AR SANTIAGO
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Santiago
1
Ar nze̱ngwa
Dar Santiago, ár ꞌbe̱gogi Jö ne ar tsi Hmu Hesukristo, di ze̱ngwaꞌihu̱ gatho nuꞌahu̱ yá ꞌbe̱toꞌihu̱ nuꞌu̱ ꞌre̱tꞌamayoho yá tꞌu̱ ar Israel ha gatho ya ha̱i xka mfonthu̱.
Ar hoga mfödi unga Jö
Ma tsi kuhu̱, njohyahu̱ núꞌmu̱ gi thohu̱ tsa̱ntꞌö ya thogi.
Gi pöhu̱ nuꞌmu̱ ntsꞌa̱tꞌahu̱ ri ñꞌemu̱ihu̱, ma da hñuxa ri tsꞌe̱tihu̱.
Umba ri mu̱ihu̱ da nheki ri tsꞌe̱tihu̱ ha nöꞌö gi pe̱hu̱, ne gi ñöxu̱ xiñho, hinte gi kꞌathu̱.
Nuꞌmu̱ nꞌaꞌahu̱ gi kꞌathu̱ ar mfödi, ꞌya̱fu̱ Jö ne da ꞌraꞌahu̱, ngetho nöꞌö xa unga nze̱ye̱ ne hingi ñösꞌahu̱.
Ñꞌemu̱ihu̱ gi ꞌya̱fu̱, hingi yomihu̱. Ngetho nöꞌö togo yomi, ñhe̱hwi nuyá mpu̱ntsꞌi ar döñho̱nthe xa tuxta ar ndöhi, mawa di manu̱.
Nuꞌu̱ togo njapꞌu̱, yo di benga ja tema da umba ar tsi Hmu.
Nöꞌö togo yótꞌa ár mfeni, hingi ꞌyo nꞌadar ꞌñu.
Nunar tsi ku hyoya, dá njohya xi numansu Jö.
10 Ha nöꞌö togo pe̱ꞌsa yá mꞌe̱tsꞌi, dá njohya xi hyo̱ma ha̱i Jö, ngetho nöꞌö ngu ár ndo̱ni nꞌar do̱ni, ma da thotho.
11 Ngetho nu xta bo̱xa ar hyadi ne da patꞌi, ar do̱ni da ꞌyotꞌi, da da̱ ár ndo̱ni ne da mꞌe̱ta ár nza̱tho. Njapꞌu̱tho nöꞌö togo the̱ ya ñho, da mꞌe̱ta madeda yá mꞌe̱tsꞌi.
Ga tse̱thu̱ ya tsꞌa̱ti
12 Nza̱tho nunar ñꞌo̱ho̱ da tho xiñho núꞌmu̱ tsꞌa̱ti. Ngetho nu xta tho nunar tsꞌa̱tinu̱, ma da hñönga ar te ngu ar nthöhö xi ñötꞌwa Jö gatho nuꞌu̱ togo mödi.
13 Nuꞌmu̱ nꞌa tsꞌa̱ti da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö hingi ho, yo ma da ꞌñenö go tsa̱ta Jö, ngetho Jö hingi tsa̱ da tsꞌa̱ti da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö hingi ho, ne hinto tsa̱tꞌö.
14 Nꞌa ngu nꞌa tsꞌa̱ti núꞌmu̱ hár mfenise̱ tsitsꞌi da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö ne ár ndoꞌyo.
15 Nunar mfeninu̱, ngu nꞌar ꞌbe̱hñö ñꞌu̱, da ꞌrogi ar tsꞌoki, ne xta ꞌyo̱tꞌe, da ꞌyo̱nga ar ndöte.
16 Ma tsi hmöka kuhu̱, yo gi ꞌbe̱hu̱ ar ꞌñu.
17 Gatho ya hogantꞌuni xa xiñho, bi e mhetsꞌi, bi pe̱hna ar Dada togo ár me̱ti ar ñotꞌi. Nöꞌö hingi mponi, ne hingi pa̱ta ár mfeni, ngu mponga ar xudi.
18 Go bi neꞌö bi jaju̱ da ntehu̱ manꞌagi har mhö majöni da o̱xu̱, ne da nugagihu̱ ngu ar ꞌbe̱tꞌo sofo ma da nju̱xa mꞌe̱fa.
Nuꞌu̱ togo o̱tꞌa ngu mönga ar hoga mhö
19 Jange tsi kuhu̱, xoju̱ xiñho ri guhu̱ gi ꞌyo̱hu̱, hinge dama gi thöhu̱, ne hingi mbo̱ ri kwe̱hu̱ ngutꞌa.
20 Ngetho nöꞌö togo mbo̱ ár kwe̱, hingi pe̱ nöꞌö ne Jö da me̱fi.
21 Jange hye̱hu̱pꞌu̱ gatho nöꞌö hingi ho ne gatho nuya tsꞌomfeni. Pe̱ꞌsu̱ nꞌar hogamu̱i gi hñöñhu̱ ar hoga mhö xi tꞌutꞌahu̱. Nunar mhönu̱ tsa̱ da po̱ꞌahu̱.
22 Ne gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö mönga ar hoga mhö, hinge ho̱nse̱ gi ꞌyo̱xthu̱. Nuꞌmu̱ hingi ꞌyo̱thu̱, gi ntsꞌokse̱hu̱.
23 Ngetho nuꞌmu̱ nꞌa da ꞌyo̱xa ar mhö, ne hinda ꞌyo̱ꞌte, ñhe̱hwi nꞌa handase̱ ár hmi har ñhe.
24 Nöꞌö xi wadi xi hyanda ár hmi ne bi ma, mꞌe̱fa bi pumhni tengu ár hmi.
25 Ha nöꞌö togo huxa ár da̱ har ꞌbe̱pate xi hoga ma mu̱ihu̱, hingar döni, umba ár mu̱i te̱ni da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö mö, ne njapꞌu̱ nza̱tho gatho nöꞌö o̱tꞌe.
26 Nuꞌmu̱ nꞌa enö xa honga Jö, ne hingi tsa̱ da gotꞌa ár ne, ntsꞌokse̱, ne gatho nór ꞌbe̱fi honga Jö, hinter mꞌe̱pꞌu̱ꞌö.
27 Nunar thongajö xintꞌaxi ne hinte pe̱ꞌsa ya ja̱xtꞌi hár nthandi Jö ar Dada, gehnu̱ ma ga xiꞌahu̱: Tso̱ñhu̱ ya tsi hyoyabötsi ne ya ꞌranxu tho ar kꞌatꞌi, ne gi ntsuñhu̱ hinda ja̱xtꞌa ri mꞌu̱ihu̱ gi me̱wihu̱ ar ximha̱i.