AR GALATA
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Galasia
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo. Hinxi hñuxkagi ar jöꞌi, hinxi me̱nkagi nꞌar meximha̱i. Gese̱ ar tsi Hmu Hesukristo bi zokagi, ne gese̱ꞌö Jö ma Dadahu̱, gehnu̱ bi koꞌspa ár te manꞌagi.
Nuga ne gatho ya ku di ꞌbu̱ꞌbewa, di pe̱ñꞌahe nunar he̱ꞌminu̱, gatho nuꞌahu̱ gi mhunsu̱ ha ya nijö hár ha̱i Galasia.
Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Jö ma Dadahu̱ bi nese̱ nda me̱hna ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo nda unse̱ ár te, ne njapꞌu̱ nda hñögagihu̱ ma tsꞌokihu̱. Ha nupya ñöngagihu̱ hinte da jakagihu̱ nunar tsꞌoximha̱i nuya payu̱.
Jö di ꞌñepabi da tꞌeꞌspa ár nsu hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Dá njapꞌu̱.
Hiñꞌotho manꞌar hoga mhö utkagihu̱ hanja ga mpo̱hu̱
Xa di ꞌyo̱tho hanja ngutꞌa xka hye̱hu̱ Jö, togo bi zoñꞌahu̱ gi hñöñhu̱ nöꞌö te xi hwëkꞌahu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Ne gi ne gi ꞌweñhu̱ gi te̱ñhu̱ manꞌar mhö nöꞌö hinxi xikagihu̱ ar tsi Hmu.
Xa majöni, hiñꞌotho manꞌar hoga mhö, mödi xi zo̱ ꞌra nuꞌu̱ togo ne da pompꞌa ri mfenihu̱, ne da tsꞌokwahmö ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesukristo.
Nuꞌu̱ togo o̱tꞌa njapꞌu̱, hinda ma da kꞌontꞌi da hñömba ár kwe̱ Jö. Mödi nꞌaje, wa nꞌar e̱nxe̱ di ꞌñe mhetsꞌi, ne da pa̱ta nöꞌö ar hoga mhö xta utꞌahe, hinda ma da kꞌontꞌi da hñömba ár kwe̱ Jö.
Xta xiꞌahe, ne di xiꞌahu̱ manꞌagi, nuꞌmu̱ nꞌar jöꞌi da e da xiꞌahu̱ manꞌar mhö nꞌañꞌo, hingi ñhe̱hwi nuna xka ñꞌemu̱ihu̱, nor jöꞌiꞌö hinda ma da kꞌontꞌi da hñömba ár kwe̱ Jö.
10 Ngu gi pöhu̱ xiñho, hindi mönga njapꞌu̱ di honi da numañhogi ya jöꞌi. Di honi da numañhogi Jö. Hindi umba ma mu̱i ga koꞌbe xiñho ya jöꞌi, ngetho nuꞌmu̱ ga o̱tꞌa njapꞌu̱, hindi pe̱pa ar tsi Hmu Hesukristo.
Jö bi zohna ar Pablo nda me̱pabi
11 Ma tsi kuhu̱, di ne gi pöhu̱, nunar hoga mhö di mönga, hingo di mönse̱ga, ne hinxi xikagi ya jöꞌi.
12 Nunar hoga mhö di mö, gese̱ ar tsi Hmu Hesukristo bi utkagi. Hinxi utkagi ya jöꞌi, hinxta höni xi ꞌrakagiꞌu̱.
13 Nuꞌahu̱ xka pöhu̱ hanja ndi ꞌbu̱ mamꞌe̱tꞌo núꞌmu̱ ndi te̱mba yá ntꞌumbi ma mixodyoꞌbe. Nuga xa ndi e ar mꞌu̱i yá gamfi Jö, xa ndi nemhö nga ho gathoꞌu̱.
14 Ndi töta nze̱ye̱ ma mixodyoꞌbe mi ꞌbu̱ nuya paꞌu̱. Xa ndi umba ma mu̱i ndi te̱nga ya ntꞌumbi xki zogagihe ma palehe.
15 Ha núꞌmu̱ hinge ndi mꞌu̱tho, Jö xki ꞌwegagi nga pe̱pabi, ne bi hwëgagi bi zonkagi. Ne nu mi zo̱ ar pa xki beñꞌö,
16 bi utkagi togo ár Tꞌu̱, ne nga xipa ár thuhu nuꞌu̱ hingya xodyo. Núꞌmu̱ nda ndu̱i da mpe̱fi, hinda a̱mba mꞌe̱tꞌo nꞌar jöꞌi.
17 Hinda ma Herusalen ma da a̱par se̱ki nuꞌu̱ ma yá mpo̱te mꞌe̱tꞌo. Nöꞌö da o̱tꞌe, da ju̱ ar ꞌñu da ma har ha̱i Arabia. Mꞌe̱fa da penga har hnini Ndamasko.
18 Mi tho hñu nje̱ye̱ da ndu̱i da ñꞌemu̱i, nuꞌmú̱ hö, da ma Herusalen ma da kꞌöꞌsa ar Pedro, ne da ꞌbu̱ꞌbenu̱ nꞌe̱tku̱tꞌa.
19 Hinto maꞌra ya mpo̱te da nthe̱ꞌbenu̱, ho̱nse̱ ar Hakobo nöꞌö ár jödö ar tsi Hmu go da nthe̱ꞌbenu̱ꞌö.
20 Jö pödi nöꞌö di xiꞌahu̱ majöni, hindi kaꞌahu̱.
21 Mꞌe̱fa da ma har ha̱i Nsiria ne Nsilisia.
22 Nuya paꞌu̱ himi pökagi nuya ku me Nhudea xki ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo nguga nꞌehe.
23 Nuyu̱ ho̱nse̱ xki ꞌyo̱de mamꞌe̱tꞌo ndi e ar mꞌu̱i ya ku. Ha nupya di xipa maꞌra xiñho nöꞌö ar jamfi mamꞌe̱tꞌo ndi ne nga hwati.
24 Jange ya ku xa mi nsunda Jö, ngetho xki bödi xta ñꞌemu̱iga nꞌehe.