ÁR NDU̱I AR TESALONISENSE
Ar ꞌbe̱tꞌo he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Ntesalonika
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ar ku Silbano ne ar ku Timoteo, di pe̱ñꞌahe nunar he̱ꞌminu̱ nuꞌahu̱ gar gamfihu̱ me Ntesalonika, gi ꞌbu̱hwihu̱ Jö ar tsi Dada mhetsꞌi ne ar tsi Hmu Hesukristo. Jö ma Dadahu̱ da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Yá hogamꞌu̱i ya gamfi me Ntesalonika
Hyaxꞌmu̱ di umfe njamödi Jö xka jamfihu̱ gi gathohu̱, ne hindi tsa̱ya̱he di a̱fe Jö da ma̱xꞌahu̱.
Núꞌmu̱ di a̱fe Jö ma Dadahu̱, di beñhe hangu xka mpe̱hu̱, ne tengu ar tsꞌe̱di xi ꞌraꞌahu̱ ri jamfihu̱ ne ri mhötehu̱, ne hanja gi pe̱ꞌsu̱ ar tsꞌe̱ti gi to̱ꞌmhu̱ da penga ar tsi Hmu Hesukristo.
Tsi kuhu̱ xa möꞌahu̱ Jö, di pöhe xi hwañꞌaꞌihu̱ꞌö.
Núꞌmu̱ nda hösꞌahe ar hoga mhö, hinge ho̱nse̱ ya mhö da xiꞌahe. Da möñhe hár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, ne ndi pöhe xiñho majöni nöꞌö da xiꞌahe. Ga hyandase̱hu̱ ma mꞌu̱ihe núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱hwihu̱pꞌu̱ ndi hoñhe ngi ꞌbu̱hu̱ xiñho.
Nuꞌahu̱ ga te̱ñhu̱ ma mꞌu̱ihe ne ár mꞌu̱i ar tsi Hmu Hesukristo. Ga hñömfu̱ ár mhö, mödi ga thohu̱ nze̱ye̱ ya ntꞌu̱tsa. Ne ngi johyahu̱ ngetho ngi pe̱ꞌsfu̱ ár mfa̱tsꞌi ár Hñö Jö.
Jange gatho ya ku me Nmasedonia ne Akaya te̱mpꞌatho ri mꞌu̱ihu̱.
Xka jafu̱ xi nxanga ár mhö Jö, hinge ho̱nse̱ Nmasedonia ne Akaya, hagatho födi xka jamfibihu̱ ár mhö Jö. Jange nuje ꞌmu̱, hinge mahyoni te ga möñhe, gatho födi.
Ngetho gese̱ꞌu̱ mpede benga núꞌmu̱ nda tso̱ñꞌahe, ne hanja ga ꞌyo̱xu̱ nöꞌö ndi möñhe. Ne hanja ga hye̱hu̱pꞌu̱ ngi ndöñhu̱ ri tsitahu̱ empꞌö, ne gi pe̱fu̱ Jö togo majöni ne hö ar te.
10 Ne peꞌu̱ hanja gi to̱ꞌmhu̱ ár Tꞌu̱ Jö xta ꞌñe mhetsꞌi nöꞌö bi mengi bi nte. Gehnu̱ ar Hesu po̱kagihu̱ hinda zu̱kagihu̱ ar döta mfe̱i ba epꞌu̱.