱ hinda hye̱gi da mꞌe̱di, ho̱nse̱ nuꞌmu̱ ar tsꞌoki hinda thökwa ár te. Ja ya tsꞌoki di ꞌñepa ar ndöte, nuyu̱ hindi enö da tꞌa̱pa Jö da ma̱tsꞌi.
17 Mödi gatho nöꞌö hingi ho, ar tsꞌoki, hinga gatho di ꞌñepa ar ndöte.
18 Di pöhu̱ gatho nuꞌu̱ togo ꞌbu̱hwi Jö ngu ár Dada, hingi ꞌbu̱ har tsꞌoki, ngetho ár Tꞌu̱ Jö su, ne ar tsꞌondöhi hinte tsa̱ te da japabi.
19 Di pöhu̱ nꞌehe, nuju̱ yá me̱tigihu̱ Jö, ha gatho nuya meximha̱i o hár ꞌye̱ ar tsꞌondöhi.
20 Ne di pöhu̱ nunár Tꞌu̱ Jö xpa e xi ꞌraju̱ ar hoga mfeni, ne njapꞌu̱ ga pöhu̱ Jö togo majöni. Gehnu̱ di ꞌbu̱hwihu̱, ár Tꞌu̱ Hesukristo, nunar Jö majöni togo unga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
21 Ma tsi bötsiꞌihu̱, yo gi ndöñhu̱ ya tsita empꞌö. Dá njapꞌu̱.